Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

KOUZLO DOPRAVNÍCH VÝLUK

Moná, e mnohého ze tená u jen titulek rozpálí dobla. Co je pkného na rozkopaných ulicích a pestupování z jednoho dopravního prostedku do druhého? Oban má svou navyklou trasu, leckdy ješt v polospánku nastupuje do své tramvaje, pak pestoupí na metro i autobus, kde se v podstat probouzí do pracovního dne. Cesta do práce se stává druhou pirozeností a dopravní výluka náš zaitý mechanismus cestování poádn nabourá. 

Nedávno jsem si peetla v jednom velmi populárním deníku lánek, jeho název si sice pesn nepamatuji, ale týkal se práv výluk. Paní redaktorka si vyzkoušela cestování hromadnou mstskou dopravou, aby zjistila, jak moc jsou obyvatelé, návštvníci a turisti dopravními výlukami obtováni a jak jsou informováni. Po petení tohoto svího dílka jsem dospla k názoru, e paní redaktorka cestovala tramvají v Praze poprvé, neumí íst a pokud umí, nedokáe petené správn vyhodnotit. Protoe cestovat zkusmo od Andla na Strossmayerovo námstí i v tak prekérní dob, jako je letošní léto, není vskutku ádný problém. Práv na této trase se není teba zabývat uzavenými mosty a rozkopanými kiovatkami. Nechci autorku podezírat z negativismu, ale pipadá mi, e prost chtla svou troškou pispt k té všeobecn proklamované blbé nálad. Nu, nepovedlo se, zvolila si, zejm neznalá problematiky MHD, úpln špatnou trasu. 

My, kteí se na ivotní strázn a pekáky díváme radji z té lepší stránky, zjišujeme, e dopravní výluky mají i své výhody. Od asného rána musíme být bdlí a ostraití. Províme své kombinaní schopnosti a najednou zjišujeme, e dopravovat se do práce me být i malé dobrodruství. Co teba jít kousek pšky, jet pár zastávek vlakem nebo vyuít pívoz? A cestou dom objevujeme nové kraje. Tamhle na rohu bývala dív pece jídelna, nebo ne? Te tam prodávají mobily. A tamhle je otevená pasá. Meme nakoupit zeleninu, spoinout u kavárenského stoleku pi šálku tmavého moku a teba chvilku snít o luxusním prádle, které nabízejí v protjším butiku.

Nebýt dopravní výluky tohoto léta, sotva bych se dostala teba na nádraí. Dnes naveer pulsovalo oekáváním davu rodi, tedy pedevším matek. Prázdniny nabraly druhý dech a nkteré ratolesti se u vracejí dom. Jestlipak ekající matky napadají tak kacíské myšlenky jako druhdy mne? Co takhle koupit si jízdenku, jedno kam, nasednout do vlaku a odjet na pár dní prost pry. Manel a dti ekají doma na matku, ale ta nepichází. Dti zbaští vajíka namkko a jdou spát, zatímco otec usedá k telefonu. „U tebe taky není? Tak kde, ksakru, je!?“ Dny ubíhají, otec se zmítá v pochybnostech a dti si myslí, e maminka je u babiky. Tetí veer se otvírají dvee, matka se vrací a tváí se jakoby nic. Nákup pro tentokrát nevyndává z tašek, ale z batohu. Dti se vrhají na borvkový kolá od babiky. Znaveny dojmy usínají, a teprve te se manel zeptá: „Kdes byla!? ena se k nmu trochu pitulí a odpoví: „Trochu jsem se rozjela do svta, byla jsem taková rozmrzelá a unavená. Poád ten samý koloto a nikdo tu moji práci a starost nevidí. Potebovala jsem vypadnout a srovnat si to v hlav. I u té babiky jsem byla.“ 

Ale jízda vlakem se peci jen me nkomu zdát ponkud všední (tedy pokud zrovna nejde o Orient Expres). Plavba lodí, to je to pravé pro romantické duše! Pívoz má opravdu kouzlo, modravých dálek volání nelze peslechnout a vítr ve vlasech pipomíná loskou dovolenou. Sen o úniku za hranice všedních dn me umocnit i taková malikost, jakou je pruhované triko spolucestujícího nebo slunení odlesky na íní hladin. Za tu chvilku, kterou strávíte na ece, se mete penést do Dráan i do Hamburku a tam moná stihnete i zaoceánský parník. Pak ovšem nepoítejte s návratem do tí dn.

A a se doprava vrátí do starých (tedy vlastn nových), kolejí moná si v duchu eknete, e je to vlastn trochu nuda… 

 
Eva Vlachová
* * *
Ilustrace © Kristýna Sataryová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 11.03.2020  08:38
 Datum
Jmno
Tma
 11.03.  08:38 miluna