Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (47)
 
Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
* * *
 
Kdo to ješt nezkusil, kdo nepivonl, ten neví, co je pizza. Tenounké tstíko, pkn kupkavé, placika natená hustou omákou z rajat a bylinek, obloená vším moným, nejlépe výborným salámem, plátky jemných ampionk, mírn pálivými paprikami a hust posypaná vynikajícím parmazánem. Anebo jinak - místo salámu dáme anoviky ... no jo, tak si tam dej anoviky a budeš obdvat sám, víš, e ryby nejím v ádné podob … ne ne, ani drobek sardelpasty, tady neznám bratra, kdy ti to tak chutná, prosím, já ti to neberu, já si udlám vlastní nápl  a uvidíš, jak budeš  prosit o kousíek!
 
A víš co, nebudeme se tady handrkovat a zajdeme si na tu pochoutku k ápovi a kadý si vybere podle chuti, co íkáš? e se ti nechce z domu do toho psího poasí? No tak tam brnkni a máme to se vším pohodlím!
 
* * *
 
No tak pokej, kam se to kutálíš, vdy si s tebou chci jenom hrát! Ani do tebe nebudu kopat, to by m pece bolelo, to já znám, pece jsem kopl do kamene a pak m bolela noika, víš? Ani na tob nebudu hopsat jako na tom balonu, co mn koupila babika. Bylo to moc prima, jak se na nm hopsalo, ale balon se naštval, íkala maminka, a praskl a já jsem se strašn lekl a taky se praštil do hlaviky o idliku, kdy jsem spadl. Tak se u zastav, já t potom budu pkn pomalu kutálet… no vidíš, te ses udeil o kámen … pro tak syíš? ...copak jsi had ?!
 
* * *
 
To byly jednou jedny kostky a bydlely pkn poskládané v lepenkové krabice. Bylo jim tam sice trochu tsno, ale, zase na druhou stranu, aspo se nemohly nikam zakutálet a cht necht musely spolu dobe vycházet. No, zakutálet, jak se to vezme, kutálí se pece nco kulatého a kostky byly hranaté!
 
Ale tímto problémem si vbec nelámaly hlavu, spíš je zajímalo, pro jedna má nahoe pt puntík a druhá jen ti, zatímco tetí tyi, tvrtá jeden, pátá šest a šestá dva. Mly z toho trochu legraci a jen v skrytu jim to vrtalo hranatou hlavou.
 
Jednoho dne je dcka vysypala z krabiky, e si zahrají love nezlob se, a kostky se rozkutálely po stole. Zatím co se spoluhrái handrkovali, komu která patí, kostky byly celé vyjevené, kdy vidly, e jsou jedna jako druhá a e kadá z nich má na sob puntíky od jedné a po šestku. Moc je potom kutálení bavilo, protoe se pedhánly, která jich bude mít na horní stran víc.
 
* * *
 
Já nevím, pro je podkova symbolem Štstí. Vdy se pece íká, e Štstí je „muška jenom zlatá“, tak jak si to mám vysvtlit? To je pece poádný rozdíl! Úpln staí, kdy si porovnáme jemouký bzukot zlaté mušky s temným svistem podkovy letící nám kolem ucha. No jist, to máme opravdu štstí, e o nás podkova nezavadila. Taky by se dalo povaovat za štstí, e nám podkova na koském kopytu nešlápne na nohu nebo nezlomí pár eber, kdy se jí, pochopiteln nechtn, pipleteme do cesty. A je to jak chce, protoe zlatou mušku uvidt je vzácnost, mám ve špajzu radj povšené podkovy hned dv. Pro jistotu. Abych si to Štstí potuplovala.
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 28.01.2018  19:28
 Datum
Jmno
Tma
 28.01.  19:28 Vesuvjana dky :-)))
 28.01.  10:46 oga jankov
 28.01.  08:56 ferbl
 28.01.  08:23 Von
 28.01.  08:22 Kvta