Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Listonoška

„Samá enská! Nevím, jestli to bude dlat dobrotu, pracovat mezi tolika enskýma… No uvidíme...“ ekla jsem si.

Vzáptí se mé obavy obrátily jinam! K podpisu mi bylo pedloeno mnoho lejster… a píkaz mi bylo dáno tolik, e nechápu, jak je mohla stait vychrlit jen jedna ústa…snad jedin pusa enská tohle zvládne!

„Bicykl máte tam, brašnu tady a kdyby nco, dvata vám pomohou, nebojte se zeptat!“

V tu ránu se otoila a ne jsem staila otevít pusu a podkovat, byla pry.

Tak tohle byla moje vedoucí.

Odhadla jsem, e bude asi mladší ne já. Ona „dvata“ se dál vnovala své práci, jako bych tam ani nebyla. Kdy jsem ale stála bez hnutí, jedna z nich se ke mn náhle pitoila a bhem nkolika minut jsem byla zauena. Nebýt jí, tak bych tam stála dodnes. A tak jsem ten den poprvé sedla na bicykl a hrd vyrazila na svj rajon.

Mlha se lín pevalovala nad rybníkem a za ní vystrkovalo paprsky vycházející zimní slunce. Skípot mého kola vyrušil z dímoty divoké kachny u behu a jejich hlasy proízly ticho mého prvního dne. Hluné smogové msto bylo u kousek za námi a tady tak krásn…pipadala jsem si jak v zasnené pohádce.

Je tu první dm, kam vhazuji své první psaní. Patrn úty. ádné psaníko od pítele nebo rodiny....nebo pohlednice... uvauji v duchu... a náhle zpoza rohu prudce vybhne velký hafan a veškerou svou vahou se vrhne na branku, jakoby jí chtl proskoit.

Bicykl padá k zemi, já na nj, obsah brašen se vysypal na mokrý chodník. Zanadávám si pi sbírání, jaká jsem to husa, vdy mne mohlo napadnout, e na venkov budou psi. No, pro píšt...

Píšt jsem se zaopatila sušenými anovikami pro psy a koky. Psi i koky velice brzy pochopili, e nejsem ádný vetelec nebo obyejný listonoš, ale jejich nositel dobrot. Po nkolika dnech, nkteí pejskové u kolem osmé ráno mi beli v ústrety, dychtíce po voavém pamlsku. Vrn mne doprovázeli po celém rajónu a to prosím za jakéhokoliv poasí.

Hlídali m a pro zkrácení dlouhé chvíle prohánli koky a pletli se pod kola aut a cyklist....prost se mne snaili pobavit svými kousky.

Po obchzce jsem jednotlivé pejsky doprovodila k páníkm a hurá zpátky na poštu. Páníkové velice brzy vzdali snahu své pejsky zavírat. Poznali, e s mým odjezdem se jim vrátí se i jejich hlídai.

 

Páníkové jsou vesms dobrosrdení lidé. A ti lidé, je nemli svého pejska, m prosili, zda nevím, kdo ve vsi má štátka a nebo koátka, e by moc chtli.

Jindy se zase ptali, jestli ta a ta paní na druhém konci vsi je doma, e by za ní na kus ei i na kafe zašli, i mají-li v obchod u peivo a jiné podobné informace jsem lidem poskytovala a tím jim ochotn pomáhala. Vdy jsem nikdy nepišla zkrátka!

Mnozí v mrazu u postávali u branek a ekali na mne, a pojedu, e mi uvaí grog i aj, nebo na štamprliku m pozvou. Musela jsem ale tohle pohoštní odmítat, ponvad bych jezdila ze svého okrsku dom pkn namazaná! V horkých dnech byla zase limonáda a domácí dusy, jahody jestli si nechci vzít a na podzim jablíka pro moje dti....take na rajon jsem jela coby listonoška s houfem pejsk v patách...(nebo v kolech??) a zpt do msta jako podomní obchodník s ímkoliv.

Kadé ráno všedního dne m u z dálky vítalo svým rybníkem s rybái, nebo kachnami, psím vrtním ocásk, babikami a ddeky s grogy a aji a domácím cukrovím, vn blízkého lesa, poseené trávy nebo spadaného listí.

Kadý den mi pináší nco nového, i kdy domy, stromy, lidé a psi i koky zstávají stále stejní. Kadé ráno se moc tším do práce. Splnil se mi mj dtský sen.

 
Jsem LISTONOŠKA!
 
Text a ilustrace: Eva Rydrychová
* * *


Komente
Posledn koment: 26.11.2020  22:51
 Datum
Jmno
Tma
 26.11.  22:51 Evussa Velik dk za chvlu
 26.11.  12:08 Bohumil K.
 26.11.  10:32 olga jankov
 25.11.  19:35 Vesuvjana dky
 25.11.  13:07 Marta
 25.11.  10:40 Jarmila
 25.11.  09:28 Lenkap
 25.11.  09:00 Von
 25.11.  08:38 zdenekJ
 25.11.  05:33 Milada