Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Parní stroj elezniní vodárny
 
Jako dít jsem na letní prázdniny jezdila vlakem a proto jsem chápala, e i mašinka musí v tom horku pít tak, jako já. Bylo to docela zajímavé podívání a zpestení dlouhé cesty, kdy voda proudem plnila mašin bicho.

Ale nástupem elektrifikace a nahrazení páry elektinou, vodní jeáby ze stanic postupn mizely i ty z ústeckého stekovského nádraí.

Netušila jsem, e práv tam, po dlouhých letech, v nenápadném a omšelém objektu najdu srdce vodárny z roku 1873. Tuto stavbu vytvoil architekt Karel Schlimp, který se také podepsal na budov bývalého nádraí Praha Tšnov, oznaovaného za nejkrásnjší nádraí Evropy, bohuel ji neexistujícího.

Vodárna byla spuštna pi zahájení severozápadní dráhy z Lysé nad Labem do Dína v roce 1874. Voda byla pivedena umlou štolou z eky Labe pes dv silnice do studny (cca24m hluboké) ze které erpadlem byly plnny dv nádre v prvním pate, ze kterých samotíí proudila voda potrubím do vodních jeáb. Ve stední ásti objektu se nachází strojovna se stojatým novým parním kotlem z roku 1911 od rakouské firmy Pauker. Práv s ním byl pozdji problém, protoe od nho chybl rodný list, tedy mosazný štítek a bez nho nebylo moné kotel zprovoznit. Provoz vodárny byl ukonen poátkem osmdesátých let a objekt chátral, a na nho upozornil jeden elezniní nadšenec, který ho objevil. Zubrnická muzeální spolenost prosadila zaazení mezi chránné technické památky. Našel se další nadšenec, který se s kamarády pustil ve svém volném ase do oprav.

 
  

Chybla veškerá mosazná armatura, kterou bylo nutno nahradit. Trvalo dalších deset let ne se objevil návštvník s mosazným štítkem, který si jeho otec elezniá donesl dom na památku. Pak pod dozorem kotelního komisae se uskutenila tlaková zkouška kotle s tím, e toto historické zaízení ustálo 12 atmosfér, tedy o 4 atmosféry více, ne uvádla na štítku výrobní firma.
 
  

Veejnosti se ji fungující kotel pedstavil v rámci dn Evropského kulturního ddictví v záí roku 2018. Ji ped tím byla strojovna ukazována veejnosti za pomocí náhrady silného a hluného kompresoru, ale s tím se nadšenci nechtli smíit. I kdy uvedením kotle do provozu jim pibyla další práce, píprava deva na jeho krmení. Je dobe, e šikovní nadšenci stále ješt existují a za jejich práci jim patí velký dík i za záchranu tohoto unikátu, posledního dochovaného a funkního zaízení tohoto druhu u nás.
 
Text a foto: Jaroslava Krejová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 

Komente
Posledn koment: 18.05.2023  14:44
 Datum
Jmno
Tma
 18.05.  14:44 Jaroslava
 17.05.  13:51 Pemek
 17.05.  12:14 Vesuviana pra...
 17.05.  10:54 olga jankov
 17.05.  10:35 Vesuviana
 17.05.  08:26 Von