Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendeln,
ztra Brigita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

„Ty línej psí ovee!“

Je tu opt jaro. Sedím ve své pracovn u okna a dívám se do koruny vysoké bízy. Mezi jejími ješt nesmle svtle zelenými listy se ke mn natahuje modrá obloha, ta, ze které tak rád erpám energii a nkdy také a bláznivou múzu pro mé ješt bláznivjší psaní. Kdysi ve škole mi uitelé tohle lelkování vyítali. Dnes s pibývajícími lety mám na to jiný názor a tko íct, zda je to tím, e jsem relativn zmoudel.
Rozhlíím se po pokoji a hledám svého rošáka Kolju, abych s ním konen navázal konverzaci.   Urit se zase nkde válí, ale tuhle lenost mu z koichu vyenu. Vdy kdo se to tak hrnul do psaní, kdo m pemlouval, e tak inteligentní pes se hned tak nevidí, e jeho nápady musím stj co stj zachytit na papír?

Bylo to pochopiteln tak, jak jsem pedpokládal. Kolja leel rozvalený jak dlouhý, tak široký na své dece v obýváku pod oknem, jedno ucho postavené do špiky jako do pozoru. Takovýhle bezpenostní zvukový radar má na strái pokadé, kdy spí. Lín protáhl své psí údy a na pl huby se na mne usmál.

„Ty línej psí ovee!“ spustil jsem na nj zhurta.

„Vdy ty jsi u od toho válení celej zmuchlanej a zaprášenej. Tohle e má bejt vzor psa pro naši kníku? Vdy ty u si tak líný, jak ten pes Bobík od mého pítele Jarolímka, který kdy štká na lidi na chodníku, tak si podepe o zídku svou hlavu. Koukej vstávat, a t mu pkn vykartáovat a vyehlit.  Šup šup, a u se dáme do toho psaní, nebo to vyprávní nikdy ani nezaneme.“

Podíval se na mne pihlouplým dobráckým pohledem, sklapl na hlav ten svj radar, a tak se rozesmál, jako kdybych mu vyprávl tu nejpovedenjší psí historku. Tak ty si opravdu myslíš, e ze mn vypadne njaký nápad?  Ty jsi mi opravdu a doopravdicky naletl??  Tak se smál, hubu od ucha k uchu, ale pak se mu mne pece asi zelelo, protoe se pomalu zvedl, ješt pomaleji se protáhl a nakonec mi poloil hlavu na klín. Pi tom se mi zadíval tak hluboce do oí, e nebylo tké vyíst, co ode mne chce. No samozejm, abych ho zase podrbal!

„Tak tohle ne, to vypus z té své chlupaté kedlubny, drbat t nebudu! Budeme si spolu hezky povídat.“
„Povídat? My dva?“ zakoural otráven . „Prosím t, a o em? Dy nám stejn nikdo nebude vit.“
„Ale bude!“ ujistil jsem ho a abych si ho udobil, pece jenom jsem ho podrbal mezi ušima. „To je tak. Kdy napíšeme popravd, e i známé  osobnosti znají psí e a mohou si se svými psy povídat, tak nám uví. Napíklad takový Fousek.“
„To je ten pes odnaproti?¨ Zeptal se mne trochu škodolib Kolja.
„Nedlej si ze mne šoufky, nebo na to doplatíš!“ okikl jsem ho u trochu nazloben. „Ten pes odnaproti je kníra a já mluvím o známém umlci, kytaristovi a básníkovi.“ 
„Snad nemyslíš toho textae a hudebního skladatele?“ dlal si ze m dál legraci Kolja a šibalsky zamrkal.
„Co já vím, co všechno tenhle Pepa je! Ale pedstav si, e je jediným lovkem na svt, který vlastní kabelovou poštu!“
„ Tak jmenuje se Pepa nebo Fousek? Te si ze mne dláš šoufky zase ty!“ zachytrail Kolja a vyskoil na pohovku, aby na mne lépe vidl, co to se mnou udlá. Rád mi dlal takové naschvály, ale musím íct popravd, e já nejsem o nic lepší. Dosáhli jsme v tom oba u takovou rutinu, e nkdy nevíme, co který z nás myslí ván.
„Nesetnkrát jsem ti íkal, abys to nepletl, a ty na svoje legrácky jednou setsakramentsky  doplatíš. Jmenuje se jak Pepa, tak i Fousek. Lidé mají dv jména, nkdy i víc.“

Te se u Kolja maliko dopálil. „No jóóó, tihle dvounoci musej mít všeho víc, aby si nahnali, co jim chybí v nohách. Ale abys vdl, kabelová pošta stejn neexistuje, to t asi nkdo napálil,“ triumfoval uraen.

„Jak to – neexistuje? Musí existovat, kdy mu pes ni píšou jeho pátelé z celého svta. Posílají to internetem, pak jeho syn Tomáš, také hudebník, dopis doma vytiskne, vloí do ka-be-ly a odnese Pepovi.“ zaukal jsem Koljovi na elo, abych mu zdraznil, jaké je jelito, ale ten se po téhle jedovaté poznámce odmítnul se mnou bavit. Pevalil se na bok, svou chlupatou hlavu poloil mezi ob bílé tlapky, zavel oi a zaal hluboce oddychovat.. Jenom to jeho radarové ucho se zase vztyilo jak elezniní závora, aby tak dalo niím nerušený prchod jeho snm. To u jsem vdl, e te s ním nebude e, protoe upadl v hluboký spánek, kde se ho ve snu budou všichni bát, ubinky krásn vont, patník bude bezpoet a jemu bude moc a moc dobe. 

 

 
Blues hlídacího psa
Josef Fousek
 
Na hradb step soumrak se poezal
Pán zamkl vrata co na n vítr hraje
Já hlupák e jsem vylézal tak brzy
Kopnutí m obas pinutí do boudy schovat slzy
Do hvzdnaté noci uléhám Mám kvartýr blízko plotu
Noc mám rád i kdy m samota tíí
A velcí psi co neštkaj'
Se na m ze tmy plíí
ert vem tu divnou psotu
A pošlou moji duši na Venuši
Prohlédnu si zblízka Velkou Medvdici
Zaštkám blues o smutném štnti
a porám patník na Msíci
etz m budí ze spánku Z ulice kroky m straší
Štkám a couvám do boudy ven blátivou jarní kaší
Kdyby mi nedávali jíst a pít
Roha bych vzal a bez etzu šel
Tam nkam kde prý je Psí ráj
Máma mi o nm vyprávla
ne vbhla pod tramvaj
V kastrolu zamrzla mi voda Myš piruetou chce m rozesmát
Šel bych s ní tancovat
Ale škoda vyvrzat teplo kdy nemám na kabát
Zamený okno pána kde modrá barva hopsá
A divná hudba brouká
Zstanu radši v teple poasí je pro psa
Kdybych ml delší etz podíval bych se
na co se mj pán kouká
Moná e zítra uvidím svou krasavici Lízu
co koich na ni stíhají
co mašli nosí na krku
a je jak po striptýzu
Packou ji trochu zamávám
Moná mi polibek vrátí
Blí k plotu boudu odtáhnu
a pán m za to zmlátí....
 
* * *
Z knihy Václava idka a Blanky Kubešové Kolja... to neznáte mého psa!“
Míšenka, krasavice z Pekingu (Blanka Kubešová)
ivot na psí kníku (Václav idek)
Vildóóó k noze! (Václav idek)
Naše Jessy aneb vliv psa na polidštní lovka (Jaroslav Vlach)
Mj pes má rád drobeky…(Vlastimil Brodský)
Pro nkteí dvounoci ijí na psí kníku? ! (Václav idek)
Jak si psi ochoili lidi (Jaroslav Kovaíek)
Psí rozhovory (Josef Fousek)
Louení se psem (Jaroslav Kovaíek)
Mj ivot s fenkou Anny (Petr Hromádko)
Mla Kolinka obdivuhodnou duši? (Emilie Krulíková)
Bojare, Bojare…! (Radovan Lukavský)
Medvídek, Montík a kolekái (Blanka Kubešová)
Nesahejte na nj, patrn má blechy! (Pavlína Filipovská)
Hajný ve slubách ertíka Bertíka (Zdenk Hajný)
Láska na první pohled (Ctirad Pánek)
Óda na Kaenku (Jana Reichová)
Moje baby Jesty (Stella Májová)
Moji pejskové  (Miloš Nesvadba)
Andulka, Fanynka, Boenka (Soa ervená)
Vzpomínka na Neru (Miloslav Švandrlík)
S tím Švandrlíkem musí bejt švanda (Miloslav Švandrlík)
O psí cestománii (Václav idek)
Nuda?... aneb Chlapeek a jeho štteek (Václav idek)
Objevilo se štn (Marta Kubišová)
Mají netopýi psí duši? (Kvta Fialová)
Rufík a Všichni moji dobí rodáci (Vojtch Jasný)
Jen rolnika cinkla a on tam stál...(Marina Huvárová)
Náš Profesor (Alice Frostová)
Parák (Milan Dibák)
Jakub a Cedrik (Zuzana Trankovská)

Psí láska (Olga Wister)
Nudle dlouhá ušatá (Blanka Kubešová)
Méa Béa (Eva Stíovská)
Felísek z TURISTY (Svatava Pátková)
Pes, bytost záhadná (Jií Suchý)
Jak se pavouk Macek do Kolína vrátil...(Václav idek)
Já na Macka a Macek na mne...(Václav idek)
Tak to je pkná sviárna! (Václav idek)
Moji milí Lupinové (Ondej Suchý)
Tanec kolem hromádky (Františel adský)
Frantv pes (Albta Šerberová)
Kubík aneb Zkoušky charakteru a odvahy ( Pavel Ková)
Za trochu srandy bych šel svta kraj (Václav idek)
Pes Perry, já a guvernantka Naa (Marcela Lund)
Tanec kolem hromádky (František adský)
LUCY (Thomas Hasler)
Mé pístavní smeky (Láa Kerndl)
Jaká Lady, taková paní (Patra ernocká)
"Ty línej psí ovee!" (Josef Fousek)
Mra, Bubák a ti ostatní (Jana Kopecká)
 Jezevík je nejlepší lovk, kterého znám! (Zuzana Trankovská)
Máme doma psa Fredyho (Ludk Sobota)


 


Komente
Posledn koment: 26.03.2020  20:11
 Datum
Jmno
Tma
 26.03.  20:11 Lucie V.
 26.03.  09:47 Jana Reichova
 26.03.  09:20 Vclav idek Podkovn
 26.03.  08:53 Vclav idek Podkovn
 25.03.  16:36 Von
 25.03.  15:18 Kamila
 25.03.  14:22 Karla I.