Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zina,
ztra Ondej.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JEN TAK SI VZLÉTNOUT

Prázdninový a dovolenkový as se láme v pli a - jak íkala moje babika - u abyste si pipravili aktovky … Nevím, zda se ješt dnes dti zpt do školy tší, troufám si íci, e vtšina návrat do školních lavic píliš nevítá. A to jsou navíc jejich dušiky jiteny slohovým cviením na téma „mj záitek z prázdnin“. 

Dosplí záitky z dovolené písemn prezentovat nemusejí (a moná, e si po petení tchto ádk eknete, e i já jsem si mohla svoje úvahy klidn nechat pro sebe). Ale stejn mi to nedá.

Nejsem nijak nadšený turista a chodit jen tak m nebaví. Pokud lezu na kopec, musím vdt, e je z nj pinejmenším nádherný výhled do kraje, v lepším pípad, e je na nm njaká ta zícenina, hrad i zámek. To pak kráím s elánem a nadšením a opomíjím drobná nepohodlí, jako teba obtíný hmyz, ostré kamení, horko, ím dál tím tší batoh, emínek od foáku zaíznutý do krku, utrený pásek od sandálu a podobn. Letos se mi v tomto smru celkem dailo. Na konci výstup vskutku byly výhledy, hrady i zámky a ani nebylo teba pekonávat ádné strázn (sandály vydrely). Na jednom z hrad se mi tuze líbilo, i kdy, pravda, poslední majitel ml na mj vkus ponkud morbidní záliby. Nechal si napíklad vycpat všechny své psí miláky. Vycpávání zvíat bylo zejm jeho posedlostí, a tak po sob zanechal rozsáhlou sbírku ptactva i zvíectva se sklennýma oima a - jak se vyjádila jedna návštvnice - všechno jako ivé! Na závr prvodkyn pidala i pozvání do obnovené zoologické zahrady. Šli jsme tam a to byla chyba. Opravdu jsem nemusela vidt veverky, zoufale pobíhající stále dokola, nebo nehybn zavšené na pletivu klece. A docela urit nezapomenu na tém dvacítku dravých pták. Nebyli v klecích ani ve voliée. Sedli na takových bidýlkách a jeden kadý ml kolem nohy tlustý etz. Jejich krása, vznešenost a majestát, který je pedmtem našeho obdivu, kdy je vidíme krouit v oblacích, to vše leelo v prachu u jejich spoutaných nohou. Moná jsem pecitlivlá, ale pi pohledu na sokola sthovavého, který ve své naprosté nehybnosti pipomínal ptáka vyezaného na totemu, a pi kiku raroha velkého, je se všemi silami snail zbavit potupného pouta, se mi sevelo srdce. 

Vzpomnla jsem si na n hned další den. Jen tak nalehko jsme pecházeli esko-rakouskou hranici. Co ped lety bylo naprosto nemyslitelné. Pro nás, kteí pamatují devizové písliby, ádosti o výjezdní doloku a celní prohlášení, pípadn také vyjádení ROH, domovního dvrníka a místní organizace KS, to nutn musí být osvující záitek. My jsme také mli na nohách etz. Byl neviditelný a tíil kadého z nás asi trochu jinak. Byli tací, kteí s ním tak dlouho škubali, a se jim podailo vzlétnout, jiní byli pi svém snaení o svobodu píliš hluní, a tak k etzu dostali nádavkem i klec. A dalším ani píliš nevadil. Tak si zvykli, e ho ani nevnímali. 

A moná, e ho mají kolem nohou dodnes. 

Tak jako ti ptáci. Ti tam prý takhle sedí upoutaní stále. Ve dne v noci… 

 
Eva Vlachová
* * *
Ilustrace   © František FrK Kratochvíl  http://frk60.aspweb.cz/

Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 02.08.2020  12:25
 Datum
Jmno
Tma
 02.08.  12:25 Jana
 01.08.  08:16 Von