Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ticho

„Ticho je vdycky souástí krásné hudby. Ticho je vdycky souástí krásného umní. Ticho je vdycky souástí krásného ivota.“   
Robert Fulghum americký spisovatel, pastor a uitel


***

Dnes je u nás doma njak ticho. Jakoby bylo hrobové.... tiše pemítám a poslouchám, jestli to není náhodou podezelé ticho. Jako kdy dlají dti lumpárny, jsou u toho ticho. Pak pijdete do pokoje a asnete na kolik kousínk lze nastíhat záclonu, kdy dti najdou nky. Nebo kolik místa na tle dítte je k malování lihovou fixkou, kdy je podezelé ticho.

Známe všichni ticho. Kdy je klid v nedli po výborném obd, nebo jak dti pijdou s ptkou dom. Jsou to stejná ticha. Jsou prost jen tichá. Ale jedno je pohodové, druhé vrí.  Urit to znáte! Vrivé ticho, kdy je nco špatn a to tiché, klidné, nebo i podezelé.

Ticho me mít tisíc variant. Je významné, nebo nevýznamné, me být ale i hrozivé, i varující.

A tak se dá o tichu mluvit a psát v tisíci variantách. Poekadlo íká: Ticho ped bouí. ekla bych, e to znamená njaký malér. Ale nemusí to tak vbec být. A to kadý lovk, okamik, as, i prostor vnímá podle poteby.

Takové to ticho, kdy v pírod pijde letní bouka, nás asto uvede do stavu omylu a pak a pozd, akce.

...je teplo, nikde mráek, jsme v klidu a uíváme pohodu... a náhle kapky vody z nebe jako by chtly hrát na klavír, nám pleskají o tvá. Uívali jsme ticha a klidu. Jene: ... Máme venku peiny, prádlo, seno, dti,... bouka z istého nebe a ticho bylo tak deset vtein. Tak jsme to ani nepostehli, obzvlášt v nedli po výteném obd.

Bháme jako šílení zachránit co se dá a kiíme na okolí, aby nám pomohlo uklidit ped deštm co je teba. Ticho umelo v bouce a našem kiku. Utišíme se, a kdy u jsme za sklennou stnou našich oken a koukáme na to, co jsme nestihli ped tou hlunou bouí uklidit a vlastn nám je krásn, protoe prost jen prší.

Takové to jiné ticho, to doma, taky ped bouí. To vám je páni vc! To se dti plíí bytem, po maléru. Partner radji dlá neviditelného po pozdním píchodu dom vera veer. A pes je neobvykle mazlivý, jeliko jste ješt nezjistili, e vám rozkousal bakoru... Ale mnohé u jste vycítili pedem. Pohled dtí po píchodu ze školy dom, je odhalí.  Manelv vlídný hlas, psí oi vašeho psa.... Tato ticha dokáí rozpoutat nejednu boui v rodin. Ale v tichu a míru zase skoní, jeliko jsou to jen planá a ivotem ozkoušená ticha, která zvládneme levou zadní a zapomeneme je do rána.

A taky ledaskdy mete promeškat píiny a ticho snadno zamníte s únavou.

Jsou také ticha pouující.

V kancelái je vás moc a v jeden neobvyklý moment jste sami. Kolikrát oelíte obd, jen kdy je ticho! Ale velmi záhy vám zase chybí obvyklý ruch. No a vám dojde, e ticho je prima, ale být v kolektivu je lepší.

 

Jsou ticha dsivá. Vtšinou nejsou sama, co dsí. Mají partnera. Nkdy je to tma, jindy osamlost a obas taky strach. Jeden píklad od mých dtí: ti dti spaly v jedné velikánské posteli, e na sebe v té tm na horách ani nemohli vidt. A jedno z dtí eklo, e je tady tma a ticho, který nakrájí noem a vypoítá v matematice a tudí nemou spát. Jestli by náhodou nešlo, aspo ne usnou, zapálit blbou svíku, aby to bylo jiné. Z ticha se stal smích dtí i dosplák a usoudili jsme, e to dít má pravdu. A tak jsme svítili blbými tichými svíkami.  Dti usnuly a my ešili, jestli je dleitjší ticho, tma nebo strach z toho všeho a vbec ješt tisíc vcí. Byl to prima veer.

Naše ticho dnes, kvli kterému jsem zaala psát, je taky jiné ticho. Je to ticho po krásném plodném dni, kdy moje rodina trávila as venku a vydala ze sebe vše. I v coronavirovém ase, jeli jsme na bky, uili si den a dali do toho všechno. A tak jsme všichni unavení, krásn unavení a v tichu uíváme a proíváme náš dnešní záitek. Tomu já bych ekla, e je ticho uzdravující, ale hlavn nádherné.

 

Kadopádn ticho není jen tak njaké slovo. Umí nás niit, stejn jako povznést. Miluji ticho eky, les, polí. A jejich ticho je voavé a oi mi mohou tou krásou breet. Ale bez takového ticha, které vlastn ani není zticha, by náš ivot nikdy nenašel klid a ticho v duši. A platí to pro všechna ticha na svt.

Ticho toti nikdy není samo. Vdycky má k sob ješt paráka a proto je dleité.

 
Text a foto: Eva Rydrychová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.03.2021  19:26
 Datum
Jmno
Tma
 09.03.  19:26 Hanka
 14.02.  18:50 Evussa Dky
 11.02.  21:38 Dagmar
 11.02.  14:44 Marta
 11.02.  10:59 olga jankov
 11.02.  10:20 Vesuvjana dky
 11.02.  09:48 Von
 11.02.  09:14 Mara
 11.02.  06:08 ivan