Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nekoukej na ty hodiny a dejchej!  

Zatímco po svt lítá Corona, klesá nám koruna. Zatímco Homeoffice lidé hnijí a tloustnou doma, a zatímco vesele bují politické ambice… Zatímco se to, tamto i tohle, a ješt mnoho takového dje, já a moje holky – tedy i pár kluk – jsme v plném nasazení. Jsme uklízei. Uklízet se bude, dokud jedna jediná sedinka bude okupovati idli v kancelái – práci máme jistou! Je nutné doplnit toaletní papír, vynést koš a vytít podlahu. I kdy zavou výrobu, kanceláe ješt chvíli šlapou. Nebo pijdou njaké opravy, malování, rekonstrukce... firmy as s omezeným, nebo zaveným provozem, vyuívají na práce, které v bné pracovní záti nemohou, nebo tko udlají. Uklízíme pro velké firmy. Take mých 35 uklízecích zamstnanc jede jako by ádný virus ani nebyl. A ledaskdy pracují i více, jeliko dezinfekce, jeliko astjší úklid, jeliko zkrátka, Corona...

A díky Coron, já mám najednou plno zájemc o práci! I za minimální mzdu! Já jsem šastná, jeliko i uklízeky obas Coronu chytnou a musí být doma. Není problém je nahradit. Ale u nyní vím, e jakmile se zane svt vracet k njakému normálnímu ivotu, nkteí lidé mi uteou. Nicmén, urit u vím pedem, kteí zstanou a kteí ne. Jeliko znám svou práci. Ulovila jsem i dobré pracovníky a udlám vše pro to, aby tací, kteí jsou pro m potencionáln dobí, zstali. Kdykoliv jindy bych je hledala týdny, te ne. Staí dva dny.

A tak vyuívám této situace. Mladým dvatm ukazuji výhody úklidu. Celostní sport – pokud se nauí správn pracovat – protáhnou si všechny svaly v tle. Fitka jsou zavená, tak uklízej správn, a ješt za ten sportovní výkon budeš brát peníze. A budeš uitená. Maminkám, které po porodu nemohou chodit na cviení snadno ukáu, jak udret bíško zpevnné, díky správnému drení mopu. A budeš uitená. Dchodkyn si nacházejí nové zpsoby, jak nezstat sama doma. A budeš uitená. No, mohla bych se rozvyprávt.

A jak praví stará pravda: Všechno zlé, pro nco dobré. V této dost depresivní dob, plné naízení i zákaz, moje práce dává nadji lidem, kteí jsou mnohdy bez práce. A nejen jim. Lidem ve firmách dochází, e uklízeka není njaký póvl, který ani nestojí za pozdravení. Náhle jsou si vdomi, jaká rizika uklízeka a jejich práce obnáší a kolik vlastn pinášejí uitku kadému v práci. Ped Coronou jsem všem íkala, e bez uklízeky nebudou pracovní vztahy fungovat.  Marn. A s výsmchem. Mnoho takových, co se dívali na nás z vrchu, te klopí oi a ti slušní se i omluví.

A nejsem jen šéfka uklízeek, jsem taky ena, lovk. A tak celkov jsem si vdy myslela, e asto lidé platí zbyten za pohyb, který potebují. Ledaskdy staí najít si vhodnou, plodnou innost. A zrovna uklízení to být nemusí, e. Nicmén, z kanceláe se dívám do oken dvat, která dlají Pole dance (tanec na tyi), to je umní, to chápu, ale vidím i do posilovny v pízemí. Pijedou mui i eny autem a ped posilovnu, vybavení vším, co potebují, vyskoí z auta a dva kroky k posilce. (nkteré znám a vím, e bydlí maximáln 200 metr od této „údrbové“ haly, pesto pijedou autem, obleení, urit nejedou rovnou ze zamstnání v outfitu na tento aktivní pohyb) V té údrbové hale tam na n ten uitel, nebo jak se jim íká, ve: „Nekoukej na ty hodiny a dejchej! - Hejbej tma nohama, nejsi na diskotéce! –

 
 
Nech ty vlasy, mlas to mít svázaný a koukej kmitat! -  Pesta se koukat na bicepsy, který nejsou ani vidt a dejchej!“  Jejich cviitel je nutí bhat po dvorku s inkami. A já, za groš kudla, na stejném dvorku sthuji krabice s jarem a brefem a kanystry s istícími prostedky a koukám na n. Jak tam blbnou s inkami, ohnout, sednout, zvednout, bet, zopakovat... a já to dlám taky. Jene já to mám zaplacené, ale oni za to platí, a ješt je nkdo honí.

U v dtství jsem pochopila, e nkteré tké práce se udlat prost musí a je asi dobré se k tomu postavit dobe. A tak všechny moje práce, fyzické, jsem vdy brala jako druh sportu. Málo kdo m chápal, obzvlášt v této moderní dob. Jene došlo na má slova. I práce me být pínosem pro tlo. A konen, nyní, v krizi, jsem vyslyšena. Maminky, dvata, co chtjí zhubnout, dchodkyn, co jim je smutno doma i zoufalci bez práce u m najdou platnou formu pohybu, setkání, uení se nového a dvodu ráno vstát.

Jsem provozní úklidových prací a nyní i dárcem pohybu, setkání, poznání nepoznaného.  Miluji svou práci. Jeliko i v této chvíli máme práci.

Corona virus je zlo. O tom nepochybuji ani vteinu, jene pinesl i mnoho nového, pouení a chyb. A si sám kadý sáhne do svdomí, co pinesl, co vzal, co dal. A se kadý zamyslí, co me sám dát.

Jeliko jsme byli slepí a hluší k úelnému pohybu, jeliko jsme si neváili mnohého, co bylo bné, jeliko jsme potebovali zaít vidt nevidné... jeliko jsme pohodlní, líní, nebo jen bohatí. A prvotn a jeliko jsme nevidli to, co vidt máme. Jeliko si neváíme mnohých bných vcí, jako je teba lidská práce.  Jeliko jsme zvyklí na bný ivot. Tak to máme za to. Naume se všechno brát ván, jeliko nás to nakonec dohoní. Naume se ít zdrav a být uitení, jeliko nám to nakonec bude k duhu. Naume se být lidmi.

Jeliko lidi jsme.

 
Text a ilustrace: Eva Rydrychová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 
 
 

Komente
Posledn koment: 11.03.2021  21:37
 Datum
Jmno
Tma
 11.03.  21:37 Evussa Ivanovi
 11.03.  09:13 Ivan
 10.03.  19:47 Evussa Podkovn
 10.03.  07:38 tpn Giesselbach
 10.03.  06:47 SV
 09.03.  17:33 RYFUK
 09.03.  14:57 Hanka klid
 09.03.  12:54 Jarmila
 09.03.  12:42 Vclav lnek je skvle napsn!
 09.03.  09:44 olga jankov
 09.03.  08:33 Von