Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála cestování a turistiky   
 
Protoe nás amatérské cestovatele letos zrádný a neviditelný vir zejm ochudil o naše cestovatelské choutky, pokusil jsem se trochu napravit touto chválou. Bude ale ponkud netypická, plná fotek autorských i „vypjených“ z Wikipedie. Nejprve si ale pipomeneme pár prvních historických cestovatel, jejich cestování bylo jist neskonale tší, dobrodrunjší a nebezpenjší, ne to naše souasné pohodlné.
 
 

Benátský kupec Marco Polo (1254 -1324) u koncem 13. století putoval po souši a do íny, kde pobýval adu let a své záitky sepsal v cestopisu s nejkratším názvem „Milion“. eský šlechtic Kryštof Harant z Polic a Bezdruic (1564 – 1621) pak podnikl dlouhé cesty po východním Stedomoí, Arabském poloostrov i severním Egypt. Svj cestopis vydal v roce 1608 pod naopak názvem nejdelším: „Putování aneb Cesta z Království eského do Benátek a odtud do zem Svaté, zem judské a dále do Egypta a velikého msta Kairu, potom na horu Oreb, Sinaj a sv. Kateiny v pusté Arábii leící.“ Pokud nkomu rok 1621 nco pipomíná, pak je to v poádku, nebo tento eský šlechtic byl popraven na praském Staromstském námstí po bitv na Bílé hoe. Po dalších nkolika stoletích pak skotský misioná David Livingston (1813 -1873) doslova „prošmejdil“ jiní Afriku, objevil tamní velká jezera, pi cest k pramenm eky Zambezi objevil obrovské vodopády, které byly pak pojmenovány podle anglické královny Viktorie, a zemel, kdy hledal prameny Nilu.
 
 

Chválit ohromný pínos tchto cestovatel k lidskému poznání je asi zbytené, a tak jen dodám, e D. Livingston byl velkým vzorem pro naše cestovatele – Emila Holuba i Jiího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. No – a E.S. Vráz pak „prošmejdil“ nap. Japonsko, Boreo, Novou Guineu a zejména jiní Ameriku. Tak to bylo opravdu jen letem svtem, ale ješt bez letadel!
 
A nyní pichází na adu chvála turistiky a cestování ve 20. a 21. století, která bude zase u osobní, tedy velmi subjektivní a omlouvám se i za svou menší exhibici.
 
Takhle nap. zaínala za 2. Svtové války má malikost. Bylo to v eském ráji a za pozornost zejména stojí, jak jsem za nkolik válených let vyrostl a jak pkn na mé holi pibývaly „stíbrné“ a „zlaté“ turistické štítky, které se pibíjely malikými hebíky. Od padesátých let minulého století pak u pišly na adu rzné výlety po vlastech eských. Nejprve pouze v  malých klukovských cyklistických partách a od konce šedesátých let pak u prvním rodinným autíkem. Bylo to krásné a chvályhodné poznávání, ale mlo to jednu velkou vadu – za hranice jsme všemi smry nesmli! Pro nás díve narozené se však konen v roce 1990 otevel doslova celý svt a doufám, e si nové cestovatelské monosti pochvaluje vtšina naší spolenosti. Naše rodina jich vyuila v míe vrchovaté a snad nám to nikdo nebude závidt, protoe závist rozhodn nepatí mezi lidské vlastnosti chvályhodné, ale naopak ty nejzavreníhodnjší.
 A nakonec této chvály cestování, v ní jsem šetil slovy a preferoval obrázky, u pidám jen pár fotek tch nejmodernjších cestovních vymoeností, o nich se výše vychváleným cestovatelm ani nesnilo.
 
Foto autor a internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 13.09.2020  15:44
 Datum
Jmno
Tma
 13.09.  15:44 Karla I.
 13.09.  09:46 Von
 12.09.  11:21 Vesuvjana dky :-)))
 12.09.  10:35 olga jankov
 12.09.  09:00 Kvta dky