Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbynk,
ztra Adolf.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Paradoxy eštiny (12)

Obrame dnes svou pozornost k zajímavým významm a aplikacím nkterých eských slov, úsloví a sousloví. Tak teba hned toto poslední slovo a jemu podobná, jako sousoší, souhvzdí a další, znamenají skupinu nebo uritou mnoinu i skupinu slov, soch anebo hvzd. Naskýtá se známá muská poouchlost, tedy e mnoina en znamená souení a dodává se, e samozejm neexistuje soumuí! Dále – drustvo mu je, jak známo, mustvo, ale bohuel málokdo pouije termínu enstvo. Podobn je zajímavé, e mu se oení, ale ena se neomuí, nýbr se vdá. Tím se jedna, ta lepší polovina lidstva dostane pod epec a ta druhá, horší – do chomoutu. A kdy u jsme se dotkli rodinných vztah, je jist zajímavé, e sice máme macechu a otíma, ale o pokolení zpt nemáme babcechu ddíma. No a také nco o rodinných vztazích pak vypovídá, e neznáme  tchánka, tcháneka ani tchýniku!  A jak vidíte, tcháneek se poítai libí! Opusme ale rodinu a podívejme se nyní na další slovní disproporce a nesystematinosti eštiny.
 
Leckdo je u nás zruný, ale nikdo neme být znoný, i kdy známe slova runí, noní i snoný, ale u ne sruný. Nohy jsou v eštin vbec diskriminovány, nebo alespo naši mui sice mohli rukovat, ale ze zcela neznámých dvod nikdy nemohli nohovat, co by bylo vzhledem k innosti logitjší. A pipomeme si ješt další zajímavá slova a spojení, která jsou nepekonatelným oíškem pro pekladatele.
 
Je zejm nemoné peloit do jakéhokoliv jazyka zejména rzná rení. Píklad by bylo habadj – co je hned píklad první! Take ješt pár dalších: techtle-mechtle, ajem-krajcem, enyky-benyky,  ententyky, cupy-dupy, hala-bala, láry-fáry, kíem-kráem, kvo nebo habara! Tím bychom se ale dostali do nevyerpatelného slangového slovníku, a to není naším cílem.
 
Te ale od slangu opt návrat k závrené absolutní „poezii“.
 
A ml kabát odraný, byl to chlapík od rány!
Mladý stráník nerozuml niemu, klidn pustil prohnaného niemu.
Pokud neutáhneš matku, tak ohrozíš otce, matku.
Jen necita stále mámí slzy své nešastné mámy.
 
To se mu to pkn oe, kdy má tak hodného oe.
Kdy jel kolem dda s pící, probrali se psíci spící.
Vdy, kdy tvoje koka líná, nesmíš býti holka líná!
Vysava svj piprav hbit a vyluxuj chlupy v byt!
 
Vysoké staiké devné chdy, me mít kdokoliv – bohá i chudý!
Ml si vybrat jednu z matek, v hlav ml však velký zmatek.
Dnes se mj drahý milý tak jako vera mýlí,
pitom i já se mýlím, se svým omylným milým.
Radí-li ti nkdo: „Oe se!“ Radji hned po nm oe se!

 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora

 
 
 

Komente
Posledn koment: 24.05.2023  09:00
 Datum
Jmno
Tma
 24.05.  09:00 Jirka Figer Pepovi
 18.05.  12:12 Pepa
 16.05.  13:51 Jaroslava
 16.05.  12:07 Vesuviana a jet nco mlo...
 16.05.  12:04 Von
 16.05.  10:49 Ivan
 16.05.  10:36 Ivan
 16.05.  10:09 olga jankovPidm maliko
 16.05.  09:10 Vesuviana vtipn ilustrace
 16.05.  09:09 Vesuviana
 16.05.  08:28 Pemek
 16.05.  06:06 Ivan