Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Konec výmluv, nordic walking zvládne kadý

Jak na to?

Sport, který zvládne kadý, nehled na vk i hmotnost. To je nordic walking. Ve srovnání s klasickou chzí umouje piblin o 20 % vyšší energetický výdej a zapojení a 90 % sval celého tla. Zárove šetí bederní páte a kolenní klouby. Díky vtší kalorické spoteb je dobrou volbou pi redukci váhy, a to i pro lidi s uritými zdravotními limity.
 

Chze se speciálními holemi pochází z Finska, kde ji zprvu vyuívali bci na lyích jako letní sportovní pípravu. V souasnosti se u nordic walking neboli severská chze tší velké popularit u široké veejnosti, bez ohledu na pohlaví, vk i kondici. Je tomu tak práv proto, e ani jeden z popsaných faktor není pro lovka limitujícím. „Nordic walking je ve své podstat obyejná chze, která je lovku pirozená a prospívá celému pohybovému aparátu i funkcím vnitních orgán. Nemusejí se ho bát ani lidé s uritým zdravotním omezením, spíš naopak, nabízí pro n jednoduchou variantu, jak své svaly, kosti a klouby udrovat aktivní. Jako kadá aerobní aktivita i nordic walking zlepšuje srdení innost, pomáhá regulovat krevní tlak a vyaduje intenzivnjší dýchání. Je proto ideální sportovní aktivitou napíklad pro kardiaky a psobí kladn proti nemocem dýchací soustavy jako astma bronchiale nebo chronická bronchitida,“ uvádí hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

Oproti bné chzi nordic walking víc trénuje svaly na rukou, ramenní svaly a záda. Stabilizuje oprnou soustavu a díky rozloení záte na celou kosterní soustavu ulevuje od bolestí nosných kloub. „Základem správné techniky je schopnost udrení vzpímeného postavení, tzv. postury, ze které pohyb vychází. Pro vtší zapojení horních konetin je nutné mít dostaten napímenou hrudní páte, která umoní rotaci horního trupu a tím i lepší souhyb paí. Dosáhnout napímené a ohebné pátee je jedním z hlavních cíl terapie napíklad u osteoporózy,“ potvrzuje fyzioterapeutka.

K provozování nordic walking pitom není teba ádné obsáhlé vybavení – staí jeden pár holí, kvalitní sportovní obutí a pohodlné obleení. Na svinou procházku s holemi lze vyrazit tém kamkoli. „Našim nohám je prospšnjší mkký povrch, ovšem terénní nerovnosti zvyšují riziko pádu a úrazu. Proto bych doporuila pedevším starším roníkm, které u mívají horší stabilitu, bezpenjší, i kdy tvrdý asfalt. Pi pší turistice hole oceníte hlavn v nároném terénu, kdy slouí jako opora k udrení rovnováhy, a také pi kadém sestupu, kdy trpí zejména kolenní klouby a díky holím je ást záte penesena na horní konetiny,“ popisuje Iva Bílková.

Pi nákupu holí na nordic walking je zásadní jejich délka a materiál. Pro zaáteníky nebo nahodilé turisty je dostaující levnjší varianta z hliníku, bývá ale oproti kvalitnjším holím tší, kehí a rázy z dopadu hole na zem penáší do ruky. „Trvalejším materiálem, nicmén s podobnými vlastnostmi, je sklolaminát. Nejlepší hole, vhodné i pro bhání, jsou z karbonového materiálu, který tlumí nárazy nejlépe ze zmiovaných, je nejpevnjší a nejlehí. Správnou délku hole si lze orientan spoítat jako výška tla minus cca 55 cm. Tedy lovk s výškou 170 cm by ml mít hl o délce 115 cm. Pesnjší výpoet je výška tla krát koeficient 0,68. Tedy lovk s výškou 190 cm x 0,68 = 129,6 cm by ml mít hole dlouhé 130 cm,“ radí Iva Bílková.

asto také dochází k zámn holí na nordic walking za ty na hiking nebo treking. Speciální hole pro nordic walking mají madla opatená popruhem podobným rukavici a na konci hole je mkké zakonení, takzvaná botika, nebo kovový hrot. Takováto fixace i pi pohybu hole pi chzi umouje neustálý blízký kontakt dlan a hole. Hiking a treking naopak pouívají hole velmi podobné lyaským i bkaským a ukotvení dlan s holí není tak pevné. „Správná technika nordic walking vypadá tak, e hole pi chzi umísujeme mírn za tlo pro ideální odraz. A následn hole pouštíme. Zvyšujeme tak výkon i dynamiku pohybu. V tom je další rozdíl oproti trekovým holím, které se naopak umísují spíše ped tlo pro zvýšení stability, przkum terénu a zmírnní náraz,“ dopluje fyzioterapeutka.

Eliška Crkovská


Komente
Posledn koment: 11.05.2024  14:19
 Datum
Jmno
Tma
 11.05.  14:19 Pemek
 11.05.  10:05 Jitka
 11.05.  07:15 Duan
 10.05.  17:45 Von