Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Berta,
ztra Jaromr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Válka s komáry
 
K napsání fejetonu vás me inspirovat cokoli. Vtšinou se jedná o bné vci, nco úpln všedního, nad ím se jiní ani nepozastaví, ale vám to v ten moment pijde zajímavé. Píklad: komáí bzuení. Ve ti hodiny ráno.

Komáry nemám ani trochu rád a pijí mi krev, jak doslovn tak penesen. I kdy tohle není ten hlavní dvod, pro preferuji setkání pouze s jedinci rozpláclými na zdi. U jsem to nakousl. Njaké to štípnutí a následné svdní, to peiju, jene ono vné otravné bzuení u ucha, kdy se lovk snaí usnout… To m dohání k šílenství.

Asi ped msícem se mi v pokoji zabydlel komár. Samozejm naerno a vbec se m neobtoval dovolit. Zejm vytušil, e nejdív kolem sebe mlátím novinami (K emu jinému by slouily?) a teprve potom mluvím. Na jeho pítomnost m upozornilo velmi nepíjemné a dotrné bzuení kdesi velmi blízko mého pravého ucha. V takové chvíli se naskýtají dv monosti. Bu rozsvítit a snait se teroristu nalézt a píhodným zpsobem zneškodnit, i si uštdit facku a doufat, e nkde mezi vaší dlaní a chudinkou tváí uvízne rušitel noního klidu.

Já osobn volím vtšinou druhou monost (lenost), jene v tomhle pípad se ukázala jako neúinná. Po pl hodin jsem tedy po tm nahmatal lampiku a rozsvítil. No, a te si hledejte…Naivn jsem ekal, e se komár dá zlákat zdrojem svtla a piletí blí. Pro by to ale dlal. Lampika ozáí pokoj vícemén rovnomrn. K emu se vystavovat zbytenému riziku nekrytými pelety vzdušného prostoru steeného rolemi novin. Zmetek!

Protoe se nevítaný spoleník dlouho neukazoval, zaal jsem po nm pátrat sám. Co se lehko ekne a h koná. Najdte si centimetrového mrzáka, kterého uvidíte a tsn ped nosem, kdy se me skrývat kdekoli. Na úvod jsem zkontroloval strop, jak mi velela zkušenost. Po pár minutách jsem si pipadal jako Michelangelo pi malb Sixtinské kaple, ale aspo jsem se ujistil, e tam se nepítel neschovává. Prohlédnout stny u patí k náronjším úkolm. Zejména v místech velkých plakát s pevahou erné barvy. A to u nezmiuju všechny poliky, skín, knihovny, psací stl… Z toho jasn plyne, e a na domácí pd, proti titrnému hajzlíkovi nemám šanci.

Ti dny m ten prevít budil s pekvapující pravidelností po tvrté hodin ranní. Nechápu, pro volil zrovna tenhle as, ale má nenávist k nmu rostla a rostla. Dokonce jsem si ho i pojmenoval, aby se mi lépe nadávalo. íkal jsem mu: „Radku, u m *****!”

Osudného veera jsem se rozhodl, e si na nj pokám a nepjdu spát dív, dokud jeden z nás dvou nebude mrtvý (tak njak jsem poítal s tím, e ten jeden bude Radek). Rozsvítil jsem lampiku a dv a pl hodiny (bez pehánní) jsem sedl na posteli a ostíím zrakem sledoval své okolí. Ml jsem tu výhodu, e mi zbra zárove slouila jako zdroj zábavy (nevalné kvality) a pro zmatení nepítele jsem mohl fingovat etbu.   
 
Nakonec se Radek peci jen objevil. Po oku sleduju jeho pozici. Pomalu se zvedám, zaujímám bojové postavení, tichý nápah, zatajím dech a… Prásk! Radek schytal plný zásah. Jene… Zmaten prohlíím ze a nic. Otoím asopis a nic. A kolem uší opt ono proklaté bzzz… Nevím, jak to parchant dokázal. Dokonce peil i druhý pímý zásah! Do tetice však u super komár nevyvázl. Dostavily se pocity slastného vítzství, ne nesrovnatelné s oslavami ímských triumf.

e by konec? Ne tak docela. Radka jsem oplakal (slzy štstí), ovšem pedevírem se mi k uším donesl opt ten povdomý zvuk a já znovu musel vytáhnout do boje, tentokrát proti trojnásobné pesile. Modernizoval jsem proto zbrojní arsenál. Nov pouívám zbran hromadného niení: sprej proti komárm.

 
Tomáš Záecký
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 12.05.2018  11:50
 Datum
Jmno
Tma
 12.05.  11:50 Vclav
 12.05.  10:36 Ivan
 12.05.  10:27 Von
 12.05.  06:11 Mara nen nad dobrou, i kdy nevydanou, radu