Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zlá matka cenzorka 

Je sobota odpoledne. Po dobrém obd se celá rodinka sejde na gaui ped televizním pijímaem. Tup zíráme do svítícího obdélníku a sotva vnímáme dj. Kdy tu nás na veejnoprávním kanále vytrhne z myšlenkového vzduchoprázdna reklama. Reklama na zvýšení erotického proitku pomocí jakýchsi pilulek. Spadne mi elist v údivu na prsa, která si podle následující reklamy mám potírat pípravkem na zpevnní. Mj  tyletý syn se domáhal vysvtlení slov "erotické" a "poprsí".

Dokal se však výlevu mé zlosti na nevhodné reklamy v sobotním poobdovém ase. Aby toho nebylo málo, opakovalo se vše další víkend. Preventivn zvyšuji zásoby DVD film. Kdo by si myslel, e tímto vyhrál nad nevhodnými obsahy poad, je na omylu! Asterix a Obelix - komiksové postaviky našeho dtství jako vhodný poad pro malé dti nedoporuuji. Mezi prvními slovy animovaného filmu uslyšíte pitomce, kretény, idioty, imbecily, hovada a podobn. Opt se opakuje synova ádost o vysvlení tchto pojm. Nedá se svítit, nastává doma cenzura.

Ne pustím dtem pohádku, o které nic moc nevím, stává se ze m cenzor, jen kontroluje slovní zásobu animák, poítaových potvrek a jiných hrdin. Kdy se hloubji zajímám o tvorbu pro dti, obas m popadá zpropadený pocit propadu na kulturní dno. Zvíátka, která se mlátí hlava nehlava, budí v dtech pocit nesmrtelnosti a nezranitelnosti. Vulgární výrazivo jim rozšiuje slovní zásobu.

Nkterým zvíecím postavám jsou piazovány morbidní vlastnosti, akoliv ve skutenosti jsou neškodné. A pak jsou pohádky, kde modrá kráva kamarádí se tverekovaným zajícem. Brouci vypadají jako ufoni a v nem, co vzdálen pipomíná postaviku z dtských kreseb, byste ani náhodou netipovali zebru. Kdepak jsou naše Manky, Kemílci, Štaflíkové, Trnkovy loutky, Hurvínci? Máme tolik pohádek, které by stály za zfilmování, ale naše dti se dívají na americké rodinky, a u lidské, i zvíecí, v nich z našeho eského pohádkového svta není ani zbla. Pohádkový kanál na kabelovce bývá plný fantaskních tvor, mu - bojovník se zlem, oblud, zloun - vše podle vzoru Superman versus Lutor.

 

Kniní svt je na tom podobn. Je mnoho knih, které obsahov jsou bezvadné, ale obrázky bývají dsné. Kdy u máte hezké obrázky, dotete se nemon upravenými písmeny, jak jeek jel vlakem se slonem a upadl na podlahu. Jinou informaci z verš nezískáte. Prý kniha pro první tenáe.

Dnešní zodpovdné matce nezbývá, ne stát se zlou matkou cenzorkou. Vnovat svj as sledování poad a DVD pro pípadnou eliminaci nevhodných obsah pro dti. Místo veerní romantiky bude koukat na šílené pohádky, které mají dti zabavit, nae sama budu mít po jejich zhlédnutí noní dsy. Další moností je dti na vše pipravit a vyzbrojit je dostateným seznamem slov nevhodných, která sice uslyší, ale jsou zakázaná pro pouívání. Za ob varianty ji její ratolesti budou mít nerady.

Nakonec ale zjišuji, e tyto okolnosti mne nutí s dtmi si povídat. Vnuji se vyhledávání kvalitního programu pro n, ím sebe i je vzdlávám. Slovní zásoba omezující se dnes na sms zprávy a emailové odkazy se mi rozšiuje a práv tak i dtem. Kdy máte tyletému klukovi vysvtlit, co je to poprsí tak, aby se slovo nestalo jeho bájenou zábavou, jak vyvádt okolní svt z míry a upozorovat na sebe, tak poznáte, kolik slov se dá pouít k osvtlení tohoto pojmu.
Jak je ta naše eská e barvitá! 

Poznámka redakce: I kdy byl píspvek napsán ped jedenácti lety je bohuel stále aktuální.

 
Text a ilustrace: Eva Rydrychová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 21.02.2021  20:40
 Datum
Jmno
Tma
 21.02.  20:40 Betislav
 09.02.  17:20 Evussa S omluvou
 04.02.  08:08 Von
 04.02.  07:37 Ivan
 04.02.  07:21 Kvta
 04.02.  00:43 Jarmila