Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Odpoinek slavných a chlouba staré monarchie

Jsme ve Vídni, kdysi sídle císae, parlamentu a jiných dleitých centrálních institucí nkdejšího Rakousko - Uherska, kam dodnes pijídjí turisté z celého svta za skvostnými památkami, které se tu nahromadily za staletí trvání významné podunajské monarchie, která zanikla na sklonku roku 1918. Její existence byla propojena i s našimi zemmi. Ješt dnes najdeme ve Vídni mnoho eských jmen, protoe spousta našinc sem odcházela za prací. A byli vítáni.

Mnozí se tu i proslavili a nkteí tady našli i místa svého posledního odpoinku. Tak jako teba náš známý cestovatel Dr. Emil Holub, který má i se svou paní Renou jedno z estných míst na vídeském Hlavním hbitov. Dnes jsme se vydali nejen za ním, ale chceme se podívat i ke hrobm dalších známých osobností, kterých tady prý odpoívá na tisíc. 


 

Dr. Emil Holub

Hbitov, který leí ve tvrti Simmering, byl navren zahradními architekty Karlem Myliusem a Alfredem Blinchlim roku 187O a oteven u tyi roky poté. Je to opravdu zvláštní místo, které je krom pohebišt také velkým parkem a dokonce oázou rekreace pro obyvatele Vídn. A také oázou pro drobnou zv. Stojí kadopádn za celodenní návštvu a mnozí toho naplno vyuívají. My se vydáváme tramvají na stanici Zentralfriedhof, kde vystupujeme kousek od hlavní brány. Hned za ní na okraji hbitova nacházíme nevelkou prodejnu, kde si meme za malý obnos zakoupit plán hbitova s dleitými informacemi pro návštvníky. 

 

Kavárna

Tohle je opravdu dleité, protoe hbitov je hodn, skuten hodn velký a zabloudit by se tady dalo velice snadno. Jen kousek od brány si návštvníci mohou vychutnat velkou kavárnu a cukrárnu s letní terasou. A v ní teba pravou vídeskou kávu a sacher dort i s výhledem na stromy a kee hbitovního parku. 

 

Hrobka, ve které je pochován vynálezce známého nábytku Thonet

Po posilnní kávou se vydáváme podle plánku mezi hroby. Hbitov v souasné dob slouí všem náboenstvím. Krom katolické má také sekci idovskou, pravoslavnou, muslimskou a dokonce budhistickou. Nás ovšem nejvíc zajímá ta centrální, ve které se nalézají hroby a hrobky slavných osobností. 
 

 
  

Hrob skladatele J. Brahmse a Johanna Strausse

Dostáváme se k ní po delším pochodu kolem velkých Arkád opt s mnoha hrobkami kdysi bohatých a slavných mu a en a mezi stromy a kei stále k centru, kterému dominuje na obrovském prostranství velký kostel sv. Karla Boromejského s vysoko nící kopulí. Tady jsme u cíle. V parkové úprav ped kostelem tu mají své sekce všichni slavní, kteí tu odpoívají od dob staré monarchie. Architekti, cestovatelé, hudebníci, divadelníci, malíi. A také tehdejší politici. Nacházíme tady Beethovenv hrob a hned vedle symbolický pomník Mozarta. A hrob Johanna Strausse. Jen pár krok od nich se nám po troše hledání daí konen najít i hrob našeho cestovatele Dr. Emila Holuba a jeho paní s cestovatelovou bustou na vrcholu. Chvíli u nj postojíme, abychom se pak vydali dál. Protoe jen nedaleko v sousedství je teba místo posledního odpoinku stavitele Suezského prplavu pana Negrelliho. A další a další. 

 


 

Hbitovní kostel

Tady by se dalo strávit hodn asu, ale my se vydáváme na prohlídku hbitovního kostela, který i uvnit ohromuje svou velikostí a výzdobou ve stylu vídeské secese. Byl postaven v letech 1907 a 1910 a na jeho výzdob se podílelo mnoho tehdejších významných umlc. Vetn napíklad G. Klimta. Nememe se odtrhnout od nádhery zlacených mozaik a svícn, protoe tady se tenkrát rozhodn nešetilo. Kdy nakonec vycházím ven, objevuji tam ješt jeden nenápadný vhod, který vede zvení do obrovské prostory krypty pod celou hlavní lodí. A na jejím konci je velká zdobená a osvtlená hrobka, ve které odpoívá nkdejší nejvýznamnjší mu, starosta Vídn pan Karl Lueger, po kterém byla pojmenována hlavní ulice v centru msta. Vycházíme ven. Navštívili jsme dnes jen ást tohoto hbitovního parku, který je místem odpoinku slavných. A jakousi výkladní skíní tehdejší monarchie. Kadopádn stojí za to se sem podívat.
 
Vladimír Kí

* * *
Zobrazit všechny lánky autora

 


Komente
Posledn koment: 28.02.2024  16:45
 Datum
Jmno
Tma
 28.02.  16:45 olga jankov
 28.02.  09:06 Vladimr K
 27.02.  20:49 Jaroslava
 27.02.  20:20 Von
 27.02.  18:33 Vesuviana
 27.02.  16:54 Pemek
 27.02.  14:14 Milena
 27.02.  08:42 Lenka