Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Drby a stípky ze ikovské republiky (6)

Jak vdova Šmejkalová dlala striptýz pro Pána Boha

V em spoívá magická atmosféra ikova?

To kdybych vdl... (odmlel se) Najdete tam teba bezdomovce, romskou komunitu a navíc jsou tam ješt poád rázovití starousedlíci. Je to prost nejlepší místo k ivotu. I kdy se hodn mní.
Jan Saudek, fotograf
 
* * *
 
Jeden ze starých inovních dom z píkrých ulic ikova ml úpln rovnou stechu. V jeho širokém okolí se ádná taková nenašla.

Devadesátiletá baba Paoutová byla nejstarší nájemníci tohoto domu a opravdu si hodn pamatovala. Ráda vzpomínala, jak si za války majitel domu nanosil na stechu zem, udlal si na ní záhony a na nich pstoval rajata, mrkev, edkviky, kedlubny a jinou zeleninu, které bylo v tom ase nedostatek. Poloha jeho zahrádky mla jednu velkou pednost – svítilo na ni po celý den sluníko. Nejvtší raritou tohoto pana domácího bylo, e ml ve sklep v jedné kóji také svoje prase. Jak bylo prase poraeno se vnuk Antonín nikdy od babi nedovdl. Tohle si u bohuel nepamatovala.

O mnoho a mnoho let pozdji slouila stecha i k jiným úelm, o dnech sváteních se piln na ní opaloval Antonín a nebyl sám. O tom ale nic nevdl. Na stechu ve dnech pracovních, kdy byli všichni v práci, chodila se také opalovat i vdova rodokmenem istá to ikovanda Aneka Šmejkalová z pízemí. Aby byla celá opálená i na místech nejintimnjších, tak se opalovala úpln nahá, co zase bylo nco pro chlípníka Edmunda Vaouse, který ji náhodou jednou nechtn na steše objevil, kdy chtl seídit televizní anténu. Bylo to jeho velké tajemství a tšil se z nho dosti dlouho. Vdy ml dlouhou chvíli, byl u taky v dchodu jako ona.

V ase, kdy jeho ena byla na svých pravidelných przkumných obchzkách po okolních domech za novými drby v ulici, tak její drahoušek Edmund dlal zase przkum na steše šmírováním vdovy Aneky, která na svj vk byla stále ješt pohledná enská, rozhodn více ne jeho stokilová ena Boena. Vydrel tam za komínem leet na biše hodn dlouho a tšit se aspo pohledem na nahatou vdovu, která se na dece vyvalovala a obracela se jak kue na roni. Sice to nebylo ono, jako kdy v noci sledoval z okna naproti v baráku mladé manele Pšenikovy, kteí byli po celý as v akci, ili v pohybu.

Jednou u to nebylo jenom tajemství Edmunda. Podlil se o n se svým mladým sousedem Paoutem. Antonín ale jeho pozvánku na stechu odmítnul, neml zájem – ml peci doma mladou pknou enu Elišku a co by ml koukat po njaký starý báb, i kdy byla mimoádn zachovalá.

Jeliko na stechu nebylo z vedlejších dom vidt, musel to být nkdo z vrchu ikaberg, kdo to na Aneku prozradil. Jen odtamtud bylo moné vdovu Šmejkalovou, a to ješt jen za pomoci dalekohledu, uvidt. Kdo ví, kdo mohl tuhle zprávu rozšíit, nakonec to mohl být i sám Jan ika z Trocnova, ten ml ze svého kon nevídaný výhled na všechny stechy ikova.

 

A jak se íká, nic netrvá vn, ani láska k jedné slen, se mu jednoho dne jeho badatelská innost na steše nevyplatila a tím i skonila. Ten den byl paák neobvyklý a plešatý Edmund zase vyrazil na stechu bádat vnady vdovy Šmejkalové. Zalehl za komín, poloil se na bicho a oddával se pi pohledu na nahou vdovu híšným pedstavám. Bylo tak dusno, e se zaal potit ješt více ne kdy jindy, pálivý pot mu stékal do í, slunce prailo jak zbsilé - stáhl si nervózn z hlavy kapesník a utel si jím pot na oblieji. Na holou hlavu si ho z rozrušení u zapomnl nandat. Jak slunce pálí, to vbec nevnímal, a milý Edmund, kdy se vracel ze své výpravy dom, si ani neuvdomil, e dostal na svou plešku slušný úeh. U za pár hodin zjistil s hrzou, jak má hlavu sluncem spálenou a ervenou jak edkviku. Za chvíli se mla vrátit dom jeho stará a drahá polovika, co tomu boha jeho ekne, vdy ml být celý den doma, tak mu to naídila, a nikde se v tch vedrech neml courat. Rychle si natel hlavu octem a potom dtským olejíkem pro miminka na prdelku, co zpsobilo, e se blyštil a svítil ješt více, ne kdyby se nemazal a smrdl jako kyselá okurka. 

Boenka, kdy pozd odpoledne dorazila dom, se zprvu vylekala, co se to s jejím muem stalo, nebyla ale zase tak hloupá, aby nevytušila, co asi je toho píinou, e se takhle, a byl doma, spálil. Našla toti jeho kapesník s uzlíkama na pd pod schody vedoucími rovnou na stechu. Bylo to u v ase, kdy celá ulice vdla, co ta hanbatá a nestydatá enská na steše dlá - jak tam bezostyšn vystavuje Pánu Bohu své híšné tlo. Snad vdla i o tom, e ji chodí Vaous šmírovat a dlalo jí to dobe.

Boenka byla ale velkorysá. Kdy vidla svého hekajícího mue, jak leí s horekou v posteli s mokrým hadrem na palici, nic mu neekla a pedstírala, e mu ví, e se spálil na steše, kdy seizoval televizní anténu. Bylo jí ho líto, vaila mu rzné bylinkové aje, obskakovala ho a nosila jídlo i pivo a do postele. Teprve kdy se z toho dostal, pak to od ní vše schytal a tím mu také skonila jeho další badatelská innost za komínem. Byl toti nemilosrdn pod pantoflem a strach mu nedovolil svdnou vdovu v letech dál na dálku obdivovat. Vše bylo pro nj v háji a v nenávratnu.
 
Související lánky:
Nepátel se nelekejte... - 1
Eva v Adamov rouše - 2
Vykouíme je jak meláky - 3
Pro ikovandy milovaly Toníka paouta - 4
Jak ikovský konstábl zatýkal Paouta - 5
 
Václav idek
* * *
Anotaní kresba: Antonie Kadlasová, akademická malíka 
Ilustrace © Miroslav Šesták

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 09.02.2018  03:09
 Datum
Jmno
Tma
 09.02.  03:09 Vclav Mnoho dk poslm!
 08.02.  18:26 Marcela Perfektn!
 08.02.  09:44 Jana Reichova
 08.02.  06:55 Ivan Renate
 08.02.  00:12 LUDK
 07.02.  13:40 Renata .
 07.02.  09:27 ferbl
 07.02.  09:14 miluna
 07.02.  08:47 Von
 07.02.  05:13 Ivan