Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lumr,
ztra Horymr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sv. Barbora, pedzvst vánoc

Svátek svaté Barbory je pedzvstí blíícího se Štdrého dne. Svatá Barbora - Barbora z Nikomédie - panna a muednice, patí ke 14 svatým patronm, které lidé vzývali ve svých nejtších chvílích.

Podle legendy byla krásnou dcerou bohatého kupce Dioscura a ila na poátku tetího století v Nikomédii (dnešní Turecko). Otec Barboin byl zapísáhlý nepítel kesan.  V úmyslu chránit Barboru ped vlivy híšného svta a ped nápadníky, zavel ji do ve, kterou postavil vedle jejich domu se vším pohodlím. A tu se stalo, e jeden ze slouících - tajný kesan - obrátil Barboru na víru.   Kdy se o tom otec dozvdl, chtl, aby se dcera víry zekla, kdy odmítla, ze vzteku jí ual hlavu meem. V té chvíli vyšlehl z jasného nebe blesk a otce na míst usmrtil.

Svatá Barbora je patronkou mnoha emesel a povolání. Nejvýznamnji ji uctívají horníci,kteí jí zasvtili mnoho kostel, kaplí a oltá (nejvýznamnjší u nás je chrám sv. Barbory v Kutné Hoe - mst stíbrných dol), a poádali na její svátek okázalá procesí. V dolech horníci nechávali na její svátek hoet ve štolách pes noc kahany na ochranu ped smrtí a úrazy - Barboino svtlo

Jiným zvykem bylo ezání více vtviek a na kadou povsila dívka jméno chlapce, který jí byl sympatický. Vilo se, e se stane nevstou toho jeho jméno je na první rozkvetlé vtvice.
Další variantou "barborek" byla povra, e kolikátý den "barborka" vykvete, v tolikátém msíci potká dívku štstí. hlavn barborky. Dnes se traduje, e vtviky pinesou rodin štstí, pokud vykvetou do Štdrého dne.

Stejn jako v mnoha dalších dnech zimního slunovratu chodily v dávných dobách na sv. Barboru rzné masky. Ve stedovku se prolínaly bujaré oslavy spojené s magií s kesanským uctíváním svtice. Po vsích chodily bíle obleené barborky a nosily dárky. V poslední dob se tento zvyk mnohde oivuje! Pozdji se provozovala divadelní pedstavení o osudu Barbory (dochovalo se nkolik barokních her o Barboe ze 17. a 18. století).

V novjší dob se na Barboru ustálil jiný zvyk - dti veer dávaly za okno punochu a druhý den ráno - 4. prosince - našly v ní nadílku, pokud byly hodné. Nebo také jen pár brambor i dokonce uhlí, pokud zlobily.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 05.12.2023  17:54
 Datum
Jmno
Tma
 05.12.  17:54 Jaroslava
 04.12.  20:24 Vladimr Ki
 04.12.  13:08 Von