Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Beta,
ztra Erik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nakupujme u odborník/Slvko
 
Nakupujme u odborník
„Dobrý den, prosím jednu jízdenku podle tohoto výpisu“, podávám do okénka pokladny na nádraí legitimaci na slevu a papír s výpisem z internetu, na kterém mám vytištný nejvýhodnjší spoj do vesniky na jiní Morav. Je tam datum, íslo a název vlaku, kterým chci jet, i pesný as odjezdu.
„Je ten vlak podobný  Pendolinu?“ pokládám upesující otázku. Pesvdovali mne toti, e do Brna jezdí tento pohodlný rychlovlak taky, ale jmenuje se kupodivu jinak.
„Jó, JE to Pendolino“, ujistí mne paní pokladní „a na kdy to chcete?“
„To máte na tom papíru. Kolik to bude stát?“
„To pokejte, to ješt nevím“ praví dáma od lístk, chvíli studuje papír a pak piln uká na klávesnici poítae.
„Tak to máme sto dvacet osm a osmdesát šest, dv st trnáct korun, máte to pes Olomouc.“
„Pokejte, já nechci pes Olomouc, pojedu pes Brno.“
„Ale to budete mít draší“ opáí paní pokladní.
„To mi nesmí vadit, jinak bych musela poád pestupovat!“

Vím to, našla jsem si i ten druhý spoj, pestupuje se celkem ptkrát. Ale pro mi to íká, má pece ped sebou ten papír!
„To víte, e byste musela pestupovat“ souhlasí vele paní pokladní a znovu uká do klávesnice “…musela, nkolikrát!“

Nechápu její konání.
„Tak pro mi navrhujete Olomouc?“ „…a to ten vlak jede ve stejnou dobu?“ pokouším se jejímu poínání pijít na kloub.
  „Nééé, ten jede úpln jindy …tak to máme pes Brno, je to dv st ticet tyi korun. Sto tyicet korun jízdenka a osmdesát šest místenka.“

Vytahuji z penenky peníze, její jednání však poád nechápu.
„Ale pro…pro jste mi nabízela…vdy jste mla ten výpis…?“

Paní tce, jakoby z posledních sil, otoí k okénku svou siln petíenou idli a podívá se zpod ztklých víek na obtínou zákaznici.
„No co, co pro? Ono mi to tam  tak vyskoilo!“

V tu chvíli jsem pochopila astá upozornní: Zkontrolujte si  zakoupené jízdenky i vydané  peníze – na pozdjší reklamace nebude brán zetel.
Kontrolovala jsem hodn dlouho a dosud kroutím hlavou.

***

Slvko
Kadý z nás má ve svém soukromém slovníku slova oblíbená, neoblíbená, slušná, uhlazená, astji i mén asto pouívaná; dobe známe i slova takzvan nevhodná. I nejzdvoilejší lovk ukrývá ve své  tajné pihrádce výrazy, které ve slušné spolenosti nelze uít, pesto pouita ve správné chvíli jsou (ach, jak velmi!) ulevující.

Vyskytuje se však jedno slvko, s ním si u léta nevím rady. Je mi dost  nemilé a matoucí, protoe pokadé znamená nco jiného. Však ve Slovníku spisovného jazyka eského zabírá toto zvratné zájmeno osobní v mnoha variantách víc ne jednu stránku.

To nepíjemné slvko – mnozí, zvlášt podízené osoby mi to potvrdí – je jaksi obojetné. Ono sice nabízí uklidující jistotu ešení – v tom je stálé a nemnné – na druhé stran však v sob skrývá pehršel otázek, balík problém, úkol a vlastn i pokyn k jejich vykonání i vyešení, obvykle pro shora jmenované. Ne, nemám ho ráda, obzvláš kdy ho vykne šéf nebo manel. Proti všem gramatickým pravidlm je v takové chvíli práv tento výraz ve vt pro mne svým významem nejdleitjší.

To se udlá…

To se vyistí, zašije, upee, uvaí, uklidí, umyje, vyrobí, seene, zaídí, objedná, koupí, vymyslí, provede, pinese, odnese, piveze, odveze, poseká, uhrabe, nate, nakoupí, vyplní, napíše…

Utkala jsem se s tímto slovem a jeho významem v praxi u tolikrát, e mám nkdy pi seznamování chu íci:
„Tší mne, e vás poznávám. Moje  jméno je SE.“

 
Elena Paclová
* * *
Fotokolá © Olga Janíková

Zobrazit všechny lánky autorky
 
 

Komente
 
 Datum
Jmno
Tma