Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Roman,
ztra Vavinec.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mnohoocí lidé

Pamtníci jist potvrdí, e v dob, kdy se tu naparovala rozvinutá socialistická spolenost, nebylo radno vynívat ze všeobecného prmru. Kadý, kdo se jakkoliv lišil, byl podezelý. O mnohých vcech a jevech narušujících sociální a spoleenská pravidla se neslušelo vbec mluvit.
 
A tak teprve nkolik let po manšestrové revoluci vyšlo najevo, e starovké báje o kyklopech, tedy stvoeních, která mla oi uprosted ela, i o tisíciokém obrovi se zakládají na pravd. Ba ješt víc, e mezi námi ijí jejich potomci. Samozejm se tu neprohánjí obi i bájné píšery, ale geny pocházející z jejich dávného laškování se zástupkynmi hezí poloviny lidstva v ad souasných lidských bytostí peívají. Vdci tomuto fenoménu dali název mnohookost.
 
Nejastji mají postiení jedinci druhý pár oí na ele i ješt výš. Takovým se íká horáci. Horní oi jejich nositelé skrývají brýlemi v natupírovaných úesech, nebo, protoe hledí vzhru, si je musí krýt sluneními brýlemi proti oslnní. Jiní lidé mají druhý pár oí – bez výjimky postiený krátkozrakostí, v lícních kostech. Pravdpodobn mediáln nejznámjším takovýmto tyokým lovkem je pedseda vlády, stídav v demisi, designovaný a jmenovaný, Andrej Babiš, podobn vybaven je prezident filmového festivalu v Karlových Varech Jií Bartoška.
 
Vzácnjší moností jsou oi na temeni hlavy. Naštstí je moné brýle opít o uši v obráceném smru. Onehdy jsem vidl mue, jen ml jedno oko navíc v pravé tvái. Brýle ml zavšené pouze na jednom uchu tak, aby mu ono oko levým temným sklem zakryly.

Samozejm existují i další anomálie. Pozoroval jsem jednu dívku v krátké sukni s velmi nápadným velkým okem na levé noze. Nosit brýle na stehn samozejm moné není, proto si ono oko nechala nápadit maskovat tetovaným rostlinným dekorem.
 
Kdy jsem se domníval, e mne u nic neme pekvapit, potkal jsem jednoho lovka, jemu zcela nepochopiteln visely zrcadlové brýle pod nosem. Evidentn mu kryly oi vedle koutk úst.
 
Domnívám se, e u nazrála doba, kdy by se mnohoocí lidé mli pestat za svoji odlišnost stydt. Odlote tmavé brýle a podívejte se na svt pravdivýma, tyma, pti, i kolik jich máte, oima.
 
Jan ehounek
* * *
Kolá Kyplok (1981) © Jií Škoch

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 23.07.2018  20:41
 Datum
Jmno
Tma
 23.07.  20:41 Vclav
 23.07.  20:11 Von