Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (45)

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
* * *
 
Kdysi jeden rámeek byl takový nný a srdíkový, e byl sám ze sebe celý pry. Velice si zakládal na tom, e je vytištný na blostné stránce a e se na ní náleit vyjímá. Vbec si nedovedl pedstavit, e by do Nho nco napsali, nebo nedejboe namalovali. Bránil se tomu zuby nehty, nechtl být ve své kráse niím pošpinn.
 
Zapomnl, e rámeky jsou na svt proto, aby Nco orámovaly a ješt víc tak zdraznily jeho dleitost nebo krásu. Nechtl si vbec pipustit, e existovat jen sám pro sebe nemá ádnou budoucnost, a taky na to doplatil – schovali ho jednoduše na dno šuplíku a rádi na nj zapomnli.
 
* * *
 
Pedstavte si, e kdysi byl jeden zahradník, který svoje kytiky miloval nejvíc ze všeho na svt. Ve skleníku byl od rána do veera a nejradji by tam i spával, kdyby se mu tam njaká postel vešla. Sázel semínka, pikýroval malé sazeniky, rouboval, zkoušel rzná hnojiva a vbec nepozoroval, jak sám mní barvu do zelena. A kdy tak jednou stál dlouho na jednom míst, vyrašily mu z bot koínky, pod epicí se objevily vtviky a milý zahradník se promnil v rostlinu.
 
A kdo te bude zalévat jeho?
 
* * *
 
To vám kdysi jednou vyrostl na africké savan baobab. Byl strašn starý, pamatoval si kdeco a nejvíc ze všeho jej naštvalo, kdy si to pihasilo stádo zvdavých iraf, kterým se omrzelo akátové listí, a zaalo mu okusovat jemné koneky vtviek. Byl proto rád, e za ním pišel sám král zvíat lev Bimbo a e bude odpoívat v rozsoše jeho vtví. Baobab si od toho sliboval, e se irafy leknou a pjdou o dm dál. Jene král byl tký jako vagón uhlí a jak se drápal nahoru, poškrábal baobabu kmen a na erstvé devo. Chudák baobab, ten si dal, dostal se z dešt pod okap.
 
* * *
 
 
Byl jednou jeden nespokojený pravoúhlý trojúhelník. Vadilo mu, e má kadou stranu jinak dlouhou a kadý úhel jinak ostrý. Byl by chtl vypadat jako jeho bráška trojúhelník rovnostranný, který byl pkn soumrný i úhly ml jeden jako druhý.
 
Jednou náš nespokojený trojúhelník utekl klukovi z aktovky práv kdy spolu byli v knihovn; vypjil si chytrou kníku, aby se o sob nco dozvdl a, paneku, ten ale koukal, co o nm vymyslel pan Pythagoras!
 
Taková zvláštnost! Taková rarita! To rovnostranný nemá, protoe nemá  peponu a nad ní tverec, co se rovná soutu tverc nad obma odvsnami.
 
* * * 
 
Byl jednou jeden telefon, stál na stole hned vedle poznámkového bloku a od prvního okamiku, kdy ho zapojili do sít, vdl, co je jeho posláním. Záil svým erveným kabátkem do šera a také jeho jásavé vyzvánní se nedalo peslechnout. Nkdy se ze sluchátka ozýval sladký hlásek a pi jeho zvuku se rozechvl i náš telefon, jindy to byl studený a píkrý hlas, po kterém se mu zjeily všechny spoje a on zaal prskat. Jednoho rána se probudil se štnicí v mluvítku a to ho poádn dohálo.  
 
„Tohle si pece nenechám líbit! Taková pohana!“    A zaal dlat zkraty a škraboty, zkrátka sabotoval tak dlouho, a ho od štnice osvobodili. A jakou ml radost, kdy ho pán pohladil po sluchátku a uznale ekl : „To je ale chytrý telefon!“
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 20.11.2017  07:06
 Datum
Jmno
Tma
 20.11.  07:06 Mara
 19.11.  17:37 Ludmila
 19.11.  13:55 Vesuvjana dky
 19.11.  09:36 ferbl
 19.11.  08:52 Von
 19.11.  07:47 Kvta
 19.11.  05:57 Bobo :-)))