Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

V Lipnici se vzpomínalo na Jaroslava Haška

Koncem dubna se sjelo do Lipnice na havlíkobrodsku pes sto autor, kteí pispli svými humoristickými povídkami do chystaného „haškovského“ sborníku, který pipravuje k vydání Syndikát noviná Vysoiny. Letošní rok k takové akci pímo vybízí, protoe uplynulo práv 140 let od Haškova narození a letos je to také 100 let od jeho úmrtí. Jaroslav Hašek il v posledních letech svého ivota ve svém domku pímo pod hradem v Lipnici a tady také napsal svého Dobrého vojáka Švejka. A dnes tu ijí také jeho pímí potomci - vnuk Richard Hašek a pravnuk Martin. Oba z nich jsme mli píleitost se vidt a prohodit pár slov ve známé hospod U Invalid, kde mli sraz významní „haškologové" a také ctitelé Švejka a starých tradic, kteí se objevili i v uniformách z doby monarchie. A pak v blízkém hostinci U panské kovárny, kde autory hostil pan Martin Hašek.

Lipnický hrad, kdysi slavné a honosné sídlo pán Trk z Lípy, kde jsem byl naposled ped nkolika lety, píjemn pekvapil tím, jak pokroila restaurace dalších ástí hradu. Návštvník tady me dnes vidt obnovené gotické komnaty, které byly díve nepístupné a které te poskytují ucelený pohled na ivot stedovkého hradu. Zajímavá je hradní zbrojnice s mnoha ukázkami sených a bodných zbraní, výstava stedovkých kachl i ukázky toho, jak se na hrad topilo, aby sídlo bylo pro tehdejší rytíe i v zim obyvatelné. A tak mohu projít ernou kuchyni, lonici panstva i gotické sklepy s vzením, studnou s mohutným rumpálem a muírnou. A pak kapli se starými freskami, kde prý dodnes straší duch zazdné šlechtiny, její kamenná tvá se na nás dívá z jednoho sloupu.

 

A tak honem radji nahoru na jednu z ví, dokud je opravdu nádherný výhled na kopcovitou a lesnatou krajinu a také a v dálce na msto Havlíkv Brod.

Bylo by tady co prohlíet moná pár dní. Zvláš, kdy v Haškov domku byla práv otevena výstava satirických kreseb - samozejm s jakým jiným námtem, ne hlavn švejkovským. Ta tady potrvá a do konce záí letošního roku. Take o dvod víc sem znovu pijet. Te je ovšem Lipnice plná tch, kteí sem pijeli vzpomínat na slavného autora Švejka. A tak picházím pozdní odpolední hodina, kdy se autoi humoristických povídek i muové v uniformách z doby Švejkovy, scházejí v kout hbitova u hrobu Jaroslava Haška. Hlavní slovo má jeho vnuk a po nm i další, z Maarska a odjinud, ba dokonce, poslušn hlásím i Japonec. Protoe, kde by Švejka a Jaroslava Haška neznali?

 

A pak spolen, sob i panu Haškovi, na jeho hrob nesmí chybt tradiní láhev piva, si zazpíváme o tom, jak za císae pána a jeho rodinu, museli jsme vybojovat Hercegovinu.
 
Text a foto: Vladimír Kí
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 07.05.2023  13:33
 Datum
Jmno
Tma
 07.05.  13:33 Pemek
 07.05.  02:08 Vladimr K
 06.05.  21:13 Vesuviana
 06.05.  09:54 Von
 06.05.  07:24 Ivan