Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Píbh mé první knihy
 
„A kolik jsi peetla kníek?“ ptají se m skoro všichni, kteí se dozvdí, e jsem vydala vlastní knihu. Jak zní odpov? Svte, div se. Málo! Já ale vdycky musím mít všechno jinak ne vtšina lidí, a tak jsem asi nevdomky potvrdila citát od George Bernarda Shawa: „Spisovatel je lovk, kterému nestaí knihy tch druhých.“
 
Nikdy jsem si vlastn nemyslela, e bych nkdy mohla napsat nco delšího ne je slohová práce na hodinu eštiny. Psaní m bavilo, uívala jsem si hru se slovy, ale mé umní by se dalo spíše pirovnat k náhlé poteb vypsat ze sebe pocity, myšlenky. Jasn, urité spisovatelské stevo jsem zddila po mamince, která by dnes u své vydané knihy nespoítala na prstech obou horních konetin, nicmén jsem mla dojem, e mé stevo je mnohem kratší oproti tomu jejímu. Rozhodn jsem vila, e prost není dostaten dlouhé, aby mohlo vyplodit román!
 
Jene na kadém šprochu pravdy trochu a jak se íká – jablko (nikdy) nepadá daleko od stromu. V mém pípad doufám, e to byla vzhledem k typu postavy spíš hruška, ale to bych odbíhala od tématu. Nevím, í to byl nápad – nkdy mám pocit, e zkrátka nemohl být skuten mj – ale jednoho dne m cosi osvítilo. Zaalo to ješt na stední škole, v posledním roníku (ano, visela mi tehdy na noze koule jménem Maturita). Tou dobou jsem mla nateno u spoustu knih o starovkém Egypt (nejsem tedy zas takový literární barbar, jak by se mohlo zdát v úvodu této zpovdi) a ím dál tím víc se projevovala moje posedlost 18. dynastií – pedevším tedy královnou Nefertiti. Podobnost s mojí první knihou je samozejm ist náhodná! Vdla jsem o této historické postav moná víc ne mj uitel djepisu (snad si tento lánek nikdy nepete). Pisuzuji však jen náhod, e se v mém mozku zrodila myšlenka vytvoit zcela nový píbh a vyuít píhodných reálných fakt. V tu chvíli pi mn nestáli jen všichni svatí a štstna, ale také sama historie, která mi umonila napasovat vlastní fantazii na píbh zavátý pískem u více jak ti tisíce let.
 

A tak se stalo, e jsem na týden zapomnla jíst, pít, spát a skoro také chodit do školy (rodie bohuel byli doma a ped osmou hodinou ranní za mnou zavírali dvee od bytu). Slova „únava“ a „maturita“ v tu chvíli v mém slovníku neexistovala a já prost psala a psala… Kdyby mi ale tenkrát nkdo ekl, e potrvá ješt dalších pt let, ne svou knihu dovedu k její finální podob, asi by mi zvadl úsmv. Nicmén u tehdy jsem vdla, e tentokrát nepíšu píbh, který zstane zahrabaný v šuplíku mezi dávno zapomenutými vcmi. Byla jsem odhodlaná dovést svou ideu do hmotné podoby. Nebudu vám lhát – stálo m to nervy, slzy, pot i krev. lovk navíc pi psaní knihy zjistí, e vlastn vbec neovládá svj jazyk, e se neumí správn vyjádit a e na to vlastn asi kašle! Ba ne, odhodlání bylo veliké, ale trplivost pomalu docházela. íst to samé poád dokola, dokola a ješt jednou dokola a opravovat tohle a tamto a najednou – co to vlastn tu? A tohle jsem tam ván napsala já?
 
Trplivost ovšem pináší re. Mn sice tedy nepinesla re, zato m obdarovala mnohem cennjší vcí – mou první knihou. A nebyla to jen má trplivost, má práce. Za svoji knihu a její finální podobu vdím mnoha lidem, kteí mi pomáhali. Vili ve m, podporovali m a hlavn m upozorovali na chyby, kterým bych se jako kadý zaáteník nevyhnula. Zkrátka m, perfekcionistu, nutili stát se ješt vtším puntikáem. Za to jim patí mé neskonalé díky.

 
 
A jak to celé nakonec shrnout? Snad jen vlastním poznatkem, e vydání knihy nemusí být vdy tak vzdálený a nesplnitelný sen, jak by se mohlo na první pohled zdát.
 
Adriana Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 22.09.2018  14:49
 Datum
Jmno
Tma
 22.09.  14:49 Adriana indelov Podkovn
 21.09.  09:44 Vendula
 19.09.  11:17 Jana Reichova
 18.09.  15:35 Vclav
 18.09.  15:35 Vclav
 18.09.  13:14 Vesuvjana gratulace