Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Okna

Je veer a nastává klid. ervánky obarvily celé okolí do ruda. Nedá mi a jdu se podívat z okna.

Vidím okna proti mému oknu. Pomalu se tu a tam rozsvítí, nkde zase zhasne. Zadívám se do jednoho z oken, jen svítí. Svtlo je mkké, teplé. V tchto dnech ladí s pírodou.

Za jemným vzorkem záclon vidím nohy na stole. Fantazie se roztaní.

Nohy na stole jsou mue. Unavené nohy, které celý den bhaly po stavb, vláíc s sebou bím celého tla. A moná i njakého nákladu. Silné svalnaté nohy, které te blaen upadají v neinnost. Majitel, za tím oknem, tchto nohou patrn chrlí rozkazy. Jako teba: „Maruš, máme pivo? Ho sem jedno! Sem ákej vyprahlej.“ A po chvilce vskutku vidím jiné nohy, jen se piblíí k tm na stole. Chvilku pobíhají kolem. Pak usednou do kesla. Je to moment, kdy mohu vidt i barvu celé noní košile.

A tak u vím, e za tímto oknem, prost prostém, jsou lidé. Prostí lidé. Na parapetu je pelargonie, jen tak njak roste, nesourod, ovšem v pravidelných intervalech se zde objevují re a karafiáty. V pekrásných vázách. Usednu zpt, na to své keslo a pemítám. Kolik osud se rozehrává za takovými okny...

Radostí, bolestí....krásy i ošklivosti. Zdraví, nemocí. ehokoliv lidského, se me za okny udát. Sedím a zatím co zašívám dravé ponoky, moná nkdo kouká do mého okna. Zvdav. Chce moná trošku vidt mj svt.

A já se zítra zase kouknu z okna. Zvdav. Vidt svt nkoho cizího.

A rozhrnu závsy.
­­­­­­­­
* * *

Nemohu dnes spát. Hlavou se mi honí tisíce myšlenek. Bolavé tlo, od vného pekulování v posteli, nedá jinak, ne na chvilku vstát. Protáhnu tlo, e si oheji mléko, pak snad spánek pijde. Kdy mléko odevzdám do pée plamen hoáku plynu, kouknu se ven. Mé oi pehlédnou prázdné ulice msta a domy kolem. Jejda, ješt nkdo neme spát! Svtlo v jednom z oken mne potší, e nejsem ve svém utrpení sama. Zadívám se, zda neuvidím náznak pohybu v onom okn.
 

Záclony jsou ídké, patrn staré. Zastínní závsy, pro lidi v tomto okn, není dleité. Mohu vidt mnoho. Rozeznám nábytek, poházené obleení na pohovce, knihy na stole. Zatímco se snaím rozpoznat druh kvtiny v rohu místnosti, vskutku se cosi mihne. Sleduji bedliv, postavu kdesi vzadu v místnosti. Probhne opt, svtlem bílé malé záivky, jen je patrn nkde na stole pod oknem. Zahlédnu batoh. Postava pohodí na zem jakési knihy, nebo asopisy. Postojí a vypadá, e pemýšlí. Já mám as prozkoumat onu postavu. Štíhlá, vysoká, krátké vlasy. To bude mladý mu. Stojí široce rozkroen, jak mui stávají. Pak se ztratí ve tm. V tento moment mi mléko vytee na sporák. Otevu okno, ze kterého jsem tak koukala.

Ucítím ledový venkovní vzduch. I pes mrazivé obláky mého dechu, však neodolám dokoukat pedstavení v okn naproti.

Tajemná postava, se uchýlí k oknu. Bere postupn poházené vci na zemi. Poloí je na sl pod oknem, na pedem pipravený papír. Spchá. Odhodí nkolik potrhaných obal za sebe.

Podlaha se vyprázdní, a mn je zima. Jakoby cítil, e se nkdo dívá, naskládá všechny ty zabalené vci a spoustu obleení ped okno. Záclona se nalepí na sklo okna. Hora vcí mi brání vidt dovnit.

V tento moment si to uvdomím. Mladík se patrn balí na vánoní svátky dom. Nebo k milé, i za páteli.

Nemohu spát proto, e vánoce se blíí. Chci mít taky vše zabalené, pipravené. Hlavu mi zatují starosti o dokonalost. „Tak to pece není!!!“ eknu nahlas. Mléko peteklo? No a co.

Zítra je taky den! Kastrolek dám na balkon, sporák posypu solí, zavu mráz venku za oknem.

Pjdu pod peinu a schoulím se k manelovi. Vánoce jsou pece svátky radosti! Seknu se stresem. Jdu spát. Protoe ten mladý mu jede za nkým koho má rád, ale já jsem s tmi koho mám ráda, te a tady.

 
Eva Rydrychová
* * *
Fotografie https://fotoblysk.com/kontakt/

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 24.12.2020  15:25
 Datum
Jmno
Tma
 24.12.  15:25 Evussa Moc velk dky vem
 22.12.  20:27 Marta
 22.12.  20:07 Vesuvjana dky
 22.12.  17:41 Dagmar Moc pkn pspvek
 22.12.  15:52 Edita
 22.12.  15:38 Dagmar Moc pkn pspvek
 22.12.  13:13 Jitka
 22.12.  12:19 Kvta
 22.12.  11:02 Von
 22.12.  09:07 Renata .
 22.12.  08:59 Vclav
 22.12.  07:29 Ivan
 22.12.  05:44 Milada