Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Hugo,
ztra Erika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Diviti se je lidské / Balada o milencích...

Diviti se je lidské 
 
„…za to se odsuzuje k trestu odntí svobody na deset msíc nepodmínn, pro jeho výkon se zaazuje do vznice s ostrahou… Posate se a poslyšte odvodnní tohoto rozhodnutí. Soud vzal za prokázané, e obalovaný skuten dne desátého bezna za pouití krumpáe vniknul…“

Soudce asi pt minut rozebíral podrobn dvody, které ho vedly k vyhlášení odsuzujícího rozsudku, a kdy byl jeho monolog u konce, obrátil se na obalovaného. „Pane obalovaný, rozuml jste rozsudku?“

Dotyný nic.

Soudce otázku opakoval, ale i na druhý pokus se dokal naprosto stejné odezvy. Na dokreslení situace je teba zmínit, e byly 3 hodiny odpoledne, hlavní líení však zaalo ji v 8.00 hodin ráno, byla vyslýchána celá ada svdk, etly se listiny, a obalovaný byl po celou dobu pítomen v soudní síni. Pravda, píliš se neprojevoval, ale dle posudku znalc z oboru psychiatrie netrpl ádnou duševní chorobou a byl schopen vnímat smysl trestního ízení, které se proti nmu vedlo…

Kdy soudce ani napodruhé neuspl se svým dotazem stran pochopení rozsudku obalovaným, zmnil metodiku. Vzal istý list papíru, napsal na nj velkou desítku a k ní pipsal: MSÍC DO BASY!
 
Obalovaný se na papír zahledl, a jak tak hledl, výraz jeho tváe se poznenáhlu mnil. Zprvu byl mírn nechápavý, postupn však v nm zaal pevládat irý, nefalšovaný údiv. Ze vzdálenosti jednoho metru ješt chvíli civl na tu informaci. Pak si zabodnul prst do hrudi, podíval se na soudce a s naprosto upímnou nevícností zvolal: „Coe, JÁÁÁ????“
 
* * *

 
BALADA O MILENCÍCH, TRAKTORU 
A POLICEJNÍM PROTOKOLU 


Milování v pírod je romantika tká, 
pokud ovšem nelehnete si pi tom na jeka, 
na mechu i v kapradí to hned má jiný grády, 
pokud ovšem mraveništ nemáte pod zády. 

Svoji roli sehrává tu ván mnohý faktor, 
klíšt, zima, jehlií - a dokonce i traktor. 
Slyšte píbh neveselý tam ze Lhoty Dolní, 
jak do hrátek milostných se zapojil stroj polní. 

Co se stalo, stalo se, 
odestát se neme, 
co se stalo, stalo se, 
a lovk nic nezme. 

Z kulturáku na návsi zní decibely z dýzy, 
neva se a odva se – vdy ivot je tak easy! 
Vyvtrat se vyšel párek – chlapec se svou milou, 
hned zaali pekypovat aktivitou ilou. 

Nejprve ti mladí lidé v obapolné touze 
váleli se u silnice v nehluboké strouze, 
a e lovk, kdy je mladý, nadlá pár kravin, 
do louky se dováleli, do vysokých travin. 

Co se stalo, stalo se, 
odestát se neme, 
co se stalo, stalo se, 
a lovk nic nezme. 


Záhy došlo ke spojení jejich tl i duší, 
jak tetevi, kdy tokají, byli stejn hluší, 
ba ani zvuk motoru je nevyvedl z míry, 
ped týdnem je propustili ze špitálu, z chýry. 

Po silnici si to šinul traktorista Vítek, 
chvátal dom, nebo stará kuchtila mu svítek. 
Zapálil si cigaretu, prohrábnul si bradku 
a odboil ze silnice na svou luní zkratku. 

Co se stalo, stalo se 
odestát se neme, 
co se stalo, stalo se, 
a lovk nic nezme. 

Zajíc v noci na louce by nepekvapil Vítka, 
však roztouená dvojice tam bývá jenom zídka. 
Tšili se ti chudáci, jak si pkn vrznou, 
bohuel však podcenili stroje dráhu brzdnou. 

Na druhý den stálo psáno v policejní svodce: 
„V noci pejel traktorista souloící chodce. 
Rychlost ale nepekroil a ped jízdou nepil.“ 
Prokurátor z toho všeho obalobu slepil. 

Co se stalo, stalo se, 
odestát se neme, 
co se stalo, stalo se, 
a lovk nic nezme. 

A v pírod oddáte se té milostné fušce, 
vzpomete si vdycky pitom na teteva hlušce, 
a výstrané trojúhelníky do terénu dejte, 
a potom se, pro m, za m, teba k sob mjte.

 
 
Ivo Jahelka
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autora  


Komente
Posledn koment: 16.02.2020  10:56
 Datum
Jmno
Tma
 16.02.  10:56 Ferbl
 15.02.  15:50 Karla I.
 15.02.  15:18 Vclav Takov byl Frantiek
 15.02.  12:40 Bobo -:)))
 15.02.  09:47 Von