Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pojte s námi do bijáku aneb Kino, biograf, bijásek

Máte zrovna volnou chvíli? Pohodln se posate a kliknte na odkaz krátkého filmu, který je vdy po ruce. Iluze velkofilmu vás uvede do seriálu amatérských snímk z rzného prostedí, nevypulírovaného profesionální úpravou a dokonalou technikou.

Ukáe vám na místa, kde jste ješt nebyli, nebo jste je shlédli ponkud jinak. Poslechnete si hudbu, která vás uklidní nebo uvede do píjemné nálady s pohledy na památky a významná místa. Toto vám nabízí seriál amatérských snímk, které urit mimo dobré nálady pináší i plno inspirace.

* * *
 


Maikoland
Medailonek neprofesionální filmaky Dany Kubátové je vnován, dnes ji neijícímu sympatickém slávistickém fandovi Janu Maikovi z Libiše u Neratovic.  Jan Maik o sob íkal, e je slávistou od narození. Na tom by nebylo nic zvláštního, dokud neprojedete kolem jeho domku. ervenobíle natel plot, laviky, psí boudu, elektrický rozvad, teplomr, Ferdu mravence i Rumcajse a Cipíska, kteí visí na zdi. Mezi stromky jsou cedule s rznými nápisy, všechno vyvedeno samozejm v barvách "sešívaných", jak se slávisté nazývají. Na svém pozemku vymezil svérázný fanoušek i místo pro sparany, pidlil jim ptaí budku. Prohlédnte si jeho zahradu a pipomete si úasného fanouška našeho populárního fotbalového klubu. On nezapomnl ani na maneliny pantofle, u nich je jedna pezka bílá a druhá ervená.
 

https://youtu.be/_bi9YYE4aJw
 
* * *

Sl – dar Zem zlata vzácnjší
Návštva solného dolu v Halleinu – Dürnbergu je velmi zajímavým záitkem cestou ze Salzburgu na jih Rakouska. Film natoený svým zpsobem reportáním stylem bez pípravy, ukazuje mnohé návštvníky pekvapené dobrodrustvím pi jízd i pi chzí kilometry dlouhými chodbami, vedoucími a do sousední Nmecké republiky.  Jedná se skuten o jedinenou podívanou, která však není úpln pro kadého. Prohlídky se nemohou zúastnit dti mladší ty let a osoby s njakým pohybových handicapem i s klaustrofobií. Turisté jist ocení monost svézt se po staré havíské skluzavce a na své si pijdou i milovníci lodiek, kteí se zde projedou po jezee. Zajímavé také je, e se jedná o jeden z nejstarších dol na svt.
 

https://youtu.be/fLrR9dgON8k
 
* * *

Stíbrné opojení
Dokument o úspšném neprofesionálním filmai Bohumilu Kheilovi, mistrovi mnoha filmaských emesel, ve kterých psobí mnoho let jako poadatel, komentátor, zruný grafik s oblíbenými triky, výtvarník, pohotový animátor, scénárista, kameraman, stiha, reisér, a pedevším neúnavný autor film. Jak si nepipomenout píkladn jeho film Kdy nám bylo šestnáct ve vzpomínce na padesátá léta s písnikou Kdy nám bývalo šestnáct, zpívanou Jiinou Salaovou https://www.youtube.com/watch?v=33viWKIVW7o , nebo film Jednadvacet parafrází známé operety Oskara Nedbala Polská krev a mnoha a mnoha jiných, o který se dozvíte z tohoto medailonku úspšné neprofesionální filmaky Dany Kubátové.
 
https://youtu.be/cs_LuQ1XwRY
 
Autoi seriálu: Pemysl asar a Václav idek
Anotaní foto Evusa - Eva Rydrychová
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 11.03.2023  15:01
 Datum
Jmno
Tma
 11.03.  15:01 Vclav a Pemek PODKOVN
 06.03.  13:13 Vesuviana
 06.03.  09:52 Von