Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zuzana,
ztra Klra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Píbhy s cizími jazyky
 
Zanu tím posledním, z dovolené na eckém ostrov Kos. Hotel nabízel široký výbr pokrm formou bufetu. Mezi jiným i malé kousky masa na špejli, nco jako japonské jakitori. Všiml jsem si, e oblibu v tomto pokrmu nalezl i postarší Ital u sousedního stolu.
 
e je Ital jsem poznal z toho, e mu zejm ji neslouil dostaten sluch, take jeho rozhovor s manelkou sedící vedle nho muselo vyslechnout i širší okolí a e má rád jakitori jsem vidl na jeho talíi. Kdy pak další den se kucha pipravující tuto pochoutku  pesunul na jiné místo všiml jsem si Itala pobíhajícího s prázdným talíem jak  ustrnul pi pohledu na mj talí s touto pochoutkou. Ukázal jsem mu, kde se servíruje. Ta jeho radost se nedá popsat, ale zejména to co následovalo.
 
Potkal m druhý den, kdy jsme s manelkou pili kávu u oberstvení. Pibhl a spustil nekonený projev v mn naprosto nesrozumitelné italštin a ješt poznamenaný jeho ji zmínnou nedoslýchavostí. Snail jsem se tváit chápav,  pedvádl jsem chápavé posunky hlavou a doploval polohlasným - si, si,… a celé pak ukonil slovíkem „arivederi“.
 
Odešel nadšený, já usoudil e z dojmu, e si konen s nkým, mimo své manelky popovídal v italštin. Další dny jsem se snail, abychom na sebe nenarazili. Nebál jsem se toho, e praskne, e neumím italsky, ale bál jsem se vzít mu tu radost, e je v hotelu lovk, se kterým si me popovídat, pesnji eeno, kterému se me vypovídat v rodném jazyce. Mimo „arivederi, ale znám i další italské slovo, sice eská republika, je to Republika Céca,  pro jeho výstinost obdivuji italštinu.
 
I další píbh je z dovolené, tentokrát na Kapverdách - ostrovech vedle Afriky. Byli jsme tam v lednu, u nás sníh a mráz, tam ke 30ti stupínkm Celsia. A to se práv stalo píinou našeho záitku. V komplexu hotelu bylo i oberstvení formou baru, kde ernoušek servíroval nápoje. Byl za pultíkem a mezi ním a vchodem  byly stolky, kde jsme s manelkou pili kávu.
Pohoda, klid, pouze však do doby, kdy se ve vchodu objevil krajan, urostlý, bílý jako ten sníh u nás a to se zejm rozhodl sdlit ernouškovi.
 
Nevím, zda z neznalosti jakéhokoli jazyka mimo rodného, nebo si zkoušel vlohy pro herectví, prost zaal pantomimou. Celý se rozklepal, a zejména hlavou kmital z leva doprava a ryel jakési br, br, br, jako napodobení zimy a pak vycenil zuby, zejm pokus o úsmv a spokojenost a ekl- tady teplo. Protoe nevidl reakci ernouška, tak to opakoval a opakoval.
 
My však tu reakci ernouška vidli, zejm usoudil, e byl pepadený, klepala se mu brada a stídal se nám pohled na jeho výraz strachu a hrzy v oích a souasn se nám zdálo, e  u nás hledá pomoc. U ani nevím, ím jsme oslovili krajana a tím ukonili jeho pantomimu. Ten oddech ernouška musel být slyšet a na plái.
 
Záitek do tetice o co je starší o to je i ze vzdálenjšího místa Japonska.
S ohledem na dlouhodobý pobyt zde jsem znal i adu slov a výraz, mimo jiné i pání na dobrou noc. V japonštin se to ekne : „Ó ja su mi nasai“ .A protoe je to vesms spojené s louením, teba po veei, tak i jakýmsi úklonem.
 
A te si pedstavte, e skoní veee, teba po podpisu njaké obchodní dohody, kterou poádala japonská strana pro eské zástupce a pi louení jsou krajané svdky, jak íkám:
„Ó jak si mi nas…“ Sice jsem se pi tom i mírn pedklonil, aby rituál byl celý, ale po oku jsem sledoval reakci krajan.
 
To zdšení, ten úlek, a potom to pokraovalo takovými pohledy na Japonce zda nesundá ze zdi samurajský me. Obava v pohledu krajan poté pokraovala obavou, zda m nepeskoilo a co bude následovat. Po vysvtlení ta úleva a moná i zapamatování si fráze pání na dobrou noc v japonštin.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.11.2019  15:04
 Datum
Jmno
Tma
 29.11.  15:04 polarka
 27.11.  09:36 Von