Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Viola,
ztra Filip.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Diskuze, kde se nediskutuje

Take emu se dneska podíváme na zoubek? Dovolím si vás pozvat na výlet po stopách mých myšlenek, které tentokráte zamily pozornost na fenomén internetových diskuzí. Výlet to bude zajímavý (a hlavn zadarmo) a kdoví, teba si na jeho konci budete chtít se mnou podiskutovat. Take neváhejte a pipojte se k nám, zaínáme. 

Nedá mi to, abych se nad onmi „diskuzemi“ krátce nepozastavil. Nestaím asnout, jakým šokm je vystavena nervová soustava „normálního“ (rozumjte mozek pouívajícího) uivatele celosvtové sít, kdy nic netuše klikne na odkaz pod nevinn vyhlíejícím lánkem na, eknme seriózn se tváícím, webu. Kdysi jsem býval natolik naivní, e jsem tak inil v domnní, e se jedná o zpsob, jak si lze vymnit a porovnat názory na téma, které lovka zajímá (a teba i o nm nco ví) s lidmi, s nimi by jinak nepišel do kontaktu. Chyba! Kliknout na odkaz „vstoupit do diskuze“ (i njaký podobný) se snad dá s trochou nadsázky pirovnat ke odsouzení do toho nejhoršího vzení, vejití do té nejšpinavjší tvrti msta, pádu do podzemní stoky. Uráky, vulgarismy, vzájemné napadání, pomlouvání, házení špíny na druhé a spousta dalších odporností prezentovaných v drtivé vtšin skoro analfabety. 

Samozejm takové nejsou všechny diskuze, existuje spousta fór, kde se lovk nemusí obávat o své duševní zdraví a kde me pijít i na spoustu uitených informací. To hovoíme však o tch tematicky (vtšinou ješt hodn úzce) vymezených, kde se setkává pouze uritý druh lidí. Na „všeobecné“ diskuze (vtšinou pod aktuálními lánky, zprávami) však platí v jedenácti z deseti pípad výše popsaná negativa. 

Nepestávám se divit, e a kliknu na zprávu o poasí, o narození gorily v zoo, o filmové premiée, o výsledku noního zápasu hokeje, s eleznou pravidelností se diskuze (po poátení snaze) zvrhla na pole politické a tomu i onomu se dává za vinu všechno moné – teba i ten napadaný sníh… Jednou jsem si dovolil pidat apolitický píspvek pod apolitický lánek do (a)politické diskuze. Vyvolal reakci, která m šokovala a v první chvíli – to piznávám – mi nahnala strach, i kdy po pár minutách jsem nad výplody pispvatel s „duchaplnými“ pezdívkami pestal uvaovat a hodil je za hlavu. 

Jako roj srš se na m vrhli anonymní „diskutující“ a zasypali m takovými pízvisky, nadávkami a výhrukami, e by vydali pomalu na kapesní slovník sprostých slov. Pro? Moná proto, e jsem se vyjádil k tématu a ne k slepé demagogii, e jsem dokázal napsat nkolik vt a neignorovat pitom vše, co kdy obsáhla mluvnice eského jazyka. Nejkrásnjší je, e se na m sesypali píslušníci obou „soupeících“ tábor a osoovali m jako toho nejhoršího z nejhorších u tch druhých. Komu to dává smysl? 

Není to zase tak nepochopitelné, kdy se zamyslíme nad jednou ohromnou (ne)výhodou internetu – anonymitou. Takové diskuze pímo vybízí ke srocování jev výše popsaných. Mete si tam napsat, co chcete, a nic se vám nestane – jste dokonale anonymní (pokud nejste dokonale blbí). I proto jsem mohl hodit za hlavu, kdy se mi vyhroovali smrtí a podobnými radostmi. Ale nejen ta anonymita (i kdy ona zejména) dlají takové diskuze tím, ím jsou. Ale ne tím nadále ztrácet as, je nejjednodušší si prost íct – neklikat, neíst, nepispívat! 

 
Tomáš Záecký
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 14.09.2019  19:54
 Datum
Jmno
Tma
 14.09.  19:54 Jaroslav