Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek arlota,Zoe,
ztra Sttn svtek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Za trochu srandy bych šel svta kraj!
 
Tak to vidíte! Pán m stále uhání, u jen abych zaal psát, a u se prej do toho pustím, a sotvae opravdu zanu, tak – no pece ho slyšíte? Zavrtal se do svýho pelechu a odfukuje, a se hory zelenají. Urit se mu te zdá, e je v jiným svt, kde je všechno v poádku, nikdo na nikoho nevrí a neštká, všichni se na sebe usmívaj a maj se moc rádi. Jen si poslechnte, jak chrápe, a to duní.
 
Takhle to je, kdy skoíte majipsu na kus kosti! Ne, vbec si nevymejšlím, to byste ho museli trochu znát, abyste vidli, co je to za utrpení s ním chtít naškrábat kníku! Nepál bych vám to, dy on by snad uštval i psa! Ale nechám toho, on ten mj pán zase není tak špatnej, zvlášt, kdy dostane plnou misku, pak s ním mohu vyvádt psí kusy! Však ho mám taky strašn rád, i kdy obas takhle vrím. A bodejt bych neml! Povinností mám tak akorát, ádnou lenošárnu, to by pro mne nebylo, a psích práv taky, pesn jak se sluší a patí. Jedno m ale pece trochu mrzí, toti e se u nás doma nesmí loudit. Kdy panika vaí, tak to se radji rovnou nkam odklidím, protoe ta vn, ta se snad nedá ani vydret. I pes musí umt dodrovat disciplínu a musí se umt ovládat. Jene vyprávj tohle enský! A tak kdy k nám pijde na prázdniny naše Bela, tak bu, e to neví, nebo e na disciplínu moc nedá, ale vdycky nco vyebrá! Ona to, paneku, umí jak njaká filmová hvzda. Kdy ti Moji nco kuchtj, obchází je v kruzích jako zhypnotizovaná. Hned jim sedí za zády, hned zase pímo u plotny a dlá ze sebe naivku. To na paniku mourá tak sladce jako cukrová epa a jako by aspo pl roku nedostala narat. Páni sice kiej, e je nevychovaná, a to pak Bela sklopí svý filmový asy i ohon a ukivdn odkráí do pedsín. A zase na n uí a mrká. A to tak dlouho, ne nco nevyebrá! Na ni jsou zkrátka moji majipsi krátký! Trochu jí sice závidím, ale stejn si myslím, e loudit se nemá a e z nás dvou mám já to správný vychování. A tak zatímco panika vaí, leím v pedsíni zády ke kuchyni jako mouchy vemte si m a vbec, ale vbec m nezajímá, co tam ty dva vyvádjí. To by mohli dlat teba peený králíky, já zkrátka neebrám! Páníek m za to chválí a mn je dobe. Panika zase tvrdí, e jsem pes vyuranej, ponvad koukám do zrcadla na stn, kde mám kuchy celou pod kontrolou. No, má pravdu, ale tohle musí zstat jenom mezi náma, protoe já neebrám!
 
Z toho povídání jsem dostal na nco dobrýho chu. Radj vám budu vyprávt, jak jsem byl jednou moc a moc nemocnej. To jsem vám dostal od strejdy v bílým plášti takový hnusný bílý granule, o který by ani ten nejhladovjší okl nezavadil. Naše šéfka je balila do salám, jen aby je do mne dostala. Triky na m zkoušela všelijaký, ale já ty tabletky plival, jak se dalo. Nakonec jí pro radost jsem jich pece jen pár spolknul. A vte nevte, já, kterej jsem se nemoh bolestí vyrat, jsem po nich najednou moh! Ale tak njak divn, e jsem z toho byl sám úpln jelen. Lilo se mi toti jen z huby, slintal jsem, kudy chodil a k tomu se ješt plazil a motal jako namazanej. Zkrátka z huby mi teklo jako z kohoutku. Já vím, vám se to dneska ehtá, ale mn nebylo vbec do smíchu, a kdy jsme šli po ulici, potácel jsem se, a se lidé za námi otáeli. Bylo mi špatn a moc jsem se stydl, a sem byl pod koichem celej ervenej.

A jednou, kdy jsme zase vyšli na procházku, tak jsme na ulici potkali jednu dámu s erným psíkem trpajzlíkem. A tahle pemoudelá psí panika na mne koukla a zavyla: „Prosím vás, co tomu vašemu psovi je, e mu z huby tee, a pní?“
 
„Víte, e já se nejdíve taky lek?“ odpovdl bez rozmyšlení mj pán, který pro legraci nikdy nejde daleko. „Myslel jsem si, e má vzteklinu! Ale pozdji se ukázalo, e to není nic váného. Seral jen kus hovzího, a ta kráva pitomá mla slintavku. Ješt, e to takhle dopadlo! Vdy ta kráva mohla bejt šílená!“ Paní vyvalila voi, pitiskla k sob svýho mazlíka, a to zapištlo, a strachy se s námi nestaila ani rozlouit. A já se vám v tu chvíli tak smál, e kdyby mi nebylo tak zle a kdybych se nestydl, tak bych se válel smíchy po zemi.

 
 
„A zavr? Kadé vyprávné musí mít pece njaké vyvrcholení, njakou pointu,“ povídá mj pán, který se v tu chvíli probudil. Pestal chrápat, hory se rázem pestaly zelenat a páníek se posadil na kanapi. To m teda dostal. Já si tu jen tak vyprávím, co m napadne, a pointa nikde.  Tak co teba tahle: Jestlipak jste si pozorn peetli básniky našeho pana Knírae z Kladna, toho - pardóóón – Pepy Fouska? To je príííma chlap, co íkáte!? Ten nejenome se dobe vyzná v naší psí ei, ješt o nás píše krásné básniky. Nemu si pomoct, já mám rád lidi, který se nebojej srandy a šli by za ní svta kraj... Ale tohle nemám ze sebe, to jsem slyšel od mého šéfíka a on zase od njakýho Wericha. 

Tak, a je to. A te mi eknte, jestli tohle není bájená pointa?¨
 
Václav idek
***
 
 
Blues hlídacího psa
Josef Fousek
 
Na hradb step soumrak se poezal
Pán zamkl vrata co na n vítr hraje
Já hlupák e jsem vylézal tak brzy
Kopnutí m obas pinutí do boudy schovat slzy
Do hvzdnaté noci uléhám Mám kvartýr blízko plotu
Noc mám rád i kdy m samota tíí
A velcí psi co neštkaj'
Se na m ze tmy plíí
ert vem tu divnou psotu
A pošlou moji duši na Venuši
Prohlédnu si zblízka Velkou Medvdici
Zaštkám blues o smutném štnti
a porám patník na Msíci
etz m budí ze spánku Z ulice kroky m straší
Štkám a couvám do boudy ven blátivou jarní kaší
Kdyby mi nedávali jíst a pít
Roha bych vzal a bez etzu šel
Tam nkam kde prý je Psí ráj
Máma mi o nm vyprávla
ne vbhla pod tramvaj
V kastrolu zamrzla mi voda Myš piruetou chce m rozesmát
Šel bych s ní tancovat
Ale škoda vyvrzat teplo kdy nemám na kabát
Zamený okno pána kde modrá barva hopsá
A divná hudba brouká
Zstanu radši v teple poasí je pro psa
Kdybych ml delší etz podíval bych se
na co se mj pán kouká
Moná e zítra uvidím svou krasavici Lízu
co koich na ni stíhají
co mašli nosí na krku
a je jak po striptýzu
Packou ji trochu zamávám
Moná mi polibek vrátí
Blí k plotu boudu odtáhnu
a pán m za to zmlátí....
 
Josef Fousek
* * *
Z knihy Václava idka a Blanky Kubešové „Kolja.. to neznáte mého psa!“
Míšenka, krasavice z Pekingu (Blanka Kubešová)
ivot na psí kníku (Václav idek)
Vildóóó k noze! (Václav idek)
Naše Jessy aneb vliv psa na polidštní lovka (Jaroslav Vlach)
Mj pes má rád drobeky…(Vlastimil Brodský)
Pro nkteí dvounoci ijí na psí kníku? ! (Václav idek)
Jak si psi ochoili lidi (Jaroslav Kovaíek)
Psí rozhovory (Josef Fousek)
Louení se psem (Jaroslav Kovaíek)
Mj ivot s fenkou Anny (Petr Hromádko)
Mla Kolinka obdivuhodnou duši? (Emilie Krulíková)
Bojare, Bojare…! (Radovan Lukavský)
Medvídek, Montík a kolekái (Blanka Kubešová)
Nesahejte na nj, patrn má blechy! (Pavlína Filipovská)
Hajný ve slubách ertíka Bertíka (Zdenk Hajný)
Láska na první pohled (Ctirad Pánek)
Óda na Kaenku (Jana Reichová)
Moje baby Jesty (Stella Májová)
Moji pejskové  (Miloš Nesvadba)
Andulka, Fanynka, Boenka (Soa ervená)
Vzpomínka na Neru (Miloslav Švandrlík)
S tím Švandrlíkem musí bejt švanda (Miloslav Švandrlík)
O psí cestománii (Václav idek)
Nuda?... aneb Chlapeek a jeho štteek (Václav idek)
Objevilo se štn (Marta Kubišová)
Mají netopýi psí duši? (Kvta Fialová)
Rufík a Všichni moji dobí rodáci (Vojtch Jasný)
Jen rolnika cinkla a on tam stál...(Marina Huvárová)
Náš Profesor (Alice Frostová)
Parák (Milan Dibák)
Jakub a Cedrik (Zuzana Trankovská)

Psí láska (Olga Wister)
Nudle dlouhá ušatá (Blanka Kubešová)
Méa Béa (Eva Stíovská)
Felísek z TURISTY (Svatava Pátková)
Pes, bytost záhadná (Jií Suchý)
Jak se pavouk Macek do Kolína vrátil...(Václav idek)
Já na Macka a Macek na mne...(Václav idek)
Tak to je pkná sviárna! (Václav idek)
Moji milí Lupinové (Ondej Suchý)
Tanec kolem hromádky (Františel adský)
Frantv pes (Albta Šerberová)
Kubík aneb Zkoušky charakteru a odvahy ( Pavel Ková)
Za trochu srandy bych šel svta kraj (Václav idek)


Komente
Posledn koment: 14.05.2018  10:18
 Datum
Jmno
Tma
 14.05.  10:18 Von