Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Helena,
ztra Ludvk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ím více koní, tím mén rozumu?
 
Asi bych se ml nejdíve piznat k nepesnosti v nadpisu, pokud jde o ty kon jde o koskou sílu tedy sílu kon nikoli o konkrétního koníka teba Šemíka, jde o  kon pod kapotou automobilu. Z technického a ekonomického pohledu platí, e ím více tch koní, tím výkonnjší, tím rychlejší, ale tím i draší je automobil. Potud je vše logické, normální.
 
Ve své úvaze mám na mysli pohled na relaci mezi potem koní a poínáním, rozhodováním lidí. Tam se m asto zdá, e rozhodování není vdy rozumné a s postupem asu se stále více se rozumnému poínání vzdaluje.
 
Moná je to i tím, e ty kon pod kapotou nejsou vidt. Kdyby toti to auto nahradily teba san a ty koníci z pod kapoty byli zapaení  tak  ta ruská trojka, která vezla Nastnku  v pohádce o Mrazíku by byla nahrazena speením nejmén padesáti koní.  Nesmysl na první pohled, vdy tolik by se jich ani do té pohádky nevešlo.
 
Pro  pojídní autem po mst, ale i peváné délce jiných cest autem  by vtšinou vystaila ta síla trojspeení.
 
Posouzení  kolik  koní pod kapotou je teba je pro naprostou vtšinu kupc aut otázka  nejen obtíná, ale pímo nesmyslná.
 
Naproti tomu schopnost posoudit výbr auta podle jeho velikosti a ceny z pohledu, k emu bude slouit se tak obtíná nejeví. Kadý, kdo si poizuje auto peci ví, kolik bude vozit osob, jak objemná zavazadla bude vozit, na jaké vzdálenosti bude peván jezdit a jaká cena auta je pimená jeho finanním monostem.
 
Tím se dostávám ke smyslu mé úvahy. Ji delší dobu se m zdá, e ta správná respektive rozumná volba výbru auta se vytrácí, ím dále více se prosazuje dle mého názoru  volba neodpovídající ani vyuití a tím ani cen.
 
Ale zejm je to jen souást zmn, kterými spolenost prochází.
 
Vzpomínám na  dobu, kdy herci pedvádli asto vynikajícím zpsobem rzné postavy a ji ve filmech i TV seriálech  a byli oceovány za tento výkon. Vracejí se m vzpomínky na popularitu herc na základ uvedeného hereckého výkonu v souasné dob,  kdy herce nahradily celebrity, které pedvádjí zejména sebe a za kadou cenu, asto i skandálu a ostudy.
 
To pedvádní sebe, tento cíl se zejm stává i rozhodujícím prvkem pro výbr auta.
 
Samostatnou kapitolou jsou auta SUV, co jsou terénní auta, urená pro jízdu v terénu, na lesních a polních cestách. ízení tchto aut výhradn po  mst našminkovanými sleinkami v lodikách s jehlovým podpatkem by si zaslouilo studii nejlépe pímo psychiatrem.
 
Další krok k odlišení a pedvedení se nabízí doplnním výbru o pandry. Zatím tomu nejvíce brání dlouhé doby  oprav jak ukázala poslední sráka dvou armádních, kdy oprava trvala dva roky.
 
Abych se zbavil podezení, e snad ta drahá auta nkomu závidím, tak se piznám, e naopak, asto se díky tomu pobavím  pohledem jak auto, jak se hovorov íká za melouna táhne rezavý vozík s hnojem, i špalky deva, aby majitel ušetil stovku za dopravu, jak parkuje u oprýskané chalupy s odpadlými okapy, na jejich opravu  ji majiteli auta nezbyly peníze, i pohledem jak z parkovišt u supermarketu  postarší ena  poté, co po soucit budícím  nastoupení  do extrémn nízkého auta odloí hole a upozorní na sebe zbyteným rachotem z opakovaného pokusu nastartovat pi zaazené rychlosti - poté odfrí rychlostí chze v drahém sporáku a další kilometr si udruje vedoucí posici v pelotonu aut, kterým brání v jízd normální rychlostí.
 
Nic nového pod sluncem, všechno u tady bylo, jak dokazují písloví pedk, by v mírné aktualizaci:
Chytrému napovz, hloupého lehce v autosalonu ošálíš.
Komu není shry dáno, ani v autosalonu nezmoudí.
Šaty dlaj lovka, auák z Ferdy v jeho oích frajera.
Není všechno zlato, co se tpytí, nato auák co Ferdu finann znií.
Ale pedevším: Kdo chce kam, pomozme mu tam. 
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 20.02.2019  14:00
 Datum
Jmno
Tma
 20.02.  14:00 Jaroslav
 20.02.  09:42 Von