Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zita,
ztra Oleg.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála slova
 
V nauném slovníku si peteme, e slovo je nejmenší jazyková jednotka, pi em pod pojmem jazyk se zde samozejm nemyslí to, co máme my lidé v ústech a vtšina ivoich v hubách a zobácích, ale opt podle nauného slovníku - soubor vyjadovacích a sdlovacích prostedk vlastních píslušníkm uritého lidského spoleenství. V tom chytrém slovníku však dále najdeme, e nyní v dob poítaové je slovo také datová poloka takové velikosti, jakou dokáe poíta zpracovat jako celek. Pak je tam cosi o bytech, které nemají pokoje, kuchyn ani píslušenství, ale jen jakési bity. Ovšem s tmito slovníkovými definicemi musím radji rychle skonit, abych neodradil staromilce.
 
Našim praprapra…pedkm dalo jist mnoho práce, svalové i mozkové, ne se nauili vyluzovat ze svých mluvidel zvuky, kterými pak všechno pojmenovávali. Dovolím si zde dokonce polemizovat se slovutnými filozofy, nebo se domnívám, e pralovka nepolidštila práce, ale práv slovo! To je ale vlastn slovo do pranice a já nejsem ádný bojovník, take se pokorn vrátím do svého mírumilovného hájemství.
 
Na slovech bychom mli chválit hlavn to, jak jsou tvárná a co vše se s nimi dá provádt. A te nemám na mysli jen rzné oficielní gramatické kejkle, ale zejména zajímavé hrátky se slovy a rzné významové posuny, samozejm jen ty neškodné, pozitivní a chvályhodné. Snan doufám, e se mi podaí vyloudit na tváích tená pár úsmv a nikoliv úšklebk, ím má malá hra se slovíky zaíná …
 
 
Na slovech musíme obdivovat a chválit u to, e je jich nespoetn mnoho, ba jist ješt mnohem více! Slovo me být tvoeno jediným písmenem, ale také me být dlouhé tém pes celý ádek. Nkterá slova jsou tak tajemná, e akoliv jsou sestavená z naprosto stejných písmen jdoucích v pesn stejném poadí, mohou znamenat nejen v rzných jazycích, ale i v jednom jediném naprosto rozdílné pojmy. Píklad je habadj – „láska“ je v polštin klacek, „had“ je v anglitin sloveso, o nmeckém slovu „kurva“ radji pomlím, anebo slovíko „bacil“ me být v eštin jak podstatné jméno, tak i sloveso!
 
Pro nás psavce jsou pak slova naprosto nepostradatelná, ti nejnadanjší z nás, co bohuel jist není mj píklad, je velice umn dovedou skládat do prozaických i poetických text a tak vzniká literatura, nkdy dokonce ta s velkým „L“ – viz – Shakespearova - Hamletova „slova, slova, slova…“
 
Kolik pívlastk lze slovm piadit! Slova mohou být úderná, tichá, planá, zvukomalebná a dokonce i nevyslovená nebo nevyslovitelná. A zde se zastavme, nebo jsme narazili na první zajímavou básnickou fintu – tzv. oxymóron. Je to jakýsi protimluv, tedy spojení slov, jejich význam se vyluuje. Nádherné jsou oxymórony V+W v asi málo známé písni Peklo i ráj – „Slunce ztuhlé mrazem, ledy havé, nebe spadlé na zem, slzy smavé, to je pravé lásky jméno pravé, to peklo i ráj“. A pidám pár dalších oxymóron – ospalý spá, ivý nebotík, chudý bohá, nezranitelná mrtvola anebo moderní - neviditelný pouta.
 
Nesmíme ale zapomenout na další slovní básnickou finesu – hyperbolu, co zde neznamená kivku, ale básnickou nadsázku i zámrné nemoné zveliení. Zde se jako píklad nabízí velmi morbidní – hory mrtvol, ale dovolím si to „zhumanitnit“ mnohem píjemnjším – moem piva!
 
A last not least - pár absolutních rým:
 
Zasnil se v noci básník jeden, neposteh´ vbec, e u je den.
Kdy se krásné dívky myjí, jen tko se sprchy míjí.
 
A po troše erotiky nco rádoby satiry.
 
Je tké uvit oslovi, i kdy nás slušn osloví.
Dobrá zpráva pišla zprava, e prý sleva pijde zleva!
 
Po této tém aktualitce bude dobré skonit, ješt ale zbývá poslední chvála slova. Je nezbytné pipomenout, e lovk slovo vyvíjel tak, a z nj dokázal vypiplat mocnou zbra, které se obávají i nejmocnjší tohoto svta! Nemli bychom na to zapomínat.
 
Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 02.02.2020  08:59
 Datum
Jmno
Tma
 02.02.  08:59 Von
 01.02.  10:40 Vclav
 01.02.  09:31 Peter
 31.01.  16:21 Von Podkovn
 31.01.  08:56 Vlasta
 30.01.  20:42 Vesuvjana dky
 30.01.  15:29 Karla I.