Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

áby jako domácí mazlíci

ivot tohoto druhu obojivelník zaíná vajíkem, které dosplá ába naklade ve vod. Za krátkou dobu se z vajíek vyklubou malí pulci, kteí ješt nejsou schopní ivotu na souši a ve vod se pohybují pomocí ocásk. Postupem asu se jejich ocásek mní v nohy a áby zaínají ít i na souši. Aby se áby mohly dobe pohybovat, mají na prstech pilnavé písavky, které se vyvíjí souasn s nohama. Pulci se ne náhodou podobají rybám. áby se toti z ryb vyvinuly.

Jak zapadají do potravního etzce? iví se drobným hmyzem nap. mušky, komáry atd. Samy naopak tvoí potravu ptákm. áby se dokáí pizpsobit ivotním podmínkám. Nap. áby z oblastí s nedostatkem sráek dokáí peít celé msíce zahrabány v bahn. Na povrch se vynoí, a kdy znovu nastanou dešt. Nebo áby, které ijí v oblastech, kde se stídá období sucha a deš, si vytvoí silný povlak prhledného slizu, který je chrání po adu msíc ped vyschnutím. V období deš se ochranný povlak rozpustí.

Vhodné podmínky pro áby me v podstat vytvoit kadý lovk. áby jsou velmi skromní tvorové. Našli jsme abí rodinku ijící v podstat na smetišti ve starém prádelním hrnci. Vy si to na zahrádce mete udlat hezí. Teba tak, e si vyhloubíte díru zhruba o velikosti 1m2 a zasypete ji zlehka pískem, aby se vyrovnaly nerovnosti. Pak jako izolaci pouijete kus igelitu, který zajistíte kameny. Pak u chybí jen díru zaplnit vodou. Vznikne tak jezírko, které se stane dobrým útoištm pro áby. My jsme to vyzkoušeli a opravdu to funguje. áby v našem "bazén" se ile rozmnoují. Voda se samozejm musí doplovat, protoe se odpauje. My ešíme pívodem vody z okapu.


Zajímavosti: 

Nejvtší ábu zmili v západní Africe, váila pes 3kg, s nataenýma zadníma nohama dosáhla její délka 90 cm. 

Nejmenší druh ab se vyskytuje ve stední a jiní Americe a mí necelý 1 cm. Nejsou to jen nejmenší áby, ale i nejmenší obojivelníci vbec.

Nejlepším skokanem se stala jihoafrická ába "ptychadena ostronosá", která skoila 5,35 m. Se skrenýma nohama mí ale jen 7 cm. Peskoí tedy 76 násobek vlastní délky.

Za nejjedovatjší áby se povaují tzv. pralesniky („šípové áby“). Vyskytují se v jiní a stední Americe. Uvádí se, e jed z jedné áby aplikovaný injekn me usmrtit a tisíc myší. Mnoho tchto ab není pitom vtší ne 2,5 cm. Jsou zbarveny do kiklavých barev (varování pírody pro ivoichy, e jde o nebezpený druh.)

Nejhlunjší áby vydávají hlasité zvuky v dob rozmnoování. Nap. stromové rosniky jsou hlasité, e je meme slyšet a 1 km daleko.
 
Adriana Šindeláová
* * *
Anotaní fotografie: archív Adriany Šindeláové
Foto Pralesniek WIKIPEDIE

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 24.10.2017  13:50
 Datum
Jmno
Tma
 24.10.  13:50 Adriana indelov
 24.10.  10:50 Jana Reichov
 22.10.  11:17 Von
 22.10.  10:46 Vesuvjana dky
 22.10.  08:17 ferbl
 22.10.  06:03 zdenekJ