Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tanu Tuwa i Podkarpatská Rus jako obti doby

Existovala kdysi jedna zemika u jezera Issyk Kul, která si po první svtové válce a bolševické revoluci dovolila vyhlásit samostatnost. A jeliko doba byla boulivá a pedstavitelé tohoto malého státu prohlašovali i v názvu svou loajalitu k velkému rudému sousedu, byla jim tímto státnost velkomysln ponechána - dokonce i Stalinem, který ji respektoval a do roku 1944. Take Tanu Tuwu - Tuvinskou republiku, jsem našel i v prvorepublikovém pehledu tehdejších stát svta, které ji zejm braly docela ván.

Asi se toto nerovné sousedství malého, by mezinárodn uznaného státeku dost podobalo vztahu dravé šelmy se sousední myší, který moná njakou chvíli vydrí, dokud šelma potebuje. A pak stejn dojde k tomu, e myšku nakonec seere, kdy splnila svou roli. Take k tomu došlo rok ped koncem války, kdy u ml zejm sovtský diktátor všecko jasné a na nikoho se u rozhodl se neohlíet. Tanu Tuwu prost zabral a pipojil, jak to mli ostatn Rusové ve zvyku u z doby car. 

Co na tom, e to vdycky nešlo tak lehce, jako v tomto pípad, kdy prezident Tuvinské republiky a její vláda zmizeli a zejm zahynuli nkde ve stalinském Gulagu? Take - kdo si vzpomene na njakou samostatnou zemiku Tanu Tuwa? Snad jen na Labut nad jezerem Issyk Kul. To vše je hodn daleko a co moloch zachvátil, u nevrátí. Alespo bychom tedy mli vzpomenout taky na naši Podkarpatskou Rus. Tu ást našeho státu, kde ili v dobách Masarykovy republiky vcelku svorn Rusíni, idé, Maai atd. A kam jezdili Ivan Olbracht i další spisovatelé, malíi a fotografové. A také mnozí trampové do divoiny les, hor, pastvin a jezer i hrad sedmihradských kníat. O zemi, o které psal Karel apek. Souást našeho tehdejšího eskoslovenska, kde lidé na nkdejší republiku dodnes vzpomínají a snad si jí mnozí i váí, protoe byla demokracií, která i jim poskytovala všeliké monosti. A kterou nakonec spolu s naší armádou do posledka nkteí bránili. A to ješt dokonce a do 18. bezna 1939! 

Take pi vzpomínkách na Tannu Tuvu bychom jako na další rozhodn nemli zapomenout na naši Podkarpatskou Rus. Pestoe nám bylo garantováno obnovení našeho státu v pedválených hranicích, tohle Stalina nezajímalo. ást našeho státu, Podkarpatskou Rus si násilím pipojil roku 1945, kdy pedtím dal vyhnat naše úedníky a policii z našeho území! A dodaten si to pak dal odsouhlasit jako dar. To u asi naší vlád nic jiného nezbývalo ne vzdát se významné ásti NAŠEHO území, kusu NAŠÍ republiky!

To samozejm krvavému diktátorovi nebylo dost. Rozhlíel se po okolí. A napadlo ho Mongolsko se sice siln prokomunistickou vládou, ovšem rovn samostatný stát. Pro ho nepipojit a nerozšíit tak rudé impérium, kdy u ml pl Evropy. A tak se obrátil na mongolskou vládu, která ochotn (nešlo odmítnout) uspoádala referendum o pipojení k velkému bratru. Tentokrát ovšem Stalin tvrd narazil, protoe Mongolové v roce 1946 velkou vtšinou odmítli stát se souástí SSSR. A tak si samostatnost svého (i kdy vazalského státu) pece jen uhájili, protoe tak odvodnili svou neochotu být pímou souástí SSSR. A násilím to asi práv nešlo...

Po dlouhé dob zase podobný scéná - gruzínská Abcházie, Jiní Osetie pak Krym a Donbas. A snad pak celou Ukrajinu? A pak ... Tak nezapomínejme na Tanu Tuwu. A to všecko pedtím a pak. Je to smutné a pouné.
 
Vladimír Kí
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 01.02.2024  14:19
 Datum
Jmno
Tma
 01.02.  14:19 Vladimr Ki
 28.01.  15:16 Vesuviana
 28.01.  11:23 olga jankov
 28.01.  09:03 Von
 28.01.  06:25 Pemek