Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pranostiky babiky Marie (10) – íjen

Tko íci, co si má lovk pomyslet o zákonitostech povtrnosti, pokud se zamyslíme nad íjnovými pranostikami. Jakoby v tomto msíci nebylo nic jistého nejen v bhu jeho dní, ale té v tom, jak on ovlivuje nadcházející zimu a celý další produkní rok.

Listí se strom bu padá nebo nepadá, pole jsou bu zasnená, nebo jsou hroudy holé, bu prší nebo je sucho a od toho je další rok bu takový nebo makový.

Kam se hrabe píslovený April! Jen se, porosím, podívejte, co se dochovalo v kalendáích mé babiky.

 
* * *
 
Kolik dní pejde od nov napadnutého snhu a do novoluní,
tolikrát v zim dostaví se obleva. 
Nechce-li veer ovce z pastvy jíti, jist druhého dne bude z kaluiny píti.
V íjnu mráz a vtry – leden a únor teplý.
Sní-li brzy v íjnu, bude mkká zima.
ím díve v íjnu listí opadává, tím úrodnjší bude píští rok.
Kdy dlouho listí nepadá – tuhá zima se pikrádá.
Mrazy v íjnu – hezký leden. Krásný íjen – studený leden.


 
Hmí-li v íjnu, bývá nestálá zima.
Po teplém záí zle se íjen tváí.
íjen a bezen bývají si rovny ve všem.
íjen blýská – zima blízka.
V íjnu mráz a vtry – leden, únor teplý.
Je-li íjen hodn zelený, bude zase leden hodn studený.
V íjnu deštivo, v prosinci vtrno.


 
V polovin íjna nejvíc cukernatí epa.
Kdy kiový pavouk se v íjnu ukrývá a nevylízá, není daleko do snhu.
Ptáci na odletu – konec i babímu létu.
Je-li vrána na blízku, je nejvyšší as k setí.
Studený íjen nií všechen hmyz i pro píští rok.
Kolik dní v íjnu uplyne od prvního dešt, po tolik dní bude i v zim pršet.
Svatá Tereza zasazuje zimní okna.


 
Na sv.Havla musí poslední jablko do pytle.
Jaký se den na Havla ukazuje, taková zima se objevuje.
Suchý Havel oznamuje suché léto.
O sv.Havle nechej krávy v chlév.
Kdy pijde sv.Havla, hle abys ml doma zelí, neb v zim pak výborn chutná.
Opadlo-li listí koncem záí, sv.Havel zastaví na polích práci a bude mokrá zima.


 
Svatá Hedvika medu do epy pimíchá.
Do sv.Lukáše, kdo chceš, ruce volné mj – po sv.Lukáši za adra je dej.
Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.


 
Svatá Voršila jíní nasila, msíc to vidl – nepovdl, slunce vstalo, perly posbíralo.
Jak den sv.Voršily zaíná, tak se i zima konívá.
Svatá Voršila zimu posílá.


 
Šimona a Judy, tuhnou na polích hrudy.
Šimona a Judy, bu sníh nebo hrudy.
Sv.Šimona a Judy spadla zima s pdy.
 
Text a fotokoláe: Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma