Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Krytof,
ztra Zita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Návrh pro T a receptá Ládi Hrušky
 
Zaal bych povzdechem  „Ach ty dlouhé zimní veery“, abych na nco svedl ty nápady, které se pokusím popsat. Doufám, e to pejde, e to píchod jara a léta vyléí.
 
Prezident do receptáe
 
Pravidelné týdenní vystupování prezidenta v TV by se hodilo zaadit do ji existujících kadý týden se opakujících poad,  jako receptá dobrých nápad Ládi Hrušky i vaení s Bohdalovou. Zde uvádné rady, které diváci sledují se soustedním a tím i nároky na pozornost by odlehilo následné vyprávní prezidenta o tom, co ho ten týden zaujalo.
Diváci, které by to nezaujalo by to mohli brát jako asov prodlouenou reklamu a odskoit si uvait kafe.
 
Moravec do tídy jako uitel, ministi jako áci
 
Nedlní show uvedeného redaktora doporuuji natáet v kulisách tídy základní školy, ministi i politici v lavicích, po vyvolání uitelem Moravcem nabhnou na stupínek a zpsobn odpovídají na otázky pana uitele, ale pedevším  poslušn ekají, zda je uitel pustí ke slovu, neskáí mu do ei, pokud se rozhodne pedvést, e to zná nejlépe a je ze všech  nejchytejší.
 
Památníek pro pedsedu vlády
 
Dávno a dávno ped tím, ne pišel facebook tady byl památníek. Dchodci si to pamatují a stejn tak vdí, e se do nj zapisovala pání.
Kdyby pedseda vlády ml takový památníek, tak by tam mohl psát své kadoveerní nápady a pání. Pokud by tam napsal hlouposti, nemusel by to další den vysvtlovat, odvolávat jako nyní.
A navíc, ona ta pání v památníku byla promyšlená, laskavá a moudrá. Dritel památníku s ním nebhal po ulici a nepedítal obsah. Doporuoval bych pedsedovi vlády vrátit se k tomuto zvyku a ušetit veejnost od kadého svého nápadu nebo o tom o em sní, kdy bdí.
 
Politické strany na hišt na dohled a zejména dohmat fanoušk
 
Mám na mysli sout jako teba pebor venkovských mustev ve fotbale. Politici by mli dresy  v  modrých, oranových a dalších barvách, nebo alespo pásku pes oko a diváci sledovali jejich poínání z bezprostední blízkosti, jako na tom venkovském utkání v kopané. Pamatuji z dtství, jak za nefér pískání hnali diváci sudího pes pole a kdy si pedstavím útk nkterých politik, tak je to k pobavení, ale pedevším by je to piblíilo k reálnému ivotu tak odlišnému od sterilního prostedí parlamentu.
 
Jílková za provazy ringu
 
ádný rozhodí v boxu zatím nevydrel v ringu tak dlouho jako Jílková. Pi tom odpíská i nkolik utkání v jednom triku, zatím co ona má vdy dres  jiného stihu. Ale to je ta jediná zmna. Zatím, co ten rozhodí zná pravidla  pouze  boxu a na jiný sport by si netroufnul,  tak Jílková u léta si hraje na rozhodí ve všech oborech. Musí být unavená, moná i víc ne diváci sledováním té šaškárny po adu let.
Je nejvyšší as to uznat a dopát ji oddych, poslat ji za provazy. Ti aktéi co tam vystupují u  jen tím co pedvádjí garantují, se poperou i bez ní a výsledek bude stejný. Na rozdíl od boxu se na to nedá dívat, nikdo by si na to lístek nekoupil, musí to platit T a tu zase i dchodci, jinak by show nemohlo pokraovat.
 
Politology do estrády
 
V televizi chybí estrády, poady pro pobavení divák, starší generace si vybaví  Dvoáka s Bohdalovou ale i další poady plné legrace.
Prý na to nejsou peníze. Jak vrátit estrády na obrazovky sice nevím, ale doporuoval bych alespo zachovat ten název, jako symbol srandy a vyuít jej k oznaení vystoupení politolog. Pisplo by to k upesnní smyslu jejich vystoupení, brát ván je nelze.
 
Pokud by m píchod jara a léta z uvedených nápad nevyléil, tak bych si i dále myslel, e prezident by ml vystupovat v televizi tak tikrát do roka i k významným událostem a neml by být  zkoušen redaktorem a ani perušován reklamami, stejn tak vystoupení pedsedy vlády by mla být dstojná k dleitým problémm spolenosti a ne hádkou s redaktorem, e eho je moc me být píliš a pevleky to nespasí a další  podobn zastaralé a pízemní myšlení, tolik se nehodící do souasnosti.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 11.02.2019  09:30
 Datum
Jmno
Tma
 11.02.  09:30 ferbl
 10.02.  09:08 Von
 10.02.  07:19 Karla I.