Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Je málo cest, co mohou do ráje vést…
 
Tento popvek písn z filmu: To neznáte Hadimršku s Vlastou Burianem se m v poslední dob vybavuje v souvislosti se zprávami ze svta, které pipomínají spíše cesty vedoucí do pekla. Film je z roku 1931 a tak m napadlo se ohlédnout na tu cestu po které se svt od té doby ubíral.
 
Pohled mám do jisté míry usnadnný tím, e o pouhých deset let pozdji u jsem na tom svt byl, a tak po vtšinu té doby nejsem odkázán jen na rzné studie, asto pipomínající spíše úelov uzpsobené spekulace rzných politruk, pozdji nahrazených politology, historiky, kteí z té doby nic nezaili a mají vše jen nastudované, nauené.
 
Nakonec i vlastní ivot vynikajícího komika Buriana je dokladem naprosto jiné cesty ne do ráje a pi tom se „provinil“ jen tím, e il v problematické dob. On pinášel lidem pobavení, uvolnní, byl mimoádn schopný i pracovitý, on se za ivot nezmnil, mnila se však doba, ale byl to on, kdo to obrazn eeno odnesl, kdo na tu zmnu okolí doplatil a z populárního herce, majitele divadla doil v zapomenutí, nemocný, dobou a pomry uštvaný. Tím, e byl populární a známý se ví o jeho osudu, prbhu jeho ivota na rozdíl od milion lidí veejnosti neznámých, lidí pracovitých, poctivých, kteí proili nepedstavitelná utrpení, a po ztráty ivota jen proto jaké byli rasy, byly zde miliony lidí, kteí pišli o ivot a v té hrozné válce jich byly dokonce desítky milion.
 
A pi tom ta samá doba pinesla naprosto pevratné vynálezy, které posunuly monosti lidí, lébu nemocí, lepšímu zdraví, vyšší ivotní úrove, prost lepší ivot. Se zájmem sleduji dokumentární filmy o ivot zvíat, souasn vdy tak trochu trpím pi sledování toho, zda teba tygice ochrání svá mláata ped nebezpeím jejich záhuby i jednotlivci vlastní rasy, zda získá potravu pro mláata, by to znamená smrt jiných zvíat. lovk na rozdíl od zvíat však od pírody nestojí ped volbou, e vlastní peití me být jen na úkor jiného lovka, jiných lidí.
 
Ale tato samozejmost bohuel byla za tch tém sto let od zmínného filmu tolikrát chováním lidí popena, e ztrácím víru v lidskost, zdá se mn, e ta hrza z války, co cítím spolu s dalšími lidmi, je souasn pro adu lidí, vetn asto i tch co rozhodují o osudech jiných pocitem cizím. Zprávy z války berou jako zprávy o fotbalových utkáních.
 
Omlouvám se za pesimistický závr úvahy, tak rád bych získal pocit optimismu, ale tch dvod ke zmn tak málo…
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 30.01.2024  09:35
 Datum
Jmno
Tma
 30.01.  09:35 Von
 30.01.  07:50 Pemek