Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Horymr,
ztra Bedich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sv. Mikuláš - pomocník v nouzi
 
Za místo Mikulášova narození je uvádno pístavní msto Patara na jiním pobeí Malé Asie, a to nkdy ped rokem 270. Základy kesanské výchovy pijal od rodi, po nich pozdji zddil nemalé jmní, kterého pouíval ke konání skutk milosrdné lásky. V jednom vyprávní se uvádí, e zachránil ivot námoníkovi, který za bouky spadl z lodi do moe. V další legend se popisuje, e za zuící boue na moi se námoníci dostali do nesnází a po volání o pomoc se mezi nimi objevil mu, který jim pomáhal s plachtami i lanem. Po bezpeném pistání šli podkovat do kostela a v místním biskupovi poznali svého zachránce, Mikuláše. V dalším vyprávní se hovoí o Mikulášov pomoci za hladu a v rzném nebezpeí.  Jiná legenda vypráví o tom, jak Mikuláš zachránil ti nevinné vojáky ped popravou, kdy katovi vytrhl u zvednutý me...

O Mikulášovi se píše, e byl pokorný a nikdy nevyhledával svj prospch. Rozdával pouení, navštvoval a tšil nemocné, vzn i zajatce. Sytil lané a byl ochráncem dtí, zvláš sirotk, vdov i všech lidí nevinn pronásledovaných. Vystupoval s laskavostí a mírností.

Mikulášovy atributy a etné patronáty se týkají uvedených píbh. Nejastji je však znázorován jako biskup, s knihou Písma sv. a temi symbolickými jablky i zlatými koulemi, pipomínajícími, e jeho evangelní láska zachránila ped mravním otroctvím ti dcery, které do zkázy chtl uvrhnout jejich zadluený otec.

Mikuláš zemel 6. prosince kolem poloviny IV. století a byl pohben v kostele v Mye. Úcta k nmu se zaala šíit hned po smrti. V jihonmecké oblasti byl sv. Mikuláš od stedovku azen mezi 14. pomocník v nouzi. Na východ se stal po Pann Marii nejuctívanjším svtcem.

Ve stedovku vznikly, podobn jako ke svátku Barbory, tzv. biskupské chlapecké hry. Zaaly v X. století v Porýní na klášterních školách. Pvodn pi nich jeden ák pebíral i s berlou funkci pedstaveného kláštera a jeden den v roce v zastoupení patrona Mikuláše vládl klášteru i škole.

Pozdji se v pedveer 6. prosince vytvoila hra s nadlováním, pi které v Nmecku doprovázel postavu Mikuláše eledín Ruprecht, který rozdával dtem dárky, popípad je káral za nesprávné chování.  K tomu úelu se do tradiního Mikulášova doprovodu dostali andl a ert, kteí si podle povahy Ruprechtv úkol rozdlili. Kde byla o tyto návštvníky nouze, dávala se do okna povstná punocha, ve které dti ráno našly vytouené dárky.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.12.2023  11:45
 Datum
Jmno
Tma
 06.12.  11:45 Von