Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oldika,
ztra Lada.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Svdecký vrch Chotuc
 
Tip na výlet

Pohlédneme-li od Nymburka severovýchodním smrem, nememe si nevšimnout v široké polabské rovin protáhlého kopce, jediného v širokém okolí, jen se jmenuje Chotuc. Další, podobné, jsou Oškobrh u Podbrad a „hrky“ u Vestce, Semic a Perova nad Labem. Tmto kopcm, vystupujícím z roviny, se íká svdecké. Jde o pozstatky druhohorních usazenin, které byly v prbhu dlouhého asového období odplaveny a zstaly jen osamocené opukové vršky z pevnjší opuky.
 
Chotuc, vystupující do nadmoské výšky 253 metr, leí u mstyse Kinec. Na jiní stran jsou na jeho svazích slunené louky, zbytek je zalesnn. Je to kopec mystický, nebo ji v pohanských dobách patil mezi posvátná místa. Kesané si zde potom postavili svatyni, na jejím míst dnes stojí (bohuel zanedbaný) kostelík Nesvtjší Trojice s okolo se rozkládajícím zpustlým hbitovem.
 
Posvátnost kopce ale spoívá také v nem jiném. Kroniká z nedaleké Jíkve, Augustin Hajný, napsal: „Koenái vypravují, e u Kince na vrchu Chotuci roste koení, jeho kvt má divotvornou uzdravující moc. Koení kvete tu noc ped svatým Janem Ktitelem od jedenácté do dvanácté hodiny. Pokusilo se prý ji mnoho lidí o to, kvt ten utrhnouti, ale marn. Kadý z nich, a se tomu ze vší síly bránil, nevysvtlitelnou mocí pemoen byl spánkem díve, neli se jedenáctá hodina piblíila. Kdy se zase probudil, ustanovená doba kvtu uplynula, vzácný kvt zmizel.“

 
 
Tuto kouzelnou bylinu tedy nikdy nikdo nespatil ani neutrhl, ale zázraných rostlin na oslunných stráních Chotuce najdete nepebern. Od epíku lékaského pes ekanku, istec, dobromysl, hluchavku, jitrocel, kontryhel, mydlici, petrklí, proskurník, rozrazil, ebíek, slézovec durynský, starek, srdeník, svízel syišový, šalvj, truskavec, vrati… a po tezalku tekovanou, která je v lidovém léitelství pod názvem „kvítí svatého Jana“ skutenou zázranou bylinou.
 
Krom toho tu najdeme i další vzácné rostliny, napíklad kamejku modronachovou, imbabu chocholinatou, lilii zlatohávek, eskou orchidej – vstava nachový i kloko zpeený. Kloko je zajímavý ke, jeho semena v podob tvrdých kuliek slouila k výrob modlitebních renc, jim se íkalo klokoí. Urit znáte píse Jiího Suchého a Jiího Šlitra Po babice klokoí. ijí tu i vzácní ivoichové, zejména z íše hmyzu: rohá obecný, kiák pruhovaný, krasec tešový, zlatohlávek skvostný… spousta motýl. Z nitra lesa mete zaslechnout luvu hajní a adu dalších pták.

 
 
V roce 1999 dostal vrch Chotuc statut pírodní památky. „Pedmtem ochrany jsou xerotermní travinná spoleenstva (takzvaná spoleenstva bílých strání), teplomilné doubravy a dubohabrové háje a zachování významného geomorfologického útvaru tzv. svdeckého kopce ve stedním Polabí,“ stojí ve zdvodnní.

 

V roce 2006 byla v délce 1 100 metr zbudována „turistická a školní nauná stezka Chotuc“, opatená adou nauných tabulí a odpoinkovým místem na vrcholu kopce, odkud je nádherný výhled do Polabské roviny. Pevýšení stezky je pouhých padesát metr a z Kince je Chotuc vzdálen jen kilometr, take je to píleitost pro píjemnou pírodovdnou procházku, kterou zvládne kadý.
 
Text a foto: Jan ehounek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 19.06.2018  16:24
 Datum
Jmno
Tma
 19.06.  16:24 Von
 19.06.  09:44 Vesuvjana dky