Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdenk,
ztra Milena.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tak na zdraví!

Léto budi pochváleno, ekneme si s Fráou Šrámkem, a vyrazíme na prázdniny, dovolenou, na výlet, k babice, na undr nebo na pivo. A kdy u z jakékoliv píiny zstaneme v Praze, je tu poád co objevovat. Teba taková Grébovka, Riegrovy sady nebo Vyšehrad nám poskytnou kus pírody uprosted msta.
 
K létu neodmysliteln patí i sklenice nápoje a, jak tvrdí lékai, ím víc, tím líp. Oni tedy mluví o nápojích nealkoholických. A protoe jsem jedinec, který do celorepublikového prmru spoteby alkoholu pispívá jen nepatrn (upímn jsem se nad tím zamyslela a spoítala jsem to za rok na: 4 piva, 1 litr vína a asi 10 ajových liek rumu do aje k vánoce), nijak zvláš m nezasáhla zpráva, e na Magistrátu hl. m. Prahy odsouhlasili návrh vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápoj na uritých místech obecn a pak i v konkrétních lokalitách. 

Vzhledem k mé výše uvedené spoteb alkoholu m osobn tato vyhláška nikterak nediskriminuje. A popravd eeno, njak si nedovedu pedstavit své pátele a známé, kterak se s papírovým sákem obsahujícím „lahváe“ plíí za kee, aby mohli holdovat své vášni. Ale to je opravdu dost sobecký pohled na problém tak závaný, jako je tzv. „suchý zákon“. 

Protoe nejsou mezi námi pouze abstinenti i lidé, kteí si dají pllitr po dobrém obd. A k tomu jsme jednou z pivaských velmocí. Na zlatavý mok chytáme jako na vjiku i spoustu zahraniních návštvník. A jim, obzvláš v lét, samozejm zdatn sekundují domácí spotebitelé. Jene dát si te v nkterých lokalitách v Praze „jedno“ z plechovky nebo hlt krabicového vína, je vskutku na pováenou. Nco jako lehkomysln zaparkovat v modré zón bez platné parkovací karty. Ovšem k parkování byla vydána mapka, co je vlastn inspirující! Místo dlouhého seznamu vybraných ulic a veejných prostranství pehledná mapka míst, kde lze a kde nelze svlait vyschlé hrdlo. Ohledn oficiálního vydání mapy oblastí, kde je strikn zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, jsem siln skeptická. Ale je moné, e seskupení Pátel veselého kalíšku, spolek Pnové apky, i klub Vinného kartonu, navrhne své zastešující odborové organizaci Kamarád z mokré tvrti, aby takovou pehlednou mapku vytvoila. Jist by to pomohlo tomu pánovi, který se pišel zeptat, od kdy vyhláška platí. Nechtl tuhle informaci, jak jinak, pro sebe, ale pro kamaráda, který pro své pátele asto v lét poádá garden párty… 

Protoe pro pítele toho pána je pijetí návrhu o zákazu konzumace alkoholu smutnou zprávou. Budi mu útchou, e pro zmaenou šanci na poádání garden párty teba v parku na Karlov námstí, si me povzdechnout s klasikem: „Zpsob tohoto léta zdá se mi ponkud nešastným“… 

 
Eva Vlachová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 28.06.2019  07:04
 Datum
Jmno
Tma
 28.06.  07:04 Karla I.
 27.06.  18:21 ferbl