Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libue,Amlie,
ztra Olga.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Práv letos je výroí co nás opustil jedinený spisovatel a humorista Miloslav Švandrlík. Osobn jsem ho poznal ped více jak ptadvaceti lety, kdy mi dovolil otiskovat jeho povídky na stránkách internetu. Od té doby nebylo snad jediné návštvy Prahy, abych se s ním v jeho domku na Chodov nesetkal a spolu si nezavzpomínali na staré zlaté asy. Rozhovor z jedné návštvy s ním a jeho pítelkyní Jarmilou Rikovou si petete ZDE. Tohoto výjimeného lovka si pipomeme další jeho povídkou.     (Václav idek)
* * *
 
Spravedlivý mu Pelouch

Potkat Peloucha s rybáským náiním byla rozhodn událost. Asi jsem nedovedl dostaten potlait údiv, protoe známý hromotluk se pojednou zastavil a obšastnil m úsmvem.

„S fotbalem je konec,“ oznámil mi, „a na hišti m u nikdo neuvidí. lovk se smyslem pro spravedlnost tam taky nemá co pohledávat! O mn se, pane Trucdatel, íká, e jsem výtrník, surovec a rvá! Vyhledava incident! Ale to pece není pravda! Párkrát jsem se popral a nakonec jsem hodil pes ohradu rozhodího - to nemohu popít. Jenome: pro jsem to uinil? Z hulvátství nebo chuligánství? Ne, toho jsem dalek! Mám v sob prost mimoádn vyvinutý smysl pro spravedlnost a nedovedu se smíit s oividnou kivdou. Kdy nkdo pískne za nastelenou ruku desítku, tak nemá co pohledávat mezi slušnými lidmi. Tak to alespo vidím já! Fotbal je bohuel hra, která se nespravedlnostmi jenom hemí. Výroky rozhodích jsou asto pímo osudové! A to by se nemlo trestat? K tomu mají lidé neinn pihlíet? Já to ke své škod nedokáu. Vidím kivdu a zatmí se mi ped oima. Proto jsem zbil rozhodího Dýchálka, ani bych ml pitom njaké postranní úmysly. Snad to nebylo docela v poádku, ale mne u nikdo nepedlá. Proto jsem si také ekl, e bude nejrozumnjší povsit fotbal na hebík a to na vné asy. Jsou pece i jiné sporty - na píklad rybaina! To je opravdu krásný, hodnotný a pedevším ušlechtilý sport, pane Trucdatel, ml byste to taky zkusit! lovk sedí u eky, sleduje skotaící vlnky a poslouchá drozda nebo luvu. Napichuje na háek kousky škubánku a snaí se pelstít ryby pod hladinou. Je to poctivá hra, kterou ádný rozhodí neme ovlivnit. Záleí na rybáových schopnostech a samozejm také na štstí. Nikdo však neme popít, e rybaina je sport spravedlivý! Neme se stát, e by výsledek vašeho poctivého úsilí ovlivoval nkdo z vnjšku. Proto a jenom proto jsem se stal rybáem. U nikdy nezaiju ten palivý pocit píkoí, který m, proti mé pirozenosti, donutil zbít rozhodího Dýchálka! To vše je dávno za mnou. Nyní m eká pouze rajský klid u vody a tiché splynutí s pírodou, a to se, pane Trucdatel, nedá niím zaplatit!"

Polepšený habakuk se na mne záiv zazubil a odbatolil se kamsi mezi vrbiny, olše a jinou vodomilnou kvtenu. Nkolik týdn jsem o nm neslyšel.
 
Ale pak jsem ho zase potkal. Byl bez rybáského náiní a bez úsmvu. 

„Tak jdu zase k soudu, pane Trucdatel," informoval m zavile, „a eknu vám rovnou, e ádnej sport nestojí za nic! Ani ta rybaina! Pedstavte si, e kvli splynutí s pírodou pjdu nejspíš do basy! A to jen proto, e jsem zbil porybnýho Vrypa, kterej m vyrušil z rozjímání a chtl vidt mj rybáskéj lístek!"
Miloslav Švandrlík
* * *
Ilustrace © Jií Winter-Neprakta


Komente
Posledn koment: 06.11.2019  15:29
 Datum
Jmno
Tma
 06.11.  15:29 Von
 06.11.  09:17 zdenekJ
 06.11.  06:26 Bobo -:)))
 06.11.  06:07 KarlaA