Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ztracené Múzy

Nepichází ádná myšlenka? Múzy najdete všude. Kouknte se teba do zrcadla...

Múzy jsou podle historie dcerami Dia, eckého boha a bohyn Mnémnosyté. Dius jako nejvyšší bostvo a Mnémnosyté jako celková pam stvoili dcery – Múzy. Jsou bohynmi všeho umní. Všech nápad, všech krásných vcí a myšlenek, které lidstvo dokáe. Múz je hodn. Teba Kalliopé, múza básník, Úrania pro astronomy nebo Melpomené pro tragické píbhy. 

A já mám dnes pocit, e uletly do jiné dimenze a není vbec ádná, ani ta tragická. Volám je a otvírám okna, srdce, mysl a nikde ani jedna Múza. Jestli existuje Múza temnoty v mysli, tak jsem ji zrovna potkala a má, potvora, sílu.

Ony prý mají svj chrám nkde v Alexandrii. Nejradji bych vzala njakou ob, teba svíku, náru kvtin nebo básní a šla prosit o políbení na elo. Ale asi tam jen tak nedojdu od prázdného papíru za hodinku z bytu.

Sedím ped tím prázdným papírem u docela dlouho a nápad není. Múzy taky ne.

Hledám v knihách, internetu abych zjistila, jak se Múza volá. Nenacházím nic. Našla jsem mnoho o jejich stvoení, ivot, tvorb a tvoení, ale o tom jak je zavolat, ani písmenko. 

A e poslouchám pi psaní muziku, uslyšela jsem verš: "...tiše šeptal do té hrzy, ve válce, e mlí Múzy..." ... a tak mn to došlo! To je jasné, e ve válce Múzy mlí. Nevejdou se tam! lovk v tu chvíli myslí spíše na peití, mír, svobodu a ivot. K tomu mu Múzy asi úpln pomoci nemou. A proto nepomáhají ani mn! Jsem toti ve válce!

 Svádím silný vnitní boj kvli práci a rodin. Málo bývám doma a mám výitky, e se nestarám o domácnost a rodinu tak jako o práci. V práci zase, e nestíhám, co mám. Málo jsem doma i málo odpoívám i spím a pracovn se nedaí.

Zkrátka válím se svdomím a bojuji s asem. Dobe vím, e investice asu do mé práce se vyplatí a velmi brzy se v dobrém vrátí. A bude na rodinu zase as a moná i víc, ne bych plánovala. Jen te svádím vnitní válku mezi pracovní dobou a asem pro rodinu. A tak jsem se zamyslela, rozhlédla kolem sebe a také doma.

Paradoxn jsem nahlédla i do telefonu, který mi neustále poslední dny zvonil. Dnes jen dva telefonáty. Prima. U se to ukliduje! Dívám se do zpráv. tu, co mi kdo psal. Koukám na fotky, pemítám a vzpomínám. Vracím se nkam nazpátek.
No, tomu byste neuvili, kolik Múz se náhle zjevilo!!! Rozlétly se kolem m, prvan v hlav udlaly, šustí kídly a mlaskají polibky, a se mi hlava roztoila a neslyším nic jiného ne je.

Psali mi lidé, jejich problémy, radosti, píbhy, postehy. Lidé, se kterými se denn stýkám, hovoím s nimi a snaím se jim být nejen dobrou šéfovou, ale i morální podporou. Tito lidé jsou mými Múzami. A já, zaslepená vnitní válkou o své vlastní nedokonalosti neslyšela, nevidla!

lovk by si ml obas uvdomit, e válka není jen flinta a zabíjení lidí. Válka me být i vnitní, s našimi vlastními Já. A také je poteba rozlišit válku a boj. Zatímco válka me být stet nkolika skupin lidí, s rznými cíli a potebami, kteí zbranmi a nadvládou si získávají prostedky k prosazení svých vcí. Ovšem s destrukcí jednoho z válících. Boj me být jen mezi dvma lidmi, ani by bylo nezbytn nutno pistoupit k násilí. Teba v tenisu. Bez njakých velkých ztrát. Nebo vnitní boj se svdomím a láskou, povinností a rozumem.

Vnitní válka je velmi nebezpená. Protivník i vy samotní dlíte v jednom bod. Ve vlastním srdci nebo mysli. Znáte se, zbran znají oba soupei, je to velmi vyrovnaná válka. Tko je jednomu vyhrát. A oba chtjí.

Lépe je ít boj. Kdy u tedy musíte zápasit. Boj je pro dva i více hrá. Neupednostuje násilí, ale rozum, spravedlnost a pravdu. A na m ta pravda skoila ze zpráv od mého blízkého okolí. Zaskoila m a já zstala v zakázaném uvolnní. Take pochopení boje bylo nahrávkou spoluhrái, tedy Múze, a já dosáhla kýeného osvobození ve he.

 
Eva Rydrychová
 
* * *
zdroj obrázk: vlastní výtvarná dílna (ewussa.rajce.idnes.cz)
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 25.04.2021  19:44
 Datum
Jmno
Tma
 25.04.  19:44 Marta
 25.04.  10:54 Von
 25.04.  07:56 Betislav