Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Andrea,
ztra Jon.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dsivá závislost
 
Myslíte si, e jste závislí na internetu? Kdo íká ano, a zstane sedt, kdo se staví do opozice, a doprovodí postoj také gestem a skuten se postaví. Ha! Ti, kteí pohrdli pohodlím své idle, by za to mli být potrestáni a alespo po dobu tení tohoto lánku zstat v pozoru. A se to toti na první pohled nemusí nutn zdát, mýlí se.
 
Pro? Protoe na internetu závislí jsme. Ano, i vy. Nekrute tou hlavou, protoe fakt, e jí kroutíte, jen potvrzuje mou domnnku. Nebo mi eknte, jak jinak byste si mohli vychutnávat mé úvahy, nemít pístup na internet?
 
Nemohli. Stejn tak byste si asi tko etli denn nové lánky v novinách. Jene to se bavíme akorát o nepatrném zrníku, o zlomeku oné obrovské závislosti, kterou se nebojím oznait za vskutku dsivou.
 
Siln jsem si tuhle krutou pravdu uvdomil v moment, kdy jsem se poteboval pihlásit na zkoušku. Postup se zdá jednoduchý a zárove jediný moný: e-mailem mi pijde upozornní, e zkoušející vypsal termín a já se skrz daný odkaz na patinou dobu zapíšu. Bez toho není moné pokusit se propotit do dalšího semestru. Skvlé ulehení a zrychlení práce, e? Ale pozor! Co kdy zrovna nejde internet?
 
Internet je samozejmá samozejmost. Celý systém na nm funguje, bez nho nelze nic. Kdo není „online“, neexistuje. Já zstal „offline“ pouhopouhé jedno dopoledne a k nadlání problém to bohat stailo. Dva termíny vypsané v pozdních nedlních hodinách (kdy jsem si naivn myslel, e mu nechat odpoinout notebook i sebe a oba jsme se uloili ke spánku) v pondlí po poledni nenabízely u ani místeko volné. Doba od šesti hodin ráno, kdy jsem poprvé marn hledal svou domovskou stránku do dvou hodin odpoledne, kdy se monitory oznamující aktivní pipojení znovu rozblikaly, se ukázala jako smrtící. Nastala doba nejistoty (a tedy i strachu) a snah o hledání ešení, jak jinak ne e-mailovou komunikací…
 
Závr, e kdo chce studovat, neobejde se bez internetu, rozhodn nepovauju za nadsazený. I z mnoha jiných dvod. Bez nj prost nemáte šanci ani zapsat si pedmty, sestavit si rozvrh, najít si literaturu… prost nic. Bez nj nejste ani vy.
 
Kdyby to platilo jen o vzdlávání… jene ono ne. Rozhlédnte se kolem sebe. Zamyslete se nad svým dnem i týdnem, jak by vypadal bez internetu, a udlejte si obrázek sami. Pvodn jsem (bláhov) plánoval vypsat struný seznam aktivit, které si bez internetu neumíme pedstavit. Brzy jsem od oné myšlenky upustil, jeliko se mi sloupeek poznámek neustále rozrstal a nebral konce. Celé jsem to chtl zakonit tím, e ješt štstí, e se v e-shopu nedají koupit rohlíky a pití, které by vám ihned doruili dom. Ale… Ne, nenašel jsem e-pekárnu, ale sehnat si jídlo a do vašich ctných pusinek bhem nevelkého asu nepedstavuje problém. Stejn tak tisíce a milióny jiných vcí a slueb. A pokud vám k práci staí (krom hlavy) akorát poíta s pípojkou, potebujete pak ješt vbec chodit ven?
 
Závislost na internetu. Teba se vám v tuhle chvíli nejeví tak strašná. Uvdomíte si ji však o to více v okamiku, kdy náhle ztratíte monost být online. Kdy ho budete naléhav potebovat a on nepjde, i kdybyste se na hlavu stavli. Jene i ten internet tvoí akorát špiku pomyslného ledovce naší závislosti. Dokáete si pedstavit svt, kdy by znenadání pišel o elektinu? Kdy by pestalo ropovody proudit erné zlato? Kdy…
 
Vytvoili jsme si svt dsivé závislosti. Svt pipomínající domeek z karet. Staí málo a…
 
Tomáš Záecký
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 08.08.2019  07:27
 Datum
Jmno
Tma
 08.08.  07:27 Von