Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kam jezdil císa Zikmund a Sissi

Na Slovensku je nkolik lázní, které mají ve svém názvu slovo Teplice. Nám nejblíe a asi proto nejznámjší jsou ty Trenianské nedaleko historického Trenína. Bohuel u mén známé a neprávem našinci moná trochu opomíjené, jsou Turianské Teplice. Snad i proto, e tady se léí hlavn choroby urologické nebo zaívacího traktu. Samozejm ty horké léivé vody, a hlavn rzné procedury mají blahodárný vliv i na všelijaká kloubní onemocnní. 

Jinak by si tyto lázn asi neoblíbil syn Karla IV., uherský král a císa Zikmund, který se tady prý s oblibou koupal v teplých pramenech a léil si bolesti kloub, kterými trpl. V galerii peliv vytvoených kopií známých obraz, které visí na chodb jednoho ze zdejších hotel, nesmí slavný císa samozejm chybt. 

A s ním další významné osobnosti, které bhem staletí do Turianských Teplic pijídly za lébou i teba milostnými avantýrami. Jako teba vyhlášená uherská kráska Mária Seianská, prý v 16. století nejkrásnjší návštvnice zdejších lázní, které nemohl odolat nikdo z mu. Také její portrét nacházím v jakési "galerii portrét". Vetn dalších význaných šlechtic, kteí se do Turianských Teplic jezdili léit. Nesmí samozejm chybt ani jedna z posledních významných dam, Rakousko - Uherská císaovna Albta, nebolí Sissi. Poté je dokonce pojmenován jeden z léivých pramen. Ale tam se teprve vypravím pi potulce docela malebným mstem s pkným rozlehlým lázeským parkem.
 
 
 
Msto Turianské Teplice má asi 7 tisíc obyvatel. Jeho znak se pyšní zlatými vlnkami, protoe si íká "Zlaté koupele" a vlnky má i na podobné vlajce. A jeho historie, sahá a do 13. století, kdy se o msteku zmiuje ve své listin uherský král Ladislav IV. Ty léivé prameny tady lidé vyuívali u tenkrát, ovšem po roce 1533, kdy lázn daroval Ferdinand I. mstu Kremnice, sem prý zaali kremnití vozit všelijaké bohaté, urozené a vzácné hosty, aby si tady léili své neduhy. Napíklad císae Maxmiliána I. jeho portrét mají na estném míst.

 

Lázeský park mne rozhodn zláká k procházkám, protoe krom docela malebných fontán je vtipn vyzdoben podivnými lavikami, které jsou spíše umleckými dílky. A také drátnými sousošími, která zahradníci nechávají obrstat stíhanou zelení a vytváejí tak v parku unikátní sochy, které psobí a mysticky.
 Asi nejvýznamnjším hotelem a stediskem lázní je souasný Royal Palace, vzniklý po rekonstrukci nkdejších starých budov, vyuívaných pedtím i jako vojenská nemocnice. A práv v jeho areálu mají být prameny, ve kterých se koupal císa Zikmund a ze kterých upíjela krásná císaovna Albta - Sissi. Zlaté koupele. 
 

Hotel se nachází na okraji parku, kde se mohu posílit vodou Kollárova pramene, navrtaného roku 1959 s minerální vodou o teplot a 45 stup. V luxusním hotelu jsou ke mn vlídní a prvodce mne ochotn odvádí z recepce ke Královské koupeli, kde termální voda v nádherném bazénu se zlatou mozaikou prý léí i choroby pohybového aparátu. Práv tady nkde se kdysi koupal císa Zikmund. A jak m informují, pidávají prý k tomu i procedury s pouitím 24 karátového zlata. A samozejm mnoho dalšího, co je lidskému tlu urit prospšné.

Nejsem tu ale hostem, jen návštvníkem. A tak ješt ochutnám vodu ze Zikmundova pramene, který hned u bazénu mají k dispozici hoteloví hosté. A pak se samozejm ješt zastavím ped východem z hotelu u mramorem zdobeného pramene ve zdi, odkud vytéká teplá minerální voda. Samozejm se musím napít. Protoe tohle je Pramen Sissi, krásné císaovny, která u navdy bude patit Turianským Teplicím.

 
Vladimír Kí
* * *
Zdroj: https://www.ingema.net
Zobrazit všechny lánky autora

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 22.12.2022  03:20
 Datum
Jmno
Tma
 22.12.  03:20 Vladimr K
 21.12.  13:29 Vesuviana omluva...
 21.12.  12:30 von
 21.12.  11:53 Pavel Borvka OMLUVA
 21.12.  11:45 Pavel Borvka
 21.12.  11:08 Vesuviana