Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ondej,
ztra Iva.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

PRÁZDNINY, POŠTA A PÍSE

Poštovními slubami se nechalo inspirovat mnoho umlc. Staí vzpomenout na školní léta, kdy jsme se uili báse Jiího Wolkera o poštovní schránce. Milý Jií, doba pokroila a poštovní schránky u nejsou na kadém rohu, jejich barva se zmnila z nebesky modré na jasn oranovou, ale pokud by ovšem nkdo byl takový staromilec jako já, mohl by spatit modrou schránku v Holyni, co je víska kousek za sídlištm Barrandov. Psaníka – a u smutná nebo veselá - dnes lidé házejí zepedu, a tak se radostné i truchlivé zprávy smísí. Kde je konec krásné pedstav básníkov! Ale i psaníek je podstatn mén. Lidé si dnes posílají textové zprávy nebo maily, místo stánku s pohlednicemi hledají internetovou kavárnu.

asy se opravdu zmnily, nedoruené zásilky leí na odesílající pošt a pak všechny v jednom pytli putují kamsi do Brna, do tzv. úschovny nedoruených zásilek. I tady romantika a pedstavy umlce, (v tomto pípad mám na mysli „Pošáckou pohádku“ K. apka), dostávají na frak. Tko si pedstavit, e v té brnnské úschovn mají nkoho, kdo si klade zalepené dopisy na elo. Koneckonc, vtšina z tch zásilek je v obálkách s pruhem (pro nepouené: to jsou zásilky úední, vtšinou nevštící nic dobrého). Karty by se nimi hrát daly; eso by mohlo být teba pedvolání k soudu, i rozhodnutí o rozvodu… Jene to by skítkové i pošák Kolbaba nutn museli propadnout hluboké depresi…

Snad práv proto, e my, adresáti, nacházíme ve svých schránkách vtšinou sloenky, výzvy o uloení zásilky (viz výše zmínné obálky s pruhem), letáky a oznámení, zmnilo se i pojmenování tch, kteí nám tyhle, vtšinou nevítané zprávy, nosí. Listonoši, potamo pošáci nosívali hlavn dopisy a pohlednice. Nelze nevzpomenout dopisy z vojny, pozdravy z prázdnin, vánoní a velikononí pohlednice. A protoe ivot není jen samá radost, obas se kadému z nás objevilo ve schránce i parte… Sloenky, výzvy atd. nám dnes do schránek strkají poštovní doruovatelé…

Dalším poštovním fenoménem je telegram. Ván nevím, jak jsou dnes tyhle sluby vytíené, ale pamatuji se, e listonoš s telegramem vtšinou nebyl zrovna poslem dobrých zpráv, take nebylo práv o stát. Ale peci jen – jeden telegram by asi chtla dostat kadá z nás – telegram s adresou „Svt“, telegram, pi jeho tení má adresátka v oích „úas jak Alenka v íši div“… Ale listonoš, který tak krásné telegramy nosí, u není mezi námi, je to u nkolik let, co nám své laskavé zprávy v podob písní posílá odnkud shry…

Pichází doba prázdnin a dovolených. Doufejme, e se alespo na tenhle krátký as stanou z poštovních doruovatel zase pošáci a listonoši. e ve svých schránkách nalezneme, krom ji zmínných sloenek a rzných výzev, také pár barevných pohlednic a moná i dopis. Ovšem, nemli bychom zapomenout, e i naši blízcí alespo te, v lét, vyhlíejí ne poštovního doruovatele, ale listonoše! 

 
Eva Vlachová
* * *
Ilustrace © Petra ezníková

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 26.06.2020  16:50
 Datum
Jmno
Tma
 26.06.  16:50 Von