Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marek,
ztra Oto.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vánoní zlodjíek
 
Vánoce se blíily a jak u to je všude zvykem, lidé si zdobili své píbytky i kolem dom. Syn Dan si koupil ozdobné baky a ozdobil stromek ped svým domem. Sousedi od naproti chválili jeho iniciativu. Duch vánoc musí ít. Radost však netrvala ani 24 hodin. Vrátil se z denního výletu a ouha? Co se stalo? Na stromku visela pouze jedna baka.
 
Sousedi se také nestaili divit co se stalo. Dan se podíval na záznamy kamery která dm hlídá (proto jsou fotky nekvalitní), a na obrazovce se objevil podle odhadu asi sedmiletý prcek který rval za bílého dne ozdoby ze stromu. Na tu zbylou nedosáhl tak jí tam nechal. Dan scénu ukázal sousedm a íkal, e koupí nové ozdoby.  Sousedka se zamyslela a Danovi ekla, e ten kluina musí bydlet nkde v sousedství. Nedávno si hrál s jejich dvma dcerami a ptal se, kdy oni budou zdobit? Na druhý den Dan koupil nové ozdoby, ale neml as je povsit. Sedl ped televizí, sledoval kriketový zápas a hleme co pes okno spatil! Ten malý Grinch se znovu objevil a sápal se na poslední visící ozdobu. Kdo nezná pohádku Grinch ‐ tady je vysvtlení : Grinch je zelený pohádkový skítek, který ze své jeskyn  na vrcholu hory s výhledem  na vísku “Kdosice” sleduje vánoní pípravy. Rozhodne se ukrást vánoce. Potají krade dárky a ozdoby dtem, kterým kazí vánoce. Nakonec pochopí, e vánoce mají své kouzlo a chce svoji chybu napravit. Vrátí všechny ukradené vci a je dokonce pozván na vánoní oslavu.
 
Dan bel ven a malého vánoního zlodjíka pekvapil. ekl mu klidným hlasem: “Pro to dláš, copak nemáš rád vánoní pohodu?” Prcek stál jako zamraený a Dan pokraoval:”Vdy si pece hodný kluk a krást se nesmí.” Najednou se kluina rozbreel a naíkal, e vlastn není dobrý a e nemá ádné kamarády. Dan ho pouil, e kdy bude dlat dobré vci, bude mít hodn kamarád. Potom ho upozornil, e si koupil nové ozdoby a a u to nikdy neudlá. Pak se ho ptal na jméno, ale v tom se kluk otoil a pelášil pry.
 
Další dny jel Dan stanovat s kamarády k moi. Nové baky ml v plánu vyvsit po návratu z výletu.
Kdy se za ti dny vrátil dom na strom opt visely ozdoby. e by zlodjíka Grinche hryzalo svdomí? Kdepak, nebyl to on. Na snímcích z kamery se objevila sousedovic rodinka. Koupili nové ozdoby a chtli Dana mile pekvapit, a se z výletu vrátí. Bylo jim líto co se stalo. Dan byl opravdu mile zaskoen, nebo nic takového neekal. Neváhal, zajel do obchodu a malým sleinkám od soused koupil okolády a rodim šampaské. Dobí lidé ješt nevymeli, pomyslel si.
 
Sága malého Grinche však pokrauje. Opt Dan sleduje za bílého dne po nkolika dnech TV a vidí pes okno jak capart nese ke stromku jakýsi košík. Obrací obsah a z košíku padají kolem stromku navrácené ozdoby. Tak pece jenom svdomí malého loupeníka zapracovalo. Dan otevel dvee, aby mu podkoval, ale kluk u byl pry. Tak šel baky posbírat, které u stejn nebyly k pouití. Jak je ten kluk strhávat ze stromu koist, byly háky utrené a baky naprasklé. Musel je vyhodit.
 
Kdy píhodu vyprávl rodin a známým a pes whatsapp posílal zachycené snímky z kamery, byla reakce rznorodá. Nkteí lenové souhlasili, jak se ke klukovi zachoval. Jiní radili, e mu ml dát poádn za vyuenou, najít kde bydlí, oznámit rodim, postrašit atd. On ml však názor, e by to bylo horší a kluk by ve zlodjské i horší innosti pokraoval.
 
Sága nekoní. Jednoho krásného odpoledne Dan s otcem Vladimírem šli na procházku kolem  nedalekého jezera. Míjeli paní s dívkou a chlapcem. Dan íká: “tati to je ten kluk co m vzal ty ozdoby.“ ena  se zastavila na kus ei a Dan se jí zeptal, jestli náhodou nebydlí ve tvrti “Banks”?tvr kde Dan ije. Ona, e ne, e s dcerou ije jinde, ale její bývalý manel se synem tam ijí. Pro se ptáš, opáila, snad zase nco neprovedl?” Ale ne, neprovedl, ekl Dan. “Je to hodný kluk”. Prcek koukal jako u zjevení a nezmohl se hanbou ani na slovo. Potom se rozlouili a pokraovali v procházce. Syn ví, e dobrými slovy se malému Grinchi dostalo za vyuenou a u se to snad nikdy nebude opakovat.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 23.02.2024  08:48
 Datum
Jmno
Tma
 23.02.  08:48 Lenka
 23.02.  08:17 Von