Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radek,
ztra Leona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Paradoxy eštiny (8)

eština jako málokterý jazyk nám dovoluje doslova si pohrát s dalšími pedponami a píponami, a u skutenými, nebo pouze spekulativními! Pozor, tento text bude tentokrát „trochu“ nároný na pozornost!

Zastavme se tedy nejprve u pedpon na-, ná-, po-, pod- a do-. Upozoruji, e poíta zde krom „vidna“ podtrhl i pedponu ná., a to ze zcela neznámých dvod! A to „ná“ pitom skýtá celou adu zajímavostí. No posute sami: jist je samozejmá dvojice náves – ves, i nálet - let, ale úsmv asi vzbudí nájezdník – jezdník, nákaza – kaza, náladový – ladový, námraza – mraza, ale me být nános i nos, a to spolu vbec nesouvisí! Bohuel kadý z nás zná pohebišt i  slovo popravišt, ale jist nikdo nezná hebišt ani pravišt.

Zajímavý je pak jist vznik velmi pochmurného slova popravit ze zcela neutrálního pravit. Kde kdo se zlobí na poslance, ale prost nelze nadávat ádným slancm! Zvídavjší z nás se moná ptají, zdalipak slvka posud a dosud mají nco spoleného se sudy a dopink s pinkáním, které nám kupodivu poíta také podtrhl, akoliv dopink ani pinknutí mu nevadí! Za zajímavý povaujeme také fakt, e máme slova pozice, ale ne zice, dále povlovný, ale ne vlovný a jedno z vyjmenovaných slov - polykat - nám prost jaksi pipomíná mnohonásobného kata a lykat nikdo neme! Zcela paradoxn pak spojením velmi kladného slova – hodný – s pedponou po- vznikne pohodný, tedy ras, i kdy také tady máme píjemnjší synonymum - antoušek, které nám ovšem náš poíta opt krut podtrhl!

A nyní si posvime na další pedpony a „skoropedpony“, vytváející krásná eská slova, která ale bez nich neexistují, nebo mají zcela jiný význam. Nejprve teba pedpona bez-  bezpen – pen, bezdn – dn, bezinky - inky , nebo další „quasipedpona“ se- sedlák – dlák, sekera – kera, seslat – slat, semenáství – menáství, sešitek – šitek, senose – nose. Také ped cizími slovy se tato „pedpona“ hezky vyjímá: seriál – riál, senátor – nátor, senilita – nilita. Nebo otesné - servilita – rvilita a sejf – jf! Najdou se i jiné zajímavosti: semiš – miš, selen – len, selsyn – lsyn. A te u-, ú-, v-, ve-, vy-, z-, za- a ze-: uebna – ebna, úes – es, úhona – hona, ucho – cho. Poítai se ale líbí: udat i dat, a kupodivu i - úprk a prk! Dále jist samozejm: vas i as a vela i ela. Ale te to pijde: veerka – erka, vedro – dro, veselice – selice, vepín – pín, zábavný – bavný, zápasník– pasník a zajímavé: zadem – dem, zaviná – viná, nebo pijaté: zabiják – biják a záchod – chod. Za pomocí pedpony sou- byla pak vytvoena i známá anekdota: Skupina soch – sousoší, skupina hvzd – souhvzdí a skupina en – souení! Abychom vás tmi pedponami píliš nezahltili tak radji píšt obrátíme svou pozornost na pípony. Budete se moná divit, ale i na nich se lze v eštin poádn vyádit!
 
Ale nejprve se ješt vyádíme na absolutních rýmech:
 
Probh – Honzo – rychle jez, u se blíí první jez!
Na sítku dravém mouku prosívám, o pomoc zoufale pi tom prosívám.
Z nevydaeného lupu, pines pouze prasklou lupu,
kterou tko slepí dva nebo ti slepí.
Dneska jeden starý kasa u se pouze kasá,
pesto ped ním není jistá ani jedna kasa!
e na míst inu z vlas nechal lupy, zapomenout musí na své další lupy.
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 

 
 


Komente
Posledn koment: 19.03.2023  09:04
 Datum
Jmno
Tma
 19.03.  09:04 Von
 19.03.  03:49 Ivan
 16.03.  08:26 Von
 15.03.  11:12 Vesuviana