Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak mne Ferda zachránil ped zbláznním

Zahrádku mám malou, dokonce tak malou, e kamarádi pyšnící se rozlehlými pozemky s opovrením tvrdí, e kdy plivnu, mám zalito. Ale je moje a mám ji rád. Proto m velmi rozhnvá, kdy mi ji nkdo pomlouvá, nato aby mi na ni ve zlém sáhnul.

Nejšastnjší jsem, kdy vypukne jaro. Všechno zaíná rst a dokonce kvést – to je nádhera!

U od konce února seju do okenních plastových urychlova semínka, povytahuji oima rašící rostlinky, v beznu je pikýruju do kontejnerk ve skleníku, aby byla sadba pipravená na duben k výsadb.

V polovin dubna jsem ze skleníku pesthoval ven, aby se otuily, nádhern pedpstované afrikány. Abych se vyjádil odborn – aksamitníky. Od drobounce záiv lut kvetoucích, pes ty, co mají kvty ve tvaru lutooranového íhaného tureckého turbanu, a po ti tvrti metru v kvtu vysoké exempláe s obrovskými citronov lutými kvty. Celkem kolem sto padesáti sazenic. Ješt veer jsem potšil srdce zahrádkáe pohledem na záplavu rostlin, na jejich vrcholcích u se chystají rozpukat poupata.

Ráno však moje srdce mohlo puknout alem. Na alostných zbytcích mých nádherných afrikán hodovaly dv desítky rezavých pl. Zdecimovali skoro všechno, protoe oírali jen mkounké lísteky na vrcholech. O existenci plzáka španlského jsem samozejm z tisku i vyprávní známých vdl, mé zahrádce se však doposud vyhýbali. V nejhorším pípad jsem po deštivé noci sebral jednoho i dva, emu jsem nevnoval vtší pozornost. Te však byla situace váná.

Prostudoval jsem na internetu všechna odborná pojednání, navštívil drogerii a zakoupil modré granulky. Po záhonech jsem rozmístil prkénka, pod která jsem granulky nasypal. Tak je to prý nejúinnjší – slizáci pod n zalezou, aby se skryli ped slunením árem a na té chemické lahdce hodují tak dlouho, ne chcípnou. A protoe jsou to kanibalové, poírají kontaminované mrtvolky a otráví se i z nich.

Záhy jsem se ale pesvdil, e ty plazící se bestie vbec netouí po tom, aby zalezly pod moje prkýnka. Zato se, kdy u nebyly k dispozici aksamitníky, které sice páchnou, ale jim chutnají ze všeho nejvíc, pustily do nasázeného salátu a nepohrdly ani kedlubnami a cíniemi. Moje pstná zahrádka zaala pustnout a m se zmocovalo šílenství.

Pak ale zasáhl osud, i pišlo boí vnuknutí, kadý tomu íká jinak.

Vracel jsem se dom autem pozd veer, kdy náhle svtlomety olízly uprosted silnice tmavou kuliku. Tak tak jsem se vyhnul. Zastavil jsem a nebohého jeka chtl odnést do pilehlého lesíka, ale rozmyslel jsem si to. Opatrn jsem ho uloil do skládací plastové pepravky, kterou vozím v kufru „pro strýka Píhodu“.

„Zachránil jsem ti ivot, ty zase na oplátku musíš zachránit m ped zbláznním,“ povídám bodlináovi, jen vystril umáek.

Doma jsem pistavil ke kompostu starou devnou bedniku, vystlal ji slámou, pikryl kusem plechu, udlal k ní chodbiku z kusu kanalizaní trubky a dovnit zasunul misku s vaenou rýí.
Kdy jsem druhý den nadzvedl plechovou stíšku, s radostí jsem mohl konstatovat, e se Ferda, jak jsem jeoura poktil, zabydlel.

Veer, kdy skonil v televizi seriál, šla manelka vynést koš do popelnice. „Za zahrádky se ozývají zvláštní zvuky!“ oznámila mi, kdy se vrátila. „Jako kdy tam nkdo chodí a mlaská.“ Oba, vyzbrojeni baterkou, se spcháme podívat na toho vetelce.

ádný vetelec! Ferda to byl! A pochutnával si na vylézajících plzácích a vbec mu nevadilo, e neumí španlsky.

Aby mu nebylo smutno, pinesl jsem mu asi po dvou týdnech ješt kamaráda – Honzu. Mlaskali ve dvou.

 

Po zjištní, e u jsou nov vypstované afrikány v poádku, ani okurkové sazenice nemám okousané, zaal jsem jeeky pikrmovat. Udlali svoji práci, a se mají dobe. Po ase se ukázalo, e Honza je Jana, narodili se jim ti malinkatí jeeci.
 
Jan ehounek
* * *
Koláe © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 24.05.2023  20:26
 Datum
Jmno
Tma
 24.05.  20:26 Von
 24.05.  18:52 Jaroslava
 24.05.  15:41 Vesuviana
 24.05.  06:32 Pemek
 24.05.  03:23 Ivan