Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Iva,
ztra Blanka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohyb pome „odstranit kyselinu mlénou z duše“

Trénink je pravá odstresovávací vakcína.

Mnoho z nás je dnes vystaveno velkému stresu. Naše ivotní situace a ivotní ambice nejsou vdy v souladu s tím, co naše tlo dokáe zvládnout. Ale i kdy si lovk ješt „nesáhl na samé dno“, zaila vtšina z nás nkdy stresující symptom. I kdy samozejm usilujeme o ivotní situace, kdy se cítíme dobe, musíme si i pesto uvdomit uritá fakta.

ijeme ve spolenosti, kde vysoké tempo a vysoké poadavky se staly pirozeným stavem. Je jen velice málo tch, kteí proijí bný den zcela bez naptí.

Adrenalin a kortison jsou stresové hormony, keré dostávají tlo do „bojové pohotovosti“. Krev proudí do našich sval, látková výmna se sniuje, krevní cukr a cholesterol se zvyšuje a my dostáváme rychlejší a hlubší dýchání. Fyzická aktivita ovšem me pomoci lidem zvládnout stres. Je-li toti stres zpsoben fyzickou aktivitou, stresové látky se v tle vstebají, ím další hormony a látky, které mají uklidující a omlazovací efekt se dostanou do popedí.

Dlouhodobý stres zpsobený mentálním zatíením v kombinaci s malou fyzickou aktivitou ubírá z tlesných zásob a obnova bunk není dostaten aktivována. Tlo postupn ochabuje a riziko obezity a deprese se zvyšuje.
Zaíváte-li tyto stresové symptomy, mohl by pohyb být pro vás pravou odstresovávající vakcínou. Nkolik známých studií dokázalo, e fyzická aktivita má pozitivní efekt na stres. Ale jste-li opravdu velice ván stresovaní, mli byste se vyvarovat tréninku a nejprve se poradit s lékaem. A to z dvodu, abyste nezatíili své tlo ješt více.

Víte, e...

Pi stresu se spotebuje enormní mnoství vitamínu B, zinku a magnezia.

Pozitivní efekt z pohybu:

Sniuje mnoství stresových hormon.
Zvyšuje mnoství látek, které zpsobují tlesné i duševní uvolnní po tréninku.

 

Zvyšuje citlivost inzulínu, který sniuje riziko pro nap. diabetes.
Spotebovává glukózu a cholesterol, které se uvolují pi stresu.

Negativní efekt stresu:

Nií tlesnou tká.
Zhoršuje látkovou výmnu.
Zvyšuje hodnoty cukru v krvi.
Zvyšuje úrove cholesterolu v krvi.
Negativn ovlivuje imunitní systém.
Me vést k nemocem spojených se stresem.

Tip pro dobrý spánek:

Veerní horká koupel je nejen odreagovávající, ale i uvoluje melatonin, který je pedpokladem pro dobrý a zdravý noní spánek.

 
Jitka Vykopalová
 
* * *
Peloeno a zpracováno podle švédských novin „Metro“.
Ilustrace https://www.piqsels.com/cs


Komente
Posledn koment: 01.11.2023  09:34
 Datum
Jmno
Tma
 01.11.  09:34 Von
 31.10.  07:19 Evussa