Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Helena,
ztra Ludvk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála spánku
 
Klidn na sebe prásknu, e patím k lidem, kteí sotvae se probudí, ihned se tší, a si zase budou moci jít lehnout a usnou! A vbec se za to nestydím. Naopak, myslím si, e stydt by se mli ti, kteí nás bohorovn matou tvrzením, e spánkem se lovk o nco okrádá. Docela rád bych se od nich dozvdl, o co! Snad o pobyt tu na mrazu, tu v nedýchatelném vedru, nebo o njaké to šikanování v práci? Vím, e jsem tu nyní za škarohlída, vím e jsou i pijatelnjší povtrnostní podmínky a sympatitjší pracovní kolektivy, nakonec jsou i rzná kulturní a sportovní vyití, ale ruku na srdce pátelé – eho je více? I kdy to neíkám, ale „pouze“ píši, prosím aby to bylo povaováno za enickou otázku!
 
Spánek je poehnaný stav všech orgán jakýchkoliv ivoich, samozejm vetn nás lidí. Jsou ivoišné druhy, jejich jedinci prospí vtšinu svého ivota a urit jim to neubírá na spokojenosti. Lenochod spí hlubokým spánkem dvacet hodin, malý rejsek spí po minutách a necelou hodinu denn. Rorýsové spí za letu, irafy ve stoje a hlavu si opírají o vtev. Známí milovníci spánku jsou medvdi a jezevci, kteí prospí s kraoukými pestávkami celou zimu! 
lovk má prý spát osm hodin denn, aby staily regenerovat nejen svaly, ale zejména jeho mozek. Já však razím heslo, e máme spát, dokud se neprobudíme! Nkomu staí spánku mén, jiný potebuje více. Kadopádn je neskonale lepší, kdy se nkdo probudí sám od sebe, vyspalý do rovouka, ne kdy ho nco probudí náhle – teba budík nebo telefon! Kadý si to me ovit na vlastní ki a vte lovku, který pracoval adu let v nepetritém provozu pedpovdní sluby poasí, a který si teprve na stará kolena konen uívá nerušeného spánku! A i kdy jsem slušný spá, pesto trochu závidím tm, kteí usnou kdekoliv a kdykoliv, v kadé poloze a v jakékoliv denní i noní dob.
 
  
Pi hodnocení kvality spánku nacházíme opt docela zajímavé paradoxy. Nejastji mluvíme o spánku sladkém, ale neznáme spánek ani kyselý ani hoký. Spánek sladký samozejm vítám u proto, e jsem opravdu na vše sladké. Spánek asi neme být mlký, ale zato me být hluboký - co vdl na píklad i slavný americký spisovatel detektivek Ray Chandler. Na druhou stranu známe spánek lehký i tký. Kadý jist ocení klidný spánek spravedlivých i posilující šlofík po dobrém obd a pochopiteln nemáme rádi spánek neklidný. Trochu na rozpacích meme být u hodnocení spánku bezesného. Moná by zde poradil Sigmund Freud. Nemohu opomenout ani spánek vný, protoe kdyby ho nebylo, nevím, nevím, jak bychom se na tu naši tém kulatou planetu vešli…
 
Jedním z nejvtších klad spánku je fakt, e pináší sny. Zastavme se tu proto na chvíli a pro jistotu nechejme Freuda radji spát. I kdy snít se me i ve stavu bdlém, není to tak njak to pravé oechové. Zato snad kadý z nás si pamatuje docela píjemné a nkdy i adrenalinové sny lítací. Hezkou povídku o nich napsal kdysi Ivan Vyskoil. O sladkých a hezkých snech se zpívá nejen v našich krásných eských lidových písních, ale u asi šedesát let si pamatuji hezký text „šlágru“, který nazpívali trumpáci orchestru Karla Vlacha nkdy kolem roku 1950. Doufám, e u jsou promlena autorská práva a dovolím si jej zde uvést – s pokraováním na kolái:
 
Hezký sen o slen se mi zdál/ a já si liboval,/ take bych byl hrozn rád se neprobudil./
 
 
 
Take to byla nostalgická kulturní vloka a vrátíme na závrenou fejetonovou notu.  Fenomén spánku je dle mého skromného názoru zcela jist celosvtov spoleensky nedocenn. Kdyby lidé více spali, ubylo by válek, násilí, krádeí, falše, nevr a v tom výtu by se dalo ješt dlouho, pedlouho pokraovat. Bohuel se zdá, e jediní, kteí by vbec spát nemli, jsou naši andlíkové-stráníkové! Ješt nkdo váhá, e chvála spánku by mla figurovat na stupnici chvál na stupních nejvyšších?
 
 
Text: Vladimír Vondráek
Obrázek: FrK Kratochvíl
Kolá: Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 05.03.2019  08:58
 Datum
Jmno
Tma
 05.03.  08:58 Ivan
 23.02.  18:18 ferbl
 22.02.  12:00 Von
 22.02.  00:23 olga jankov
 21.02.  19:02 Vesuvjana dky
 21.02.  10:18 Jarmila
 21.02.  07:37 Mara