Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Hledání
 
Nedávno jsem hledala klíe, pi cest dom, byla tma a zima. Klíe ne a ne najít. Znáte to.
Hledání zná kadý z vás.

Potkává lidi všech ras, vyznání, národností, sociálních vrstev a vkových kategorií. Je to útrapa celého lidstva.

Abychom nco, co máme nemuseli tolik hledat, vymýšlíme rzné fígle, jak se hledání vyhnout. Takový aparátek, napíklad, který na písknutí reaguje také pískáním a my po zvuku poznáme, kde e jsme nechali leet ty zatracený klíe. No, na automobil si to nedáme. Jen stiskneme centrál a naše autíko se svtly a cvaknutím ohlásí, kdy po nákupu nevíme, ve které ulice parkujeme. Ale vesms dláme strašnou spoustu vcí automaticky. Nauíme se tmto pohybm ji v dtství, kdy nám rodie sví naše první klíe od domu. Hned, jakmile je prvn ztratíme a tatínek nám notn vyhubuje piem neustále opakuje, e musí všude vymnit zámky, místo tradiního leení pod novinami na gaui. A tak to pak hlídáme, nakonec se dopracujeme k automatickému vkládání klí do pravé kapsy, protoe v levé vtšinou nco neseme. Tento "zlozvyk" se pak rozšiuje i na jiné úkony. Zhasínáme, zavíráme dve, vypínáme vodu, zavíráme okna, bereme si bundu nebo deštník, zamykáme byt, gará, kontrolujeme zamené auto a tak by se dalo sáhodlouze pokraovat.
 
Vyrazíme pak do svta a neustále pemítáme, na co jsme zapomnli. Kolik z nás se vrátilo nkdy dom, e asi nezhaslo, nevyplo plyn, e asi bí televize, anebo moná nkde nezavel okno. Tak je to i s hledáním vcí. Spoustu jich ukládáme na svá místa automaticky. Napíklad po dokonení telefonního hovoru, uloíme mezi eí automaticky mobil do pouzdra a po té do kabelky, abychom za pár minut hledali, je-li na svém míst. Práv tak zacházíme s klíema. Zamkneme, a klíe šup do kapsy a úprkem na hromadnou dopravu do zamstnání. Veer pi návratu z práce, škol, úad, nákup a jiných povinností u dveí zstaneme stát a HLEDÁME klíe. Vysypeme kabelky a jiná píruní zavazadla, prohrabeme nákupy, abychom našli klíe v pravé kapse kalhot nebo kabátu, kde se je nepodailo napoprvé nahmátnout. Ovšem kadopádn nás to v tento moment vykolejilo. Nervozita nás ovládla a dom vcházíme upocení a ponkud stresovaní.

Ale dají se hledat všemoné i nemoné veci. Celý týden, klopýtáme o štokrle na chodb, ale v moment, kdy potebujeme ze skín podat knihu a tudí i ono štokrle pod nohy, není k nalezení. Adrenalín se vyplaví do krve a my pobíhajíc po dom hledáme stoliku. Tu si ale ped chvilkou vzala malá dcerka, sedí na ní a udiven se na nás dívá, pro tak lítáme po byt. U vaení to bývá taky obas o nervy. Mícháme omáku, kdy v tom pijde nkdo z rodiny, e nco nezbytn nutn potebuje. A tak jdeme ochotn pomoci, ale v myšlenkách máme stále onen hrnec s omákou. Kdy se vrátíme k plotn musíme honem zamíchat, ale není vaeka! No to snad ani není moný! Kam bych ji pece dala? Honem kouknout na poslední místo kde jsme byli, ale ani tam vaeka není. Tkáme zoufale oima po kuchyni omáka hroziv bublá. Nedá se nic dlat, musíme vzít istou. V moment, kdy chceme otevít levou rukou šuplík, zjistíme, e to nejde, protoe nco dríme. Ano. Je to ta naše postrádaná vaeka! Pipadáme si v ten moment jako totální idioti. No ale co. Omáka se nepipálila, tak o nic nejde.
 
 
Jak se v ivot zbavit tchto malých stres a adrenalinových chvilek? Musím se piznat, e toto netuším. Bojuji staten s hledáním. Ovšem mj boj s tímto nepatí mezi vítzné. Prost, zase hledám klíe. I kdy jsem si koupila speciáln malou kabelku, abych jí nemla plnou hloupostí, ale práv jen na penenku, klíe a doklady. Taky mi Jeíšek mi pinesl pouzdro na mobil, který u od února doma hledám. Deštník se vera sušil v koupeln, a já ho dnes ped odchodem do práce hledala na chodb. Vzdala jsem to hledání a notn zmokla. Hodinky jsem taky nedávno hledala. V noci m probudil rámus a já je v polospánku dala  pod polštá. Automaticky. Hned, jakmile zjistím, co e se to pod okny dje, ze zvyku strím hodinky pod polštá. Take vlastn kdybych šla hned jak vstanu ustlat, nemusela bych hledat, a neujel by mi autobus.

A te prost zase hledám klíe!

Mrznu a za mnou nkdo jde. Tma a hukot msta. Strach m skoro zaslepuje. Ješt e má lovk nco, jako pud sebezáchovy, nebo co to je. Njaký hlas uvnit m mi íká: Holka, klid, nádech, výdech, koukni se do dlaní, jestli nejsou klíe ji v ruce. No vidíš, máš je povšené na malíku levé ruky. Pravou hrabeš v kalbelce a v levé krom tch klí dríš ješt tašku s prádlem a kabelku.

Tak asi bude nejlepší, kdy zase budeme nco hledat, se nádechem uklidníme a zaneme pkn znova a v klidu.

Prost se musíme zastavit. Neztratit klid to je to hlavní. Kdy projdeme všechna místa moná i nemoná, pak ješt meme kiet a nadávat.

Ona hledaná vc se objeví hned, jakmile ji nepotebujeme.

Spolehliv vdycky.

 
Eva Rydrychová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 01.11.2021  19:32
 Datum
Jmno
Tma
 01.11.  19:32 Evussa Podkovn vem
 30.10.  13:36 Jaroslava hledn
 30.10.  12:00 Vesuviana dky
 30.10.  10:57 Vclav idek GRATULUJI!
 30.10.  10:48 olga jankov
 30.10.  09:55 Mara
 30.10.  09:40 Von
 30.10.  05:06 Ivan