Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Halucinace

Nemoc na mne zaútoila den po mých narozeninách. Zaútoila záken. Bez varování. Šampaské, kterým jsme pipíjeli na spokojený ivot, bylo otrávené. Zachovalo se jako zavilý samuraj. Kdy láhev explodovala, zátka mi prosekla srdce. To, pepadené bolestí a naprosto vydšené, tlouklo o ivot. Šílený bubeník! Všechno kolem ztuhlo. Tlo ochrnulo. Nemohu z místa, jen mysl malátn bloudí. Nevím, co je realita a co zlý sen. Teplota stoupla na maximum. Roztíštila teplomr na devt set devadesát devt stípk, které nebyly pro štstí.

Dostavily se halucinace
Jsem uvnit, nebo vn našeho bytu? Je v kišálové váze oplzlá anturie, kterou nikdo nepinesl? Vysmívá se mi? Ve sklenné vitrín hoí nezapálené svíky. Vedle nich pulzují ješt horké suvenýry z cest, kam jsem necestovala. V lednici se tsnají vybrané lahdky, které bych si nemohla dovolit. Obrazy na stnách alují, e byly pistieny v neglié, kdy se na n nkdo nezvaný díval. V rámech zbyly jen áry.

Zubní kartáek se toí dokola ve sklenice. Kosmetika zmnila znaky. Po bílých tabletkách, které mi nikdo nepedepsal, zbyla prázdná lka. Zmnila se ve spolehlivé poítadlo: Kolikrát to bylo tentokrát? Jak to, e hodiny jdou? Jak mohou? Vdy jejich ruiky ukazují jiný as ne minuty našeho spoleného ivota. Falešné hodiny! Falešný as! Falešné vci! Potím se. Srdce u nebije. Dalo se do pláe. Jeho slzy zmáely polštáe. Zmáely celý byt. Musím ven!

Na schodišti potkávám lidi. Jsou ovšeni tváemi. Pipomínají vinné hrozny. Co kulika, to maska.

Horeka stoupla. Rtu vytéká mezi parkety. Vracím se.

Srdce tlue na dvee mého domova a nikdo neotvírá. Byt, kde bydlí mj domov, pipomíná zimní krajinu. Holé vtve idlí u prokehlého stolu. V mosazném svícnu cizí plamen usvduje pravdu ze li, slibuje-li uzdravení. Zrada se vdycky tváí vlídn. I talíe a píbory hrají tu krutou hru. Šílený karneval! Z tchto hrnek pily naše dti. Kde jsou ty dti? Voli je vypili? Kde je mj manel? Voda ho vzala? Kde je mj ivot? Hledám ho a nemohu ho najít. Osud mi zavázal oi prhledným šátkem. Stojím uprosted kruhu. Vím, kdo mi dal babu. ivot kií: "Najdi m, spchej, nebo ti uteu! Nebo m najde nkdo jiný! Jak by mohl mj ivot ít kdosi cizí?

Nemoc, zrádkyn, si oblékla upan a pohodln se rozvalila v kesle. Nemá snad vlastní doup? Je jako kukaka. Klade vejce do cizího hnízda a ty je vychovej, ptaí mámo! Vylíhne se z nich další zrada a ta t seere. Copak to nevíš? Necítíš? Pro se nebráníš? Zakousne se do tebe za tvé porozumní. Ty pece vdycky všechno pochopíš. Tvá tká nemoc se pece nazývá pochopení. Jestlie všechno pochopím, pak nikdy nepochopím bolest svého srdce.

Horeka neustupuje. Trvá snad tisíc let!

Abych našla pam, mohla bych si prohlédnout alba, ale bojím se je otevít.

Mohla by z nich vyheznout výsmšná tvá a svým šklebem nadobro zniit mj cit. Nechci být bezcitná.

Mám ruce jako led.

Nkdo mi pinesl aj. Ten nkdo mluví lidskou eí: "Musíš te hodn pít, jsem nápoj zapomnní. Spi." Usínám. Na šrách visí místo prádla girlandy horoskop, z nich kape nadje. Naivní, líu kapku po kapce. Kadá se mní v berlu, o kterou se opu další den. Konen horeka klesla. e by m osud podrel nad vodou? Nkdo se slitoval? Dar od boha?

Studený obklad kolem mé duše tichounce zašeptal: "Mám t rád."

Nemoc nazula veliké pantofle, které íhaly za dvemi jako dva nenasytní draci. Posbírala pabrky slušnosti a dala se na ústup.

Znova se narodím?

Zítra?

Pozítí?
 
Snad.
 
Ludmila Lojdová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 18.06.2019  13:10
 Datum
Jmno
Tma
 18.06.  13:10 Bobo -:)))
 03.06.  07:07 Jitka