Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Petrovice v dob napoleonských válek
 
Války bnému lovku nikdy nic dobrého nepinesly, naopak dokázaly zastavit i úpln zniit ivot celých oblastí. Nahlédnme do pohnutého osudu jedné menší obce, která byla zaloena nmeckými kolonisty ji v roce 1352. Rozkládá se na severozápad ech na úboí Krušných hor a sousedícím Saskem. Je dlouhá pes 6 km, v horní ásti leí ve výšce 633 metr nad moem a vede k Nakléskému prsmyku, v dolní ásti pak 433 metr nad moem hranií se Saskem.

V tch dávných dobách byla obec vyuívaná jako dleitá obchodní cesta pro dovoz soli a vývozu eských produkt. Silnice vinoucí se jako had je lemována obytnou zástavbou a tvoí v kopcovit lenném terénu „ pohodlnou cestu“ mezi Krušnými horami a Labskými pískovci nejen pro obchodní zájmy, ale bohuel i výhodnost pro vojska a tím vzniklé neblahé dsledky pro obyvatelstvo. Ji v dob husitských válek po bitv „Na Bhání“ (1426) byla obec pi pronásledování míšenského vojska úpln vyplenna.
 

Po bitv Na Bhání 1426

V dob 30leté války (1618-1648) procházející vojenská taení a Sasové, Švédové i Rakušané rabovali, niili, znásilovali a vypalovali obec. Podobn to bylo v dob válek o rakouské ddictví (1740-44), v další 7-leté válce (1756-73) i pi bojích o bavorské ddictví(1778). V dob kdy se ve Francii dostal k moci Napoleon se v obci usídlila „erná legie“ na obranu proti Sasm, ale obci nepomohla, stejn byla Sasy vyrabována. Po vzniku koalice v roce 1813 (Rusko, Prusko,Švédsko) proti Francii, se ke koalici pidává i Rakousko. Vzniká tím 200 tisícová armáda postupující na Dráany, centra napoleonských vojsk, jen tam utrpla zdrcující poráku a zaala se stahovat zpt do ech pes Petrovice.

Toho chtl vyuít Napoleon a rozkázal obsadit Nakléovsky prsmyk a hrad Kyšperk nad Krupkou. Souástí „eské armády“ bylo i ruské seskupení, které obsazují obec a její okolí a pímo v obci dochází k bojm (28-29.8). Ped francouzskou pesilou byli sice nuceni ustoupit do teplické kotliny, ale zdrením nepítele pomohli zabránit obklíení „eské armády“ jak ml Napoleon v úmyslu. Ale Napoleon se s tím nesmíil, jeho vojska opt smovala pes Petrovice a Nakléský prsmyk do ech. Opt zvolil v Nakléského kostela sv. Josefa (zbourán v roce 1975) za svou pozorovatelnu a opt pespal v obci. Po prohrané bitv u Chlumce …. francouzské vojsko pouilo k ústupu opt Petrovice kam pineslo i mor, na který umírali nejen vojáci ale i místní obyvatelstvo ze širokého okolí. Pozdji nad spoleným hrobem všech cca 500 obtí byl zhotoven morový kí.  Následky pro obec byly tragické pinesly hlad, utrpení, mor a  zmatky. Jak farní kniha z té doby uvádí „touto válkou a dvma roky neúrody je zbylé obyvatelstvo tak zchátralé, e se více jak dvacet let nevzchopí a nevzpamatují“.
 
V Perlovickém minimuzeu je i malá výstavka ukazující, co bylo bnou výbavou kadého vojáka v té smutné dob. Na dotaz, pro boty se nerozdlují na pravé a levé byla zajímavá odpov. Boty se vycpávaly slámou a kadý voják si je pak rozdlil na pravou a levou pímo na noze. Tak nevím.

 
Jaroslava Krejová
 
* * *
 
Zdroj ilustrace: https://cs.wikipedia.org/wiki
Pramen: Petrovice od roku 1352, autorka Ing. Jirásková

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 04.02.2024  10:52
 Datum
Jmno
Tma
 04.02.  10:52 Vesuviana
 04.02.  09:56 olga jankov
 04.02.  06:48 Pemek
 03.02.  11:41 Von